Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Які функції виконує МВФ?

Читайте также:
  1. А.2.1.1. Надання пацієнтові положення Фаулера (виконує один медичний працівник).
  2. А.2.1.1. Переміщення пацієнта до узголів’я на широкому ліжку (виконується вдвох).
  3. А.2.1.1. Повернення пацієнта за допомогою підкладної пелюшки і надання положення на боці (виконується вдвох).
  4. А.2.1.11. Переміщення пацієнта із положення сидячи на ліжку з опущеними ногами на крісло-каталку, яке має нерухому підставку для ніг (виконується вдвох, пацієнт може допомагати).
  5. А.2.1.14. Переміщення пацієнта з положення сидячи на стільці в положення лежачи у ліжку (виконує один медичний працівник).
  6. А.2.1.16. Переміщення пацієнта зі звичайного ліжка на каталку і навпаки (виконується втрьох).
  7. А.2.1.2. Надання пацієнтові з геміплегією положення Фаулера (виконує один медичний працівник).

а) зміна грошової системи країни;

б) регулювання обсягів експортно-імпортних операцій країни;

в)консультування держав-членів у сфері валютно-фінансових відносин.

221. Комерційний кредит характеризує:

а) рух позичкового капіталу, що надається банками у позику за плату на умовах забезпечення, повернення, терміновості;

б) кредити, які автоматично поновлюються в межах обумовленого кредитним договором розміру;

в) акумуляцію державою грошових коштів на принципах зворотності для фінансування державних витрат;

г) кредитну угоду між двома підприємствами - продавцем (кредитором) і покупцем (позичальником).

222. Державний кредит відображає:

а) рух позичкового капіталу, що надається банками у позику за плату на умовах забезпечення, повернення, терміновості;

б) кредити, які автоматично поновлюються в межах обумовленого кредитним договором розміру;

в) акумуляцію державою грошових коштів на принципах зворотності для фінансування державних витрат;

г) кредитну операцію між двома підприємствами — продавцем (кредитором) і покупцем (позичальником).

223. Хто виступає кредитором у державному кредитуванні:

а) держава в особі її органів;

б) фізичні та юридичні особи;

в) держава в особі органів самоврядування;

г) НБУ.

224. Лізинговий кредит характеризує:

а) відносини між самостійними юридичними особами з приводу передачі в оренду засобів праці, а також фінансування, придбання рухомого і нерухомого майна на визначений строк;

б) кредити, які автоматично поновлюються в межах обумовленого кредитним договором розміру;

в) акумуляцію державою грошових коштів на принципах зворотності для фінансування державних витрат;

г) кредитну угоду між двома підприємствами - продавцем (кредитором) і покупцем (позичальником).

225. Фінансовий лізинг — це:

а) переуступання майна на термін повної амортизації;

б) переуступання майна на термін, менший, ніж термін повної амортизації;

в) продаж підприємством частини його власного майна лізингової компанії з одночасним підписанням контракту про його оренду;

г) продаж підприємством власного майна лізингової компанії з одночасним підписанням контракту про його оренду.

226. Іпотечний кредит — це:

а) особливий тип економічних стосунків при наданні позик під заставу нерухомого майна;

б) особливий тип економічних стосунків при наданні позик під заставу рухомого майна;

в) особливий тип економічних відносин при наданні позик під заставу обладнання підприємства;

г) особливий тип економічних відносин при наданні позик під заставу інтелектуальної власності.

227. Маржа- це:

а) відношення між процентними ставками за наданий кредит і за притягнені ресурси;

б) різниця між процентними ставками за наданий кредит і за притягнені ресурси;

в) сума відсоткових ставок за наданий кредит і за залучені ресурси;г) множення відсоткових ставок за наданий кредит і за залучені ресурси.

228.Що не впливає на норму відсотка:

а) розмір і темп інфляції;

б) масштаби виробництва, рівень його спеціалізації і кооперації;

в) співвідношення між внутрішнім і зовнішнім боргом держави, циклічність коливань виробництва;

г) зовнішня політика держави.

229. Хто не може бути позичальниками:

а) фізичні особи;

б) всі юридичні особи;

в) держава;

г) особа з несприятливою кредитною історією.


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 349 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Необхідність та сутність кредиту. | Форми та види кредиту. | Спеціалізовані небанківські кредитно-фінансові установи. | Функції центральних банків. | Національний банк України та його функції. | Класифікація і характеристика комерційних банків. | Операції комерційних банків. | В який грошовий агрегат включається готівка поза банками? | Яка з організацій світового банку здійснює страхування капіталовкладень від політичного ризику? | Які операції на відкритому ринку буде здійснювати НБУ в рамках проведення експансійної політики ? |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Які методи сучасних монетаристських теорій використовувалися угрошово-кредитній політиці України?| Які організації входять до групи світового банку?

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.009 сек.)