Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Чисте згинання ( ). Потенційна енергія деформації при чистому згинанні визначається роботою внутрішніх згинальних моментів на кутовому переміщенні перерізу.

Читайте также:
  1. Б. Віра і чисте розуміння
  2. Диференціальні залежності при згинанні
  3. Дотичні напруження при поперечному згинанні.
  4. Класифікація згинання та типи опор
  5. Когда все было готово, мать собрала ошалевших слуг и приказала им нарядиться в чистейшие из чистых одежд.
  6. Нормальні напруження при чистому згинанні.
  7. Переміщення при прямому згинанні. Розрахунки на жорсТкість при згинанні.

Рис. 2.10.

Розглянемо стержень при чистому згинанні (рис.2.10а). Виділимо елемент стержня довжиною (рис.2.10б). При статичному навантаженні нейтральна вісь викривляється по радіусу ρ кола, крайні перерізи повертаються на кут . У межах виконання закону Гука залежність між моментом та кутом повороту при статичному навантаженні лінійна (рис.2.10в). Елементарна робота внутрішніх зусиль визначається площею трикутника, тобто . Але робота чисельно дорівнює потенційної енергії деформації , тобто . З рис.2.10б випливає, що , таким чином, . Кривизна нейтральної осі , тоді . Повна потенційна енергія стержня є інтеграл по довжині стержня:

(2.12)

Поперечне згинання ( ). Як показують розрахунки для стержнів, у яких відношення довжини до висоти перерізу більше , потенційна енергія деформації від поперечної сили складає від потенційної енергії деформації згинаючого моменту . Тому при визначенні потенційної енергії деформації при згинанні враховується тільки потенційна енергія деформації від згинального моменту , що визначається виразом (2.12).


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 414 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Правило определения поперечной силы и изгибающего момента. | Класифікація згинання та типи опор | Поперечна сила та згинальний момент , як внутрішні силові фактори при згинанні. | Диференціальні залежності при згинанні | Приклад 1. | Нормальні напруження при чистому згинанні. | Дотичні напруження при поперечному згинанні. | Розподіл дотичних напружень для прямокутного перерізу. | Розподіл дотичних напружень для двотаврового перерізу. | Інтеграл Максвелла-Мора. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Порядок виконання проектувального розрахунку при згинанні.| Переміщення при прямому згинанні. Розрахунки на жорсТкість при згинанні.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.016 сек.)