Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Чому необхідно здійснювати контроль за виконанням управлінських рішень?

Читайте также:
  1. Flash, App Store и контроль
  2. I. Проблемне та контрольне завдання
  3. IV. САМОКОНТРОЛЬ
  4. V.2. Контрольные работы
  5. VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА (КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ)
  6. VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
  7. VIII. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

1) щоб своєчасно виявити відхилення у виконанні рішень і вжити відповідних заходів;

2) тому, що є працівники, які безвідповідально відносяться до роботи;

3) до своїх обов'язків;

4) щоб виконавці своєчасно виконували завдання.

Які існують види контролю?

1) попередній, поточний і заключний;

2) попередній і заключний;

3) попередній і поточний;

4) поточний і заключний.

 

6. Процес, що передує здійсненню дій, реалізується розробкою і використанням правил і процедур управління:

1) попередній контроль;

2) процес службового контролю;

3) заключний контроль;

4) поточний контроль.

 

Що характеризує оперативність службового контролю?

1) за наявності відхилень необхідно терміново вживати коригуючих заходів;

2) за наявності відхилень необхідно визначити термін їх усунення;

3) за наявності лише негативних відхилень необхідно визначити термін їх усунення;

4) внесення коректив покладається на операційних менеджерів.

8. Суб`єктами контролю не виступають:

1) громадські організації;

2) лінійні менеджери;

3) управлінські рішення;

4) державні органи.

 

9. До принципів контролю не належать:

1) об`єктивність;

2) постійність та оперативність;

3) установка стандартів;

4) масовість та гласність.

 

10. Централізований контроль має такі характеристики:

1) грунтується на соціальних нормах, цінностях та традиціях;

2) наявність спеціалізованих контрольних служб;

3) акцентує увагу на самоконтролі;

4) прозорість інформації про цілі, засоби, терміни проведення контролю.

 

Тема 9

«лідерство»

1.До психологічної групи лідерських якостей відноситься:

1) обєктивність;

2) прагнення до постійного самовдосконалення;

3)здатність керувати емоціями;

4)панорамність мислення.

 

2.До когнітивних лідерських якостей відносяться:

1) професійна предметність;

2) прагнення до постійного самовдосконалення;

3) здатність керувати емоціями;

4) здатність до екстраполяції.

 

3. До поведінкових теорій лідерства відносять:

1)модель Фідлера;

2) модель Герсі і Бланшара;

3) теорію Лайкерта;

4) модель Гауза і Мітчела.

 

Що таке керівництво?

1) основна функція управління;

2) метод менеджменту;

3) форма управління;

4) технологія управління.

 

Що таке влада?

1) здатність впливати;

2) реальна можливість здійснювати вплив;

3) відособлений вид діяльності;

4) вплив через переконання.

 

6. Який стиль керівництва найбільш прийнятний за будь-яких змін в організації:

1) авторитарний;

2) ліберальний;

3) демократичний;

4) адаптивний.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 522 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ПРОИЗНОШЕНИЯ ФОНЕМ | Свистящие фонемы | На чому ґрунтується створення рівнів управління в організації? |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Що являє собою система управління?| Що слід розуміти під етичною поведінкою організації?

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.004 сек.)