Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Псаломъ 26-й, дабы победи́ть въ

Читайте также:
  1. Псаломъ 50-й, покаянный

Духовной бра́ни и на войне

Госпо́дь Просвѣще́нiе мое́ и Спаси́тель мо́й, кого́ убою́ся? Госпо́дь Защи́титель живота́ моего́, отъ кого́ устрашу́ся? Внегда́ приближа́тися на мя́ зло́бующимъ, е́же снѣ́сти пло́ти моя́, оскорбля́ющiи мя́ и врази́ мои́, тíи изнемого́ша и падо́ша. Аще ополчи́тся на мя́ по́лкъ, не убои́тся се́рдце мое́; а́ще воста́нетъ на мя́ бра́нь, на Него́ а́зъ упова́ю. Еди́но проси́хъ отъ Го́спода, то взыщу́; е́же жи́ти ми́ въ Дому Госпо́дни вся́ дни́ живота́ моего́, зрѣ́ти ми́ Красоту́ Госпо́дню и посѣща́ти Хра́мъ Святы́й Его́. Яко скры́ мя́ въ Селенíи Свое́мъ въ де́нь зо́лъ мои́хъ, покры́ мя́ въ та́йнѣ Селе́нiя Своего́, на Ка́мень вознесе́ мя́. И ны́нѣ се́, вознесе́ главу́ мою́ на враги́ моя́; обыдо́хъ и пожро́хъ въ Селе́нiи Его́ же́ртву хвале́нiя и воскликнове́нiя; пою́ и воспою́ Го́сподеви. Услы́ши, Го́споди, гла́съ мо́й, и́мже воззва́хъ, поми́луй мя́ и услы́ши мя́. Тебѣ́ рече́ се́рдце мое́: Го́спода взыщу́, взыска́ Тебе́ лице́ мое́, Лица́ Твоего́, Го́споди, взыщу́. Не отврати́ Лица́ Твоего́ отъ мене́ и не уклони́ся Гнѣ́вомъ отъ раба́ Твоего́; Помо́щникъ мо́й бу́ди, не отри́ни мене́ и не оста́ви мене́, Бо́же, спаси́телю мо́й. Яко оте́цъ мо́й и ма́ти мо́я оста́виста мя́, Госпо́дь же воспрiя́тъ мя́. Законоположи́ ми́, Го́споди, въ Пути́ Твое́мъ, и наста́ви мя́ на Стезю́ Пра́вую вра́гъ мои́хъ ра́ди. Не преда́ждь мене́ въ ду́ши стужаю́щихъ ми́; яко воста́ша на мя́ свидѣ́теле непра́веднiи, и солга́ непра́вда себѣ́. Вѣ́рую ви́дѣти Блага́я Госпо́дня на земли́ живы́хъ. Потерпи́ (уповай) Го́спода, мужа́йся, и да крѣпи́тся се́рдце твое́, и потерпи́ Го́спода.

В семъ месте кажды себе на потребу может присоединять различные Псалмы. О том, в какие случаи жизни какие подобает читать псалмы см. Примечание III.


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 328 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Молитва мытаря | Когда поминается Имя Пресвятой Троицы: "Отца, и Сына, и Святого Духа" ОБЯЗАТЕЛЬНО подобает творить Крестное Знамение. | Молитвы Господу Богу | Если будет Двунадесятый праздник то, вместо данных тропарей глаголи: тропарь праздника «Слава… И ныне....» кондак праздника. | Как правильно творить земные поклоны см. Приложение IV. | Богородиченъ Кресту Хрістову | Исповедательная молитва Святому Царю искупитѣлю | МОЛИТВА О ВОСКРЕСЕНІИ РОССІИ | МОЛИТВА О ЖИВЫХЪ И УСОПШИХЪ | Иная* молитва о живыхъ и успошихъ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Псаломъ 50-й, покаянный| Бого­избраннаго Народа

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.005 сек.)