Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Баланс робочого часу

Читайте также:
  1. Анализ структуры и динамики пассива баланса
  2. Анализ уравнений баланса активных и реактивных мощностей электрической сети.
  3. Баланс власти и ее формы
  4. Баланс вуглецю коксу та ПВП.
  5. Баланс доходов и расходов предприятия
  6. Баланс за 201Х год
  7. Баланс между материальными и духовными обязательствами

Виробнича програма

 

Виробнича програма заповнюється на основі даних:

- кількість робітників у потоці;

- фонд робочого часу в плановому періоді;

- норми часу на виробництво одиниці продукції;

- вартість обробки одиниці продукції, грн.;

- гуртова ціна одиниці продукції.

 

Для розрахунку обсягу виробництва потоку в натуральному вигляді за рік необхідно знати кількість робочих змін у році. Для цього необхідно розрахувати баланс робочого часу на поточний рік.

 

Баланс робочого часу

Кількість днів у році Кількість робочих днів Кількість робочих годин у
Всього В тому числі Всього 3 них році
    Вихідних Святкових Відпускні     8 год.  
            год.  

 

Кількість робочих годин у році:

Тпл = n8 * 8 + n7 * 7

Визначаємо середню тривалість зміни:

Тзм. = (n8*8 + n7*7)/Др

де Тпл. - плановий фонд робочого часу одного робітника, год;

n8 - кількість восьмигодинних робочих змін;

n7 - кількість семигодинних робочих змін;

Др - кількість робочих днів у році;

Тзм- середня тривалість зміни, год.

 

 

1.2. Розрахунок виробничої програми.

Загальний плановий фонд робочого часу:

Ф = Чр.н * Тпл. * Кзм.

де Чр.н - кількість робітників у потоці, люд.

Кзм.- коефіцієнт змінності (кількість змін роботи підприємства протягом доби)

 

Випуск продукції в зміну, одиниць:

Взм. = Чр.н * Тзм. / Нч

 

Випуск продукції в день, одиниць:

Вдн. = Взм. * Кзм

 

Випуск продукції за плановий період, одиниць:

Впл = Взм. * Кзм. * Др

 

Випуск продукції в нормо годинах за рік:

Впл.н.г. = В пл. * ВО

 

Річний випуск продукції у вартості оброки, грн.

Впл.в.о. = Впл.* ВО

 

де ВО - вартість обробки одиниці продукції, грн.

 

Випуск продукції у гуртових цінах, грн.:

Впл.г. = Впл. * Ц

 

Результати обчислень звести в таблицю.

Таблиця

Виробнича програма цеху і потоків

 

Вид виробу   Тип потоку   Чисельність робітників у потоці у зміну, (Чр.н)   Норма часу на дні пошиття, (Нр)     Кількість днів пошиття, (Др)       Випуск виробів одиниць   Випуск продукції в нормогодинах, (Впл.н.г.)   Вартість обробки одиниці продукції, грн, (ВО)     Випуск продукції у вартості обробки, грн, (В)     Гуртова ціна одиниці продукції, грн, (Ц)     Випуск продукції в гуртових цінах, грн, (Впл.г.)    
В зміну, (Взм)   В день, (Вдн) За плановий період    
                         

 

 

Примітка: випуск продукції в вартості обробки (ВО) розраховується після визначення собівартості одиниці продукції в таблиці № 7. Випуск продукції в гуртових цінах розраховується також після визначення гуртової ціни в розділі 4.

 

2. Штати і фонд заробітної плати робітників основного виробництва

Вихідними даними для розрахунку є:

- перелік професій робітників по переходах виробництва;

- норми часу;

- норми обслуговування;

- тарифні ставки робітників;

- системи оплати праці робітників;

- відсоток премій;

- відсоток доплат до фонду оплати праці;

- плановий час роботи робітників

 

2.1. Розрахунок чисельності та річного фонду оплати праці робітників, які знаходяться на відрядно-преміальній оплаті праці

(Для робітників швейного потоку та розкрійників)

Явочна чисельність робітників,чол.:

Чя = Взм. * Нч * Кзм.зм.

 

Відпрацьовані людино-години:

Чя * Тріч.

Основна заробітна плата, грн

Розрахунок починається з визначення середнього тарифного розряду та середньої тарифної ставки робітників даного потоку. Середній тарифний розряд бригади:

 

Тр.сер. = Тр1*Нч1+Тр2*Нч2+ТрЗ*НчЗ+Тр4*Нч4+Тр5 *Нч5+Тр6*Нч6

 
 


Нч1+Нч2+НчЗ+Нч4+Нч5+Нч6

де Тр - тарифні розряди робітників від 1-го до 6-го;

Нч - норма часу на операціях відповідних розрядів робіт.

Середня тарифна ставка бригади:

 

Тст.бр.серст1*Нч1+Тст2*Нч2+ТстЗ*НчЗ+Тст4*Нч4+Тст5*Нч5+Тст6*Нч6

 
 


Нч1 + Нч2 + НчЗ + Нч4 + Нч5 + Нч6

де Тст - тарифні ставки робітників від 1-го до 6-го розрядів.

 

Середній тарифний коефіцієнт бригади:

 

Кт.сер. = Кт1*Нч1+Кт2*Нч2+КтЗ*НчЗ+Кт4*Нч4+Кт5*Нч5+Кт6*Нч6

 
 


Нч1 + Нч2 + НчЗ + Нч4 + Нч5 + Нч6

деКт - тарифні коефіцієнти робітників від 1-го до 6-го розрядів.

 

Бригадна відрядна розцінка, грн. за один виріб:

Рвід.бр. = Тст.бр.сер. * Нч

деНч - норма часу на одинцю виробу, год.

 

Проста відрядна заробітна плата (тарифний фонд), грн:

3від.бр.= Рвід.бр. * Впл.

Додаткова заробітна плата, грн.

 

Доплата за роботу в нічні години, грн.

Приймається у розмірі від 20% до 40% (по колективному договору) від тарифної ставки за відпрацьовані години в нічний час (%Дн)

 

Дн= %Дн * Тст.бр.сер. * Нг * Чя' /100

де Нг- відпрацьовані нічні години за рік

Чя' - чисельність працюючих в нічну зміну (2-га зміна)

 

Сума премії, грн.:

Пр = %Пр * Звід./100

де р - процент премії

 

Доплата до тарифного фонду, грн.

Доплата до тарифного фонду включають оплату за пільгові години підліткам, жінкам; учнівські; за виконання громадських обов'язків; за навчання у вищих учбових закладах; за навчання учнів тощо.

Відсоток цих доплат приймають по даних підприємств практики (від 0,5% до 1,5%)-%Дзаг

Дзаг. = Звід. * %Дзаг. /100

Оплата чергових відпусток, грн.:

Ов = (3осн. + Пр.+ Дзаг.)*0,1

Усього додаткова заробітна плата, грн.:

Здод. = Пр + Дзаг. + Ов + Дн

 

Річний фонд оплати праці, грн.:

ФОП = Зосн + Здод.

 

Зарплата середньомісячна, грн.:

Зсер. = ФОП / (Чя * 12)

 

2.2. Розрахунок чисельності та річного фонду робітників, які знаходяться на почасово-преміальній оплаті праці

За даною методикою здійснюється розрахунок чисельності та річного фонду оплати праці таких робітників: розкрійники, контролери тканини, крейдувальники, настилальники, контролери крою, комплектувальники крою, контролерів якості та підсобно-виробничих робітників. Результати обчислень заносять в таблицю №2.

 

Явочна чисельність робітників, чол.:

Чя = Ор * КзмоабоЧя.поч. = Взм * Кзмв

де Ор- обсяг робіт по цеху

Но - норма обслуговування

Нв - норма виробітку

Взм - випуск змінний, одиниць

 

Відпрацьовані людино-години

Чя.поч. * Тріч

Основна заробітна плата, грн

Проста почасова заробітна плата (тарифний фонд), грн.

Зпоч. = Тст.поч. * Чя.поч. * Тріч.

Додаткова заробітна плата, грн

Доплата за роботу в нічні години, грн.

Дн = %Дн * Тст.поч. * Нг * Чя.поч.'/100

де Чя.поч.' - чисельність працюючих в нічні години (вечірня зміна)

 

Сума премії, грн.

Пр =%Пр * Зпоч/100

 

Доплата тарифного фонду, грн.

Дзаг. = Зпоч. * %Дзаг. /100

 

Оплата чергових відпусток, грн.

Ов = (Зосн. + Дн + Пр. + Дзаг.) * 0,1

 

Усього додаткова зарплат, грн.:

Здод. = Пр + Дзаг. + Ов

 

Річний фонд оплати праці, грн.:

ФОП = Зосн. + Здод.

 

Зарплата середньомісячна, грн.:

Зсер. = ФОП / Чя * 12

 

Результати обчислень занести в таблицю

 

Таблиця

Штати та фонд оплати праці робітників основного виробництва

Професії робітників Обсяг робіт по цеху за зміну Змінна норма виробітку 1-го робітника Явочна чисельність Середній тарифний розряд Система оплати праці Тарифна ставка, грн. сер. розр, коп Відпра-цьковані люд.-год. за рік
            Всього В 1-у зміну                
                 
                 

 

 

Продовження таблиці № 2

 

Основна оплата Додаткова оплата праці, грн ФОП, грн.
(тарифний фонд), грн.   Оплата за нічні години, грн Доплати до тарифного фонду, грн. Премія Сума для нарахування відпусток, грн Оплата відпусток, Усього додаткова оплата праці, грн.    
            % Сума                
               
               

 

3. Калькуляція собівартості одного виробу

В цій частині курсової роботи складається планова калькуляція собівартості швейних виробів. Для того, щоб скласти калькуляцію, необхідно виконати розрахунки по наступних статтях:

- основні матеріали;

- основна заробітна плата робітників основного виробництва;

- витрати на державне пенсійне і соціальне страхування;

- витрати на експлуатацію та утримання обладнання;

- загальновиробничі витрати;

- адміністративні витрати;

- витрати на збут.

 

3.1. Вартість основних матеріалів

Розрахунок вартості основних матеріалів:

Вмі = Нзі * Цгурт.і

Відпрацьовані людино-години:

Чяріч.

де Цгурт.і. - гуртова ціна на і-тий вид матеріалу

Нзі- заявка норма витрат матеріаліві-ого виду на одиницю продукції

 

 

Результати розрахунків занести в таблицю і визначити загальні витрати (грн.) по основних матеріалах на одиницю продукції (використати конфекційну карту)

 

 

Таблиця

 

Вартість основних матеріалів

 

Найменування матеріалів Одиниця виміру Заявка норма витрат Ціна за одиницю, грн. Сума на одиницю виробу, грн.
         

 

3.2. Основна заробітна плата

 

Основна зарплата робітників прийнята з таблиці, грн.

Зʼос = Зоснпл

3.3. Додаткова зарплата робітників

Додаткова зарплата робітників основного виробництва прийнята з таблиці, грн.

Зʼдод = Здодпл

3.4. Відрахування на єдиний соціальний внесок

Відрахування приймати в розмірах, встановлених Законом „Про бюджет України" на поточний рік.

 

ФОПʼ = Зʼосн + Зʼдод

Відрахування на єдиний соціальний внесок приймається у розмірі

_____% від ФОП, грн.

 

Всс = ФОП*______%100

3.5. Витрати на утримання та експлуатацію обладнання

Розрахувати цю статтю потрібно у відповідності із відсотком цих витрат по відношенню до Зоснʼ.

Відсоток приймати з планової калькуляції базового підприємства на відповідний асортимент виробів (%Вуо).

 

Вуо=Зʼоснуо/100, грн

3.6. Загально виробничі витрати

Розраховувати цю статтю потрібно у відповідності із відсотком цих витрат по

відношенню до 3оснʼ.

Відсоток приймати з планової калькуляції базового підприємства на відповідний асортимент виробів (%Взв).

Взв =3'осн * Взв/100, грн

3.7. Адміністративні витрати

 

Розрахувати цю статтю потрібно у відповідності із відсотком цих витрат по відношенню до Зоснʼ.

 

Відсоток приймати з планової калькуляції базового підприємства на відповідний асортимент виробів (%Вад).

 

Вад =3ʼосн * Вад/100, грн


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 266 | Нарушение авторских прав


 

 

<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Чем отличаются сборы звеньев от сборов отряда?| Витрати на збут

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.038 сек.)