Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Богородиченъ Кресту Хрістову

Предста́тельство стра́шное и непосты́дное, не пре́зри Блага́я моли́твъ на́шихъ, Всепѣ́тая Богоро́дице; утверди́ Правосла́вныхъ жи́тельство, спаси́ [гряду́щаго] Благовѣ́рнаго Госуда́ря IМПЕ­РАТОРА на́шего (ЕГОЖЕ и́мя Го́спо­ди, Ты́, вѣ́си), ЕМУЖЕ повелѣ́ла еси́ ца́рствовати, и пода́ждь ЕМУ съ Небесе́ побѣ́ду, за́не родила́ еси́ Бо́га, еди́на Благослове́нная.

Молитвы ко Пресвятѣй Богородицѣ

Пресла́вная Приснодѣ́во, Ма́ти Хріста́ Бо́­га, принеси́ на́шу моли́тву Сы́ну Твоему́ и Бо́­гу на́шему, да спасе́тъ Тобо́ю ду́шы на́ша.

Все́ упова́ніе мое́ на Тя́ возлага́ю, Ма́ти Бо́жія, сохрани́ мя́ подъ Кро́вомъ Твои́мъ.

Подъ Твою́ ми́лость прибѣга́емъ, Богоро́­дице Дѣ́во! Моле́ній на́шихъ не пре́зри въ скорбе́хъ, но отъ бѣ́дъ изба́ви на́съ, еди́на Чи́стая и Благослове́нная.

О Всепѣ́тая Ма́ти, ро́ждшая всѣ́хъ Святы́хъ Святѣ́йшее Сло́во (т.е. Господа Iисуса Хрiста)! Ны́нѣшнее пріе́мши приноше́ніе, отъ вся́кія изба́ви напа́сти всѣ́хъ, и бу́дущія изьми́ му́ки, о Тебѣ́ вопію́щихъ: Аллилу́ія, Аллилу́ія, Аллилу́ія.

Взбра́нной Воево́де Побѣди́тельная, я́ко изба́вльшеся отъ злы́хъ, благода́рственная воспису́емъ Ти́ раби́ Твои́, Богоро́дице, но я́ко иму́щая Держа́ву Непобѣди́мую, отъ вся́кихъ на́съ бе́дъ свободи́, да зове́мъ Ти́; ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Всеми́лостивая Влады́чице моя́, Пресвя́тая Госпоже́, Всепречи́стая Дѣ́во Богоро́дице Марі́е, Ма́ти Бо́жія, несумне́нная и еди́нственная наде́ждо моя́, не гнуша́йся мене́, не отверга́й мене́, не оста́ви мене́, не отступи́ отъ мене́, заступи́, попроси́, услы́ши, ви́ждь, Госпоже́, помози́, прости́, прости́, Пречи́стая! Ами́нь.

Молитва молебная ко Пресвятѣ́й Богородицѣ

́

Нескве́рная, небла́зная, нетлѣ́нная, Пречи́стая, Чи́стая Де́во, Богоневѣ́сто Влады́чице, я́же Бо́га Сло́ва человѣ́комъ пресла́внымъ Твои́мъ рожде́ство́мъ соедини́вшая, и отри́нувшееся естество́ ро́да на́шего Небе́снымъ совоку́пльшая; я́же ненаде́жныхъ Еди́на наде́жда, и бори́мыхъ по́моще, гото́вое заступле́нiе къ Тебѣ́ притека́ющихъ, и всѣ́хъ Хрiстiа́нъ прибѣ́жище. не гнуша́йся мене́ грѣ́шнаго, скве́рнаго, скве́рными по́мыслы, и словесы́, и дѣя́ньми всего́ себе́ непотре́бна сотво́рша, и ра́зумомъ лѣ́ности сласте́й житiя́ раба́ бы́вша; но я́ко Человѣколюби́ваго Бо́га Ма́ти, человѣколю́бнѣ умилосе́рдися о мнѣ́ грѣ́шнѣмъ и блу́днѣмъ, и прiими́ мое́, е́же отъ скве́рныхъ усте́нъ приноси́мое Тебѣ́ моле́нiе; и Твоего́ Сы́на, и на́шего Влады́ку и Господа, ма́тернее Твое́ дерзнове́нiе употребля́ющи, моли́, да отве́рзетъ и мнѣ́ Человѣколю́бныя Утро́бы Своея́ Бла́гости, и презрѣ́въ моя́ безчи́сленная прегрѣше́нiя, обрати́тъ мя́ къ Покая́нiю, и Свои́хъ За́повѣдей дѣ́лателя иску́сна яви́тъ мя́. и предста́ни мнѣ́ при́сно, я́ко ми́лостивая, и милосе́рдая, и благолюби́вая, въ настоя́щемъ у́бо житiи́ те́плая предста́тельнице и помо́щнице, сопроти́вныхъ наше́ствiя отгоня́ющи, и ко Спа́се́нiю наставля́ющи мя́; и во вре́мя исхо́да моего́ окая́нную мою́ ду́шу соблюда́ющи, и те́мныя зра́ки лука́выхъ бѣсо́въ дале́че отъ нея́ отгоня́ющи; въ стра́шный же де́нь суда́ вѣ́чныя мя́ избавля́ющи му́ки, и неизрече́нныя Сла́вы Твоего́ Сы́на и Бо́га на́шего наслѣ́дника мя́ показу́ющи. ю́же и да улучу́ Влады́чице моя́, Пресвя́та́я Богоро́дице, Твои́мъ хода́тайствомъ и заступле́нiемъ Благода́тiю и Человѣколю́бiемъ Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Iису́са Хрiста́; Ему́же подоба́етъ вся́кая Сла́ва, Че́сть и Поклоне́нiе, со Безнача́льнымъ Его́ Отце́мъ, и Пресвяты́мъ, и Благи́мъ, и Животворя́щимъ Его́ Ду́хомъ, ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ, Ами́нь.

Загрузка...

Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 304 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Молитва мытаря | Когда поминается Имя Пресвятой Троицы: "Отца, и Сына, и Святого Духа" ОБЯЗАТЕЛЬНО подобает творить Крестное Знамение. | Молитвы Господу Богу | Если будет Двунадесятый праздник то, вместо данных тропарей глаголи: тропарь праздника «Слава… И ныне....» кондак праздника. | Как правильно творить земные поклоны см. Приложение IV. | Псаломъ 50-й, покаянный | Псаломъ 26-й, дабы победи́ть въ | МОЛИТВА О ВОСКРЕСЕНІИ РОССІИ | МОЛИТВА О ЖИВЫХЪ И УСОПШИХЪ | Иная* молитва о живыхъ и успошихъ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Бого­избраннаго Народа| Исповедательная молитва Святому Царю искупитѣлю

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.005 сек.)