Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПРИКЛАД 1.2.

Читайте также:
  1. A.Прикладной уровень
  2. БЛОК МЕТОДИКО-ПРИКЛАДНЫХ СРЕДСТ.
  3. Відокремлені прикладки та розділові знаки при них
  4. ИСТОРИЯ ЭМПИРИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ
  5. Інформатики, прикладної лінгвістики та інших
  6. Кибрик А.Е. Язык // Кибрик А.Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания. – М.: Изд-во МГУ, 1992. – С. 9-17.
  7. Ковры. XVII в. Иран. Музей прикладного искусства, Париж.

На основі наведених у таблиці 1.1 даних проаналізуйте стан фінансових ресурсів підприємства, для цього поєднайте їх в групи: власні, залучені, позикові. Визначте загальну величину стійких пасивів підприємства і порівняйте її по рокам. Зробіть висновки. Результати оформіть у вигляді таблиці 1.2.

Таблиця 1.1.

Дані для розрахунку

№ п/п Показники На початок року На кінець року
1. Статутний фонд, тис.грн.
2. Резервний фонд, тис.грн. 3,9 4,7
3. Амортизаційний фонд, тис.грн.
4. Цільове фінансування, тис.грн. 2,6 1,8
5. Довгострокові кредити банків, тис.грн 2,9 2,5
6. Інші запозичені кошти, тис.грн. 12,6 11,6
7. Кредиторська заборгованість, тис.грн. 2,8 2,7
8. Фонд оплати праці, тис.грн.
9.   Зарплата нараховується 1 числа, а сплачується 10 числа кожного місяця

 

Таблиця 1.2

Аналіз фінансових ресурсів підприємства, тис.грн

№ п/п Показники На початок року На кінець року Відхилення (+,-) Питома вага у загальній сумі, %
Абсолютне відхилення, тис.грн Відносне відхилення, % На початок року На кінець року
1. Власні фінансові ресурси, в т.ч. 1.1 ........            
2. Позикові фінансові ресурси, в т.ч. 2.1 ........            
3. Залучені фінансові ресурси, в т.ч. 3.1 ........            
4. Загальна сума фінансових ресурсів            
5. Розрахункова сума стійких пасивів            

РІШЕННЯ.

Таблиця 1.2

Аналіз фінансових ресурсів підприємства, тис.грн

№ п/п Показники На початок року На кінець року Відхилення (+,-) Питома вага у загальній сумі, %
Абсолютне відхилення, тис.грн Відносне відхилення, % На початок року На кінець року
1. Власні фінансові ресурси, в т.ч. 1.1 Статутний фонд 1.2 Резервний фонд 1.3 Амортизаційний фонд 1.4 Цільове фінансування   40910,5 3,9   2,6   70841,5 4,7   1,8   +29931 +27971 +0,8 +260   -0,8   174,0     99,95 97,0 0,01 3,0   0,006   99,97 98,0 0,003 2,0   0,009
2. Позикові фінансові ресурси, в т.ч. 2.1 Довгострокові кредити банків 2.2. Інші запозичені кошти   15,5 2,9   12,6   14,1 2,5   11,6   -1,4 -0,4   -1,0   91,0 86,2   92,1   0,04 18,7   81,3   0,02 17,8   82,2
3. Залучені фінансові ресурси, в т.ч. 3.1 Кредиторська заборгованість 2,8   2,8 2,7   2,7 -0,1   -0,1 96,5   96,5 0,01   100,0 0,01   100,0
4. Загальна сума фінансових ресурсів 40928,8 70858,3 29929,5 173,2 100,0 100,0
5. Розрахункова сума стійких пасивів 77,02 85,13 +8,11 110,6 - -

 

Стійкі пасиви = Мінімальна заборгованість з заробітної плати + Мінімальна заборгованість з відрахувань на соціальні заходи.

Мінімальна заборгованість з заробітної плати на початок року = (190*9*12)/365 = 56,22 тис. грн.

Мінімальна заборгованість з заробітної плати на кінець року = (210*9*12)/365 = 62,14 тис. грн.

Мінімальна заборгованість з відрахувань на соціальні заходи на початок року = 56,22*0,37 = 20,8 тис. грн.

Мінімальна заборгованість з відрахувань на соціальне страхування на кінець року = 62,14*0,37 = 22,99 тис. грн.

Стійкі пасиви на початок року = 56,22+20,8 = 77,02 тис. грн.

Стійкі пасиви на кінець року = 62,14+22,99 = 85,13 тис. грн.

Висновок: Загальна сума фінансових ресурсів на кінець року збільшилася на 73,2% завдяки збільшенню власних фінансових ресурсів, на 0,03 %. Далі слідує більш детальний постатейний аналіз і висновки.

 

 

ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВ

 

ПЛАН

1. Сутність грошових розрахунків підприємств. Грошові потоки

2. Безготівкові й готівкові розрахунки

3. Проведення касових операцій


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 201 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Протокол № 1 від 29.08.2011 р. | ПОНЯТТЯ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ. | ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСІВ У ФОРМУВАННІ І ВИКОРИСТАННІ ФОНДІВ ГРОШОВИХ КОШТІВ | СТРУКТУРА ФІНАНСОВОЇ СЛУЖБИ ПІДПРИЄМСТВА. ЗАДАЧІ І ФУНКЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СЛУЖБИ ПІДПРИЄМСТВА. | БЕЗГОТІВКОВІ Й ГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ | ПРОВЕДЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ | ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК ГОЛОВНЕ ДЖЕРЕЛО ГРОШОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ПІДПРИЄМСТВ | НАДХОДЖЕННЯ ВІД ФІНАНСОВОЇ ТА ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ | РОЗРАХУНОК НАДХОДЖЕНЬ ПІДПРИЄМСТВ ПРЯМИМ І НЕПРЯМИМ МЕТОДОМ | КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Оплати праці х Число днів з нарахування до видачі| СУТНІСТЬ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВ

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.014 сек.)