Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПЕРЕДМОВА

Читайте также:
  1. ПЕРЕДМОВА
  2. ПЕРЕДМОВА
  3. Передмова
  4. ПЕРЕДМОВА
  5. Передмова
  6. Передмова

НАКАЗ

м. Київ

13.09.2011 № 11

Про Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців

 

 

Відповідно до статті 11 Закону України «Про державну службу» та Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого Указом Президента Україи від 18 липня 2011 року №769/2011

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців (далі - Довідник), що додається.

2. Рекомендувати центральним органам виконавчої влади, місцевим державним адміністраціям, іншим державним органам, керівні працівники та спеціалісти яких на підставі нормативно-правових актів віднесені до відповідних категорій посад державних службовців, використовувати Довідник при розробці конкретних професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців.

3. Адміністративно-фінансовому департаменту, департаменту персоналу державних органів та органів місцевого самоврядування, департаменту модернізації державної служби забезпечити доведення цього наказу до відома центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, територіальних органів Нацдержслужби України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

4. Визнати такими, що втратили чинність, накази Головного управління державної служби України:

від 1 вересня 1999 року № 65 «Про Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців (випуск 76)»;

від 30 листопада 2001 року № 94 «Про доповнення до Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців»;

від 29 листопада 2002 року № 95 «Про внесення змін до Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців»;

від 21 травня 2004 року № 74 «Про внесення змін до Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців»;

від 17 березня 2006 року № 81 «Про внесення змін до наказів Головдержслужби від 01.09.1999 р. № 65 та від 21.05.2004 р. № 74»;

від 1 листопада 2006 року № 363 «Про внесення змін до Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців»;

від 9 листопада 2007 року № 295 «Про внесення змін до Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців».

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова Нацдержслужби України В. Толкованов

 


  «ЗАТВЕРДЖЕНО» наказом Нацдержслужби України від «13» вересня 2011 р. № 11  

 

 

ДОВІДНИК

ТИПОВИХ ПРОФЕСІЙНО-КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОСАД ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

 

ПЕРЕДМОВА

Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців (далі – Довідник) містить рекомендовані матеріали щодо типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, які мають бути використані при розробці конкретних професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців. Довідник розроблено на виконання Закону України «Про державну службу» та Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого Указом Президента Україи від 18 липня 2011 року №769/2011, з урахуванням вимог постанов Кабінету Міністрів України:- від 1 серпня 2007 року № 996 «Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій»;

- від 12 березня 2005 року № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій»;

- від 3 вересня 2008 року № 791 «Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів, інших структурних підрозділів Київської міської та районної у м. Києві державних адміністрацій».

Загрузка...

Згідно з чинним законодавством конкретні обов'язки та права державних службовців визначаються на основі Довідника і відображаються у посадових інструкціях, що затверджуються заступниками керівників відповідних державних органів у межах закону та їх компетенції. Довідник забезпечує єдність у визначенні посадових обов'язків державних службовців і кваліфікаційних вимог щодо певних категорій і посад.

3. ТИПОВІ ПРОФЕСІЙНО-КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСАД ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ МІНІСТЕРСТВ, ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

 

СПЕЦІАЛІСТ

Завдання, обов'язки та повноваження. Виконує роботи на одному з напрямів діяльності відповідного органу виконавчої влади (управління, відділу тощо), які сприяють реалізації поставлених перед ним завдань. Готує матеріали керівнику свого підрозділу, та проекти матеріалів керівництву для аналізу та оцінки стану справ у сфері (галузі) управління. Бере участь у підготовці проектів програм та планів з питань, що належать до компетенції відповідного органу виконавчої влади (управління, відділу тощо) та його повноважень. Здійснює накопичення інформації щодо діяльності структурного підрозділу з питань реалізації прийнятих програм, що належать до компетенції відповідного органу виконавчої влади. Бере участь у розробці проектів нормативних та інструктивно-методичних документів з питань, що належать до його компетенції. Готує проекти інформаційно-аналітичних матеріалів, пов'язаних з роботою підрозділу та підвідомчих структур, а також проекти відповідей на звернення та заяви, що надійшли на розгляд до відповідного органу виконавчої влади (управління, відділу тощо). Вивчає та узагальнює вітчизняний та зарубіжний передовий досвід з напряму діяльності відповідного органу виконавчої влади. Виконує доручення керівництва органу (управління, відділу тощо) виконавчої влади у межах наданих йому повноважень. Здійснює комп'ютерний набір матеріалів, що стосуються діяльності відповідного органу виконавчої влади (управління, відділу тощо).

 

Має право. За дорученням вищого керівництва брати участь в перевірках виконання підвідомчими підприємствами, установами, організаціями постанов, розпоряджень, наказів та рішень центрального органу виконавчої влади. Вносити на розгляд керівництва органу виконавчої влади пропозиції щодо поліпшення роботи відповідного підрозділу.

 

Повинен знати. Конституцію України; закони України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції», інші акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади; постанови, розпорядження, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери (галузі) управління; практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції; інструкцію з діловодства; основи державного управління та права; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.

 

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Без вимог до стажу.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

4. ТИПОВІ ПРОФЕСІЙНО-КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСАД ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ МІСЦЕВОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

СПЕЦІАЛІСТ I КАТЕГОРІЇ

Завдання, обов'язки та повноваження. Виконує роботи, пов'язані з аналітичною діяльністю на одному з напрямів роботи підрозділу. Контролює та оцінює стан справ на відповідній ділянці роботи. Узагальнює практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики з певних питань, що належать до компетенції підрозділу. Веде банк даних, взаємодіє з підвідомчими підприємствами та організаціями з питань, визначених компетенцією підрозділу, організовує комп'ютерно-інформаційне обслуговування підрозділу. Бере участь у розробленні проектів нормативних та організаційно-методичних документів. Готує проекти інформаційно-аналітичних матеріалів, пов'язаних з роботою підрозділу, а також проекти відповідей на звернення та заяви, що надійшли на розгляд до нього. Веде діловодство, кореспонденцію в підрозділі.

 

Має право. За дорученням вищого керівництва представляти інтереси підрозділу в інших органах виконавчої влади з питань напряму діяльності підрозділу. У встановленому порядку використовувати відповідну статистичну інформацію та інші дані від державних органів влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, політичних партій, громадських та релігійних організацій, підприємств, установ, організацій, їх філій та відділень незалежно від форм власності, необхідні для виконання посадових обов'язків. Брати участь у контролі (перевірці) дотримання органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями різних форм власності законодавства, що стосується їх діяльності. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи свого підрозділу.

 

Повинен знати. Конституцію України; закони України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції», нормативні документи, що стосуються державної служби та місцевого органу виконавчої влади; постанови, розпорядження, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери управління; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції підрозділу; основи економіки, фінансів, права та управління; інструкцію з діловодства; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.

 

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра.

Без вимог до стажу роботи.

Післядипломна освіта у сфері управління: спеціаліст, магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

 

СПЕЦІАЛІСТ II КАТЕГОРІЇ

Завдання, обов'язки та повноваження. Виконує роботи під загальним методичним керівництвом спеціаліста вищої категорії (кваліфікації) або керівника підрозділу. Здійснює у процесі роботи аналітичні та контрольні операції на одному з напрямів роботи підрозділу. Бере участь у розробленні проектів нормативних та організаційно-методичних документів, інформаційно-аналітичних матеріалів, пов'язаних з роботою підрозділів, а також підготовці відповідей на звернення та заяви, що надійшли на розгляд до відповідного підрозділу. Веде діловодство, кореспонденцію в підрозділі.

 

Має право. У встановленому порядку використовувати отриману статистичну інформацію та інші дані від державних органів влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, політичних партій, громадських та релігійних організацій, підприємств, установ, організацій, їх філій та відділень незалежно від форм власності, необхідні для виконання посадових обов'язків. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи свого підрозділу.

 

Повинен знати. Конституцію України; закони України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції», нормативні документи, що стосуються державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади; постанови, розпорядження, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери управління; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції підрозділу; основи економіки, фінансів, права та управління; інструкцію з діловодства; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.

 

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра.

Без вимог до стажу роботи.

Післядипломна освіта у сфері управління: спеціаліст, магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

 

СПЕЦІАЛІСТ

Завдання, обов'язки та повноваження. Виконує роботи під контролем спеціаліста вищої категорії (кваліфікації). У межах регламентованих завдань та постійних обов'язків здійснює аналітичні, контрольні операції на одному з напрямів роботи підрозділу. Бере участь у розробленні проектів нормативних та організаційно-методичних документів; інформаційно-аналітичних матеріалів, пов'язаних з прийняттям та виконанням управлінських рішень, а також відповідей на звернення та заяви, що надійшли на розгляд до відповідного підрозділу. Веде діловодство, кореспонденцію в підрозділі.

 

Має право. У встановленому порядку використовувати отриману статистичну інформацію та інші дані від державних органів влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, політичних партій, громадських та релігійних організацій, підприємств, установ, організацій, їх філій та відділень незалежно від форм власності, необхідні для виконання посадових обов'язків. Вносити на розгляд керівництва місцевого органу виконавчої влади пропозиції щодо поліпшення роботи відповідного підрозділу.

 

Повинен знати. Конституцію України; закони України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції», нормативні документи, що стосуються державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади; постанови, розпорядження, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери управління; практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції; інструкцію з діловодства; основи економіки, фінансів, права та управління; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.

 

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра.

Без вимог до стажу роботи.

Післядипломна освіта у сфері управління: спеціаліст, магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

 

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 252 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Формы существования научной речи| На деньги, которые Вы платите за обучение, работает общественный поисково-спасательный отряд «СпасРезерв».

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.015 сек.)