Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Термінологічне середовище

Читайте также:
  1. Рекреаційне середовище як сукупність природних і матеріальних ресурсів
  2. СЕРЕДОВИЩЕ ПЕРЕДАЧI В ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

 

Предметна область – частина реального світу, для якої необхідно побудувати інформаційну модель. Предметною областю є, наприклад, підприємство, склад, універмаг, банк, університет тощо.
Об’єкт – елемент інформаційної системи. Об’єкт може бути реальним: наприклад, людина, будь-який предмет або населений пункт; і абстрактною подією: рахунок покупця або курс, що вивчається студентами.
Клас об’єктів – сукупність об’єктів, які мають однаковий набір властивостей. Об’єкти та їхні властивості є поняттями реального світу.
Атрибут – інформаційне відображення властивостей об’єкта. Наприклад, студент університету має такі атрибути, як прізвище, ім’я, по батькові, курс, група, факультет, домашня адреса тощо. Атрибут при реалізації інформаційної моделі називають елементом даних, полем даних або просто полем.
Таблиця – деяка регулярна структура, що складається з кінцевого набору однотипних записів. Таблиця БД складається зі стовпчиків (полів) і рядків (записів) і призначена для збереження даних про однотипні об’єкти реального світу. Кожний рядок таблиці містить інформацію про окремий об’єкт, а в стовпчиках знаходяться конкретні атрибути (властивості) об’єкта.
Екземпляр об’єкта – один набір значень його елементів даних.
Значення даних – дійсні дані, що містяться в кожному елементі даних. Залежно від того, як елементи даних описують об’єкт, їхні значення можуть бути кількісними, якісними або описовими.
Ключовий елемент даних – елемент, по якому можна визначати значення інших елементів даних.
Первинний ключ – атрибут (або група атрибутів), що однозначно ідентифікує кожний рядок у таблиці. Використання первинного ключа є найпростішим засобом запобігання дублювання записів у таблиці. Первинний ключ може складатися і з декількох полів. У цьому разі він називається складеним ключем.
Альтернативний ключ – атрибут (або група атрибутів), що не співпадає з первинним ключем та унікально ідентифікує екземпляр об’єкта.
Зовнішній ключ – поле, значення якого відповідає значенням первинного ключа або частини складеного первинного ключа іншої таблиці, пов’язаної з розглянутою.
Індекс – компактний об’єкт, який містить інформацію про фізичне розташування записів у відповідній таблиці. Цей засіб прискорює пошук та упорядкування (сортування) даних у таблиці.
Запис даних – сукупність значень пов’язаних елементів даних.
Зв’язок – функціональна залежність між об’єктами.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 114 | Нарушение авторских прав


 

 

<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Поняття баз даних. Типи моделей баз даних| Забезпечення цілісності бази даних

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.012 сек.)