Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Терміни збору матеріалу.

Читайте также:
  1. Копію квитанції, виданої банком, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.
  2. Методи збору первинної соціологічної інформації.
  3. Орієнтовна програма навчально-тренувального збору та Поїздки до румунії на EYOC 2015
  4. Професійна лексика й терміни
  5. Терміни і професіаналізми в ділових паперах.
  6. Терміни та визначення

Відбір проб на р.Оріховатка в околицях смт Погребище проводився на початку липня, дані останнього створу (створ № 3) порівнювалися за два роки.

Дослідження таксономічного складу гідробіонтів річки поводились з 10 по 16 липня 2011 року. Всі проби відбиралися з берега, на глибині 0.5 метрів.
Проба № 1. Відбір проводився в річці Оріховатка в 1 км вище за течією від ГЕС. Проба № 2 відбиралася, на відстані 500 м нижче за течією від місця відбору проби № 1. Проба № 3 відбиралася в районі північно-східного кордону водосховища ГЕС. Проба № 4 відбиралася в районі південно-західного кордону водосховища ГЕС. Проба № 5 бралася на 500 м ніжче за течією. Проба № 6 відбиралася в 1 км від ГЕС ніжче по течії. Дослідження проводилися вперше.

Результати.
Першим етапом роботи після відбору проб (збір безхребетних, і взяття води на аналіз) було визначення таксономічних груп тварин, виловлених з природних водойм. Результати занесені в таблицю «Таксономічний склад водних безхребетних у річці Оріховатка».

 

Назва класу Проба № 1 Проба № 2 Проба №3 Проба №4 Проба №5 Проба №6
  2010 2011
Клас ракоподібні (Crustacca) 1 0
Класс олігохет (Oligocheta) 1 3
Класс п’явок (Hirudinea) 0 2
Тип молюсків (Mollusca) 1 3
Класс павукоподібних (Arachnoidae 0 0
личинки одноденок (Ephemeroptera) 0 1
Личинки струмковиків (Tricheptera) 0 0
Личинки бабок (Odanata) 0 0
Веснянки (Plecoptera) 0 0
Дорослі клопи(Hemiptera) 0 0
Жуки (Coleoptera) 0 0
Личинки двокрилих (Diptera) 1 2
Ногохвостки (podura L) 0 0
Класс турбеллярії (Turbellaria) 0 0
Індикаторні группи 0 3
Загалом 4 11

 

У пробі № 1 було визначено 35 таксономічних груп водних безхребетних. З них до видів індикаторів належать: стілярія лакустріс-b-мезосапроб, два види одноденок (Сіфлонурус (Siphlonurus), Brachycercus euraeus)-a-мезосапроби, а також три види струмковиків-a-мезосапробів. Проба № 2, узята в 500 м нижче, незначно відрізняється від проби № 1. Тут визначено 36 таксонів. Відрізняється таксономічний склад поденок. Так, якщо в пробі № 1 було визначено всього три види одноденок, то в даній пробі вже 5 видів, причому три види належать до a-мезосапробів і 1 до олігосапробів (Oligoneuriella pallida). Так само в даній пробі було визначено на два види ручейников більше, ніж у першій. Це струмковик поліцентропус - a-мезосапроб і фріганея - b-мезосапроб.

Обидві ці проби (№ 1,2) відрізняються від інших тим, що в них було визначено порівняно велика кількість личинок бабок типу коромисло (4 види), три таксона клопів, два - жуків і по 7 таксонів двокрилих. Можливо, це пов'язано з тим, що течія в річці Оріховатка слабке, практично непомітне. Тому вода в річці майже стояча і є можливість розвитку більшості видів водних безхребетних. У пробі № 3, відібраної на кордоні водосховища в 500 м нижче від проби № 2 таксономічний склад водних безхребетних значно змінений (у порівнянні з пробами № 1,2). Тут практично не виявлено жодного представника класу комах (виняток - двокрилі). З'явилися два види олігохет, п'явки, присутні 3 представника молюсків. Можливо, це пов'язано з такими факторами як скидання у водоймище відпрацьованих вод з ГЕС і підвищенням температури води на 2-4 С. Хоча скидання води в даний водойму здійснюється значно нижче від місця впадання річки у водосховищі (приблизно в 3 км). Мабуть, вода у водосховищі поступово перемішується і тому має трохи більшу температуру, порівняно з верхньою течією річки Оріховатка. А так само, можливо з цієї ж причини, в даному створі випадають багато представників водних безхребетних.Хоча порівнюючи з даними за минулий рік, коли в даному створі було визначено всього 6 таксономічних груп гідробіонтів відрізняються низьким ступенем стенобіонтних (Planorbarius banaticus, Hydrochoreutes undulates, циклоп, дафнія, комар-звонець і плавунець-нирялка), тобто вода за гідробіологічними показниками була b - полісапробною, тобто дуже брудною, цього року екологічна ситуація трохи покращилася. Так вперше були виявлені олігохети роду Наїда (Ophidonais serpentina), стілярія лакустріс (Stylaria lacustris) і поденка роду потомантус (Potamantus). Дані види відносяться до b-мезосапробам. Всього в даному створі виявлено 11 таксономічних груп безхребетних.
Кілька відрізняються від вищевикладених результати аналізу проб № 5,6. Річка в ціх місцях судноплавна для малих суден і човнів. У середньому за добу по ній проходять 4 моторних човни і 1 катер за 2 дні.
У пробі № 5 визначено 22 таксономічні групи безхребетних, з них до олігосапробів належать два види ставковиків: Rhyacophila pascoei і Ecnomus tenellus, а також представники сем. Веснянок (Leuctra sp).
У пробі № 6 було визначено 19 таксономічних груп безхребетних, характерних для стоячих і повільно поточних водойм. Це два види бабок, 6 таксономічних груп двокрилих, два види ставковиків, п'явки, і кілька представників нижчих ракоподібних.

Загрузка...


Масовий розвиток отримали два види одноденок, які є індикаторами - олігоспробами: Rhitrogena (Cinygmula) grandifolia (сем. Heptageniidae) і Baetis gnom (сем.Baetidae). А також тут були виявлені два види личинок комара Chironomus sp., Що відносяться до зелених хірономусам (тобто не здатних жити в забрудненій воді, тому що у них немає червоних кров'яних тілець, здатних доставляти тілу личинки кисень). Всього в даному створі було визначено 4 таксономічних групи водних безхребетних.

За даними визначення таксономічного складу гідрофауни можна зробити висновок про сапробності вивчених створів річки Оріховатка. Користуючись методом Пантле і Буккі, була розрахована сапробності даних проб води.
Результати розрахунку сапробності (S) вийшли наступні:
найчистіша вода з найкращим рівнем сапробності в пробі № 1.Тут S = 1,09, тобто вода є a-олігосапробною. Для проби № 2, взятої в 500 м нижче за течією сапробності дорівнює 2.52, тобто вода в даному створі є b-Мезосапробною, слабо забрудненої; для проби № 3 (з-за великої кількості поденок-мезосапробов, струмковика - олігосапроба) сапробності води вийшла дещо кращою і дорівнює 2.08, тобто вода в даному створі відноситься до b-Мезосапробной, слабо забрудненої; для проби № 4 сапробності дорівнює 3.4, тобто вода-a-Мезосапробной, помірно-забруднена; для проби води № 5 сапробності дорівнює 2,59, тобто вода в даному створі відноситься до b-Мезосапробною, слабо забрудненою; для проби № 6 річки сапробності дорівнює 2.88, тобто вода відноситься до a-Мезосапробної, помірно-забрудненої;
На підставі отриманих результатів можна провести порівняння екологічної ситуації досліджуваних водойм. Так, найбільш повноцінним з екологічної точки зору (у нашій роботі еталонним) можна вважати відрізок з котрого була взята проба № 1. Тут немає різноманіття таксономічного складу водних безхребетних, але виявлені личинки комах вказують на чистоту води. Ділянки № 1,2, які відчувають щадну антропогенне навантаження, відносяться до порівняно забрудненим водотоках. І, якщо враховувати періодичне забруднення даних річок різними нафтопродуктами, можна стверджувати, що дані водотоки мають високий ступінь самоочищення. Серед вивчених водотоків до самих екологічно неблагополучному відноситься води водосховища ГЕС і води нижче ГЕС.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 287 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Огляд літератури| Достоинства и недостатки ядерной энергетики

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.006 сек.)