Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Забезпечення цілісності бази даних

Читайте также:
  1. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
  2. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
  3. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
  4. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
  5. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
  6. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
  7. Вибір вихідних даних для побудови конструкції .
& Забезпеченням цілісності бази даних називається система заходів, спрямованих на підтримку логічної правильності даних у базі в будь-який момент часу

 

У СУБД цілісність даних забезпечується низкою спеціальних заходів.

& Обмеження цілісності − це набір певних правил, що встановлюють межі допустимих значень даних і зв’язків між ними

 

Обмеження цілісності в більшості випадків визначаються особливостями предметної області і можуть відноситися до різних об’єктів БД: атрибутів (полів), записів, таблиць, зв’язків між ними тощо. Межі допустимих значень даних для полів таблиці можуть бути задані таким чином:

— типом і форматом поля можна автоматично обмежити довжину слова, що записується в нього, оскільки всі букви алфавіту представляються цифровим кодом однієї і тієї самої довжини;

— довжиною поля можна автоматично задати діапазон значень чисел, що можуть бути занесені в дане поле. Причому додатковими числовими обмеженнями зверху, знизу або з двох сторін можна додатково обмежити цей діапазон;

— недопустимістю порожнього поля в БД, "нічийних" записів, у яких пропущені якісь атрибути;

— завданням списку припустимих значень атрибута можна уникнути зайвої різноманітності даних;

— перевірка на унікальність значення поля дозволяє уникнути записів дублікатів.

 

Цілісність усієї бази даних заснована на цілісності даних на рівні окремої таблиці і реляційній цілісності інформації всієї бази даних на рівні міжтабличних зв’язків.

Міжтабличні зв’язки пов’язують дві таблиці за допомогою полів, що містять однакову інформацію в обох таблицях. Відомі три варіанти зв’язків (традиційно називаних відношеннями) між двома таблицями.

 

& Відношення "один-до-одного". При такому відношенні кожному запису аналізованої таблиці відповідає не більше одного запису в іншій пов’язаній таблиці, і навпаки

Зв’язки "один-до-одного" часто використовуються для розбивки дуже широких базових таблиць на декілька більш вузьких.

& Відношення "один-до-багатьох". При такому відношенні будь-якому запису аналізованої таблиці може відповідати будь-яка кількість записів у зв’язаній таблиці

 

Зв’язок при цьому встановлюється між первинним ключем. Аналізуємо таблиці і відповідного зовнішнього ключа зв’язаної таблиці.

& Відношення "багато-до-багатьох". У цьому випадку кожному запису однієї зі зв’язаних таблиць може відповідати будь-яка кількість записів іншої таблиці, і навпаки

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 209 | Нарушение авторских прав


 

 

<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Термінологічне середовище| Загальна характеристика СУБД Access. Структура вікна

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.013 сек.)