Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Excel жаңа кітабы

Читайте также:
  1. В Microsoft Excel
  2. Використання електронних таблиць Excel для побудови економетричних моделей
  3. Задание1. Средствами Microsoft Excel подготовить таблицу по образцу.
  4. Задания на тему «Относительная и абсолютная адресация в Excel».
  5. Относительная и абсолютная адресация Ms Excel
  6. Рим империясының құлауы және жаңа әлеуметтік құрылымдардың қалыптасуы: феодализм синтезі.

ММУ Ф 4/3-06/02

2007 ж. 14 маусымдағы №6 НХ.

 

ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

МЕДИЦИНАЛЫҚ БИОФИЗИКА ЖӘНЕ ИНФОРМАТИКА КАФЕДРАСЫ

 

 

ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАРҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

Тақырыбы:«MS Excel көмегі арқылы медициналық мәліметтерді талдау. Блокпен жұмыс, кестені редакторлеу және форматтау.»

Пән: ООDОO5 Inf 1105 ИНФОРМАТИКА

Мамандығы: 5В130100 «Жалпы медицина»

5B310200 «Стоматология»

Курс:I

Құрастырушы:Никамбаева Н.Н., Жумакаева К.Н.

 

Қарағанды 2014


Осымша 1

ақпараттық-дидактикалық мағлұмат

MS Excel көмегі арқылы медициналық мәліметтерді талдау.

Блокпен жұмыс, кестені редакторлеу және форматтау.

Microsoft Office Excel 2010 электрондық кестелерді құруға арналған өте қуатты программа. Электрондық кестелер тұжырымдамасын теориялық деңгейде 1961 ж. американдық ғалым Ричард Маттессич құрды. Бұл тұжырымдама әрі қарай дамытылып, толықтырылды. Осы құрылған теория бойынша 1979 ж. бірінші кестелік процессор VisiCalc пайда болды. Кейінірек SuperCalc, Lotus, Microsoft Excel және т.б. программалар құрылды. MS Office пакетінің құрамында Excel ресми түрде 1991 ж. пайда болды.

Excel математикалық, статистикалық, логикалық және басқа функциялармен және оптимизация есептерін шешуге арналған құралдармен жабдықталған.

Excelдің негізгі терминдері

Excel қосылған кезде құжат терезесінде бос жұмыс кітабы пайда болады. Жұмыс кітабы– Excel-дің мәліметтерді сақтау және өңдеу үшін қолданатын негізгі құжаты. Жұмыс кітабы жеке жұмыс парақтарынантұрады. Үнсіз келісім бойынша әрбір жаңадан құрылған жұмыс кітабы 3 жұмыс парағынан тұрады, олардың санын өзгертіп отыруға болады.

Microsoft Excel-дегі кітап файлболып табылады. Әрбір кітап бірнеше парақтан тұра алатындықтан, бір файлда түрлі мәліметтер салып, олардың арасында қажетті байланыстар орнатуға болады.

Excel жаңа кітабы

Егер жұмыс барысында ашық тұрған Excel бағдарламасында жаңа жұмыс кітабын құру керек болса, Файл қаптамасын шертіп, Создать командасын таңдаймыз. Нәтижесінде экранда Создать қаптамасы пайда болып, Доступные шаблоны командасы пайда болады. Осы жерден Новая книга таңдап, Создать батырмасын басыңыз. Excel бағдарламасында жаңа құжат құрудың тағы бір түрі, ашық тұрған Excel бағдарламасында «Ctrl»+«N» пернелер комбинациясын басу арқылы. Жаңа құрылған бос кітаптар стандартты түрде Книга 1 немесе Книга 2 және т.б. атаулары болады.Мәліметтерді бір уақытта бірнеше параққа енгізіп, өзгертіп отыруға болады, сонымен қатар бірнеше беттегі мәліметтерге сүйене отырып, есептеулер жүргізуге болады.Парақтар кесте, диаграмма және макростарды құруға және сақтауға арналған. Әр парақта 16 384 баған және 1 048 576 жол (17 179 869 184 ұяшықтар) бар. Әрбір ұяшықтың қиылысқан жолы мен бағанға сәйкес өз белгіленуі болады.Осылайша, әрбір ұяшық латын әрпінен және саннан тұратын адресі болады. Мысалы, C5 – бұл С бағаны мен 5 жолдың қиылысуындағы ұяшық адресі.

Парақтың соңғы бағанына өту үшін: CTRL+

Парақтың бірінші бағанына өту үшін: CTRL+

Парақтың соңғы жолына өту үшін: CTRL+

Парақтың бірінші жолына өту үшін: CTRL+

Ұяшық. Ұяшық адресі

Excelде ұяшықтардың интервалы деген ұғым бар. Интервал ол кестенің бірнеше ұяшықтарын қамтитын блогы. Мысалы: В7:Е11.

Осылайша бағандардан ғана тұратын интервалды көрсетуге болады, бірінші және соңғы бағандардың аты қос нүкте арқылы беріледі, мысалы – С:F. Осылайша жолдардың да – 11:112.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 335 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Журнал-ордер № 6 по кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» за май 20 г.| ЯШЫҚҚА МӘНДЕРДІ ЕНГІЗУ ЖӘНЕ РЕДАКТОРЛЕУ

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.006 сек.)