Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Основні показники промислової діяльності за 2010р.

Про віднесення міста Бурштин Галицького району Івано-Франківської області до категорії міст обласного значення. | Коротка історична довідка. | Географічна довідка про місто та його особливості. | Заповідні зони | Сільське господарство. | Малий бізнес. | Фінанси. Бюджет міста. | Відділи виконкому | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, екологічної безпеки та мобілізаційної роботи | Бухгалтерія |


Читайте также:
  1. III. Основні суперечності розподілу і перерозподілу земель.
  2. Аграрна політика України: поняття, сутність, ознаки та основні напрямки.
  3. Аграрні правовідносини з оподаткування господарської діяльності
  4. адри управління (менеджери) та їх роль в процесі діяльності підприємства.
  5. актичні цілі, як правило, мають визначатися програмами діяльності уряду, центральних і місцевих органів виконавчої влади, цільовими про­грамами.
  6. Аналіз формування, структури та динаміки фінансових результатів діяльності підприємства
  7. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В ЮРИДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ
  Всього по району У т.ч. по м.Бурштин Питома вага міста в районі, %
Кількість промислових підприємств-юридичних осіб, одиниць 23 7 30,4
у т. ч. малі підприємства,одиниць 18 5 27,8
Темпи росту обсягу продукції у % до попереднього року 104,1 115,6 *
Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт,послуг) у відпускних цінах (без ПДВ і акцизу),млн..грн. 1877,5 1827,6 97,3
у т.ч. малими підприємствами, млн..грн. 5,5 0,7 12,7
Основні засоби промисловості (у фактичних цінах на кінець року), млн..грн. 5019,0 4934,1 98,3

Крім ТЕС, на території міста функціонують такі великі підприєсвтва: ВАТ «Домобудівник», ВАТ «Бурштинська сільгосптехніка», ЗАТ «СТМ», КП «Житловик», рибгосп «Галицький». Нараховується біля 80 підприємств малого бізнесу. Крім того, в місті зареєстровано більше 200 підприємців - фізичних осіб.

 

 

Нині Бурштинська ТЕС функціонує у складі ВАТ «Західенерго». Основне призначення - надійне і безперебійне постачання електроенергії споживачам західного регіону України, країн Східної Європи, і крім того забезпечення тепловою енергією житлового і побутового секторів міста енергетиків Бурштина.

Нового дихання отримала Бурштинська ТЕС останніми роками після створення «енергетичного острова». Робота у складі «енергетичного острова»- це був шанс для станції вийти на світовий рівень. Працюючи увесь 2002 рік у режимі «енергетичного острова», Бурштинська ТЕС успішно пройшла випробовування. Жорсткі європейські стандарти було витримано. Виробництво електроенергії на експорт становило 2159 млрд.кВт/год, а весь випуск 5782 млрд.кВт/год.

Для нашої держави «Бурштинський енергоострів» є дуже вигідний і в політичному, і в економічному планах - особливо тепер, коли кордон із Польщею перетворився на кордон України з об’єднаною Європою, - і енергетики гідно представляють наших виробників. Завдяки «Бурштинському енергоострову» Україна має змогу запозичити європейські стандарти роботи та вийти на континентальний ринок продажу електроенергії.

 

Основні техніко-економічні показники діяльності Бурштинської ТЕС ВАТ «Західенерго» за січень 2008-2010 р.р.

№ п/п Назва показника Одиниці виміру 2008р. 2009р. 2010р.
  Робоча потужність МВт 1647,2   1672,5
  Обсяги виробництва продукції        
  -діючих цінах тис. грн. 2873500,3 2572928,8 2629529,1
  - в порівняльних цінах на 1.01.2011р. тис. грн.   3069703,3 2530654,7
  Обсяг виробництва електроенергії тис.кВт* год      
  Обсяг відпущеної електроенергії з шин тис.кВт* год      
  Вартість відпущеної електроенергії всього тис. грн. 2866456,3 2564191,8 2618049,1
  Виробництво теплоенергії Гкал      
  Собівартість 1 кВт*год електроенергії коп./кВт* год 34,62 41,38 50,03
  в тому числі паливна складова коп./кВт* год 29,24 34,74 41,14
  Тариф на відпуск електроенергії з шин коп./кВт* год 35,547 38,522 47,710
  Питомі витр. палива на відпуск ел. енергії Г/квтг 412,8 411,8 412,2
  Питомі витр. палива на відпуск тепла кг/Гкал 130,6 130,5 130,4
  Поступлення палива        
  вугілля тонн      
  мазута тонн 3753,35    
  Використання палива        
  вугілля тонн      
  т у. п      
  мазут тонн      
  т у. п      
  природний газ тис.м²      
  т у. п      
  Середньоспискова облікова штатна чисельність працюючих чол.      
  Заборгованість з оплати праці тис. грн. - - -
  Фінансові результати від звичайної діяльності тис. грн.   -213233 -186827
  Інвестиції основного капіталу тис. грн.      
  Інвестиції основного капіталу (бух.облік) тис. грн.      

Довідка

про стан розрахунків по платежу до бюджету

за 2009р.-2011р. По Бурштинській ТЕС

Період С-до Нараховано Сплачено С-до
         
         
         
Разом        

 

Сьогодні, в умовах складної фінансово-економічної ситуації, Бурштинська ТЕС під керівництвом М.С.Романіва працює стабільно і надійно. Щоденні турботи керівника 2,8 тисячного колективу енергетиків – комфортні, безпечні умови праці, ділові, доброзичливі стосунки в колективах цехів, відділів, злагода і добробут в родинах.

Енергетика – це не тільки електростанції і електричні мережі, це також потужні підрозділи, без яких її функціонування не можливе. До них належать: «Львівенерготранс», «Львівенергоспецремонт», «Галременерго». «Львівенерготранс» створений ще у повоєнні роки, він вніс великий вклад у становлення енергетики західного регіону нашої країни і зараз продовжує забезпечувати функціонування електростанції ВАТ «Західенерго» та його підрозділів. На даний час є 2 автоколони: Львівська та Бурштинська. Бурштинська автоколона працює у ритмі роботи Бурштинської ТЕС. Щодня автобуси автоколони перевозять персонал станції, автомобілями автоколони перевозиться сотні тонн вантажу. Для утримання автотранспорту у належному технічному стані витрачаються значні кошти. Для покращення ситуації у 2007 році дирекцією товариства була затверджена програма оновлення транспортного парку і виділено кошти для заміни автобусів, які здійснюють перевезення персоналу Бурштинської ТЕС.

Необхідно відзначити злагоджену роботу ремонтних та експлуатаційних цехів електростанції з ремонтними підприємствами «Галременерго» та «Львівенергоспецремонт»

На території Бурштинської ТЕС знаходиться Бурштинський цех «Львівенергоспецремонт». Бурштинський цех виконує роботи з обмурівки, термоізоляції, тепломеханічного обладнання, котлочистильні роботи, роботи з антикорозійного захисту обладнання, роботи з встановлення риштувань, капітального будівництва, капітального ремонту будівель та споруд. Кількість працюючих в Бурштинському цеху – 313 чоловік, з них – 54 жінки. За 2009-2010 роки Бурштинський цех ЛЕСР виконав робіт з ремонту обладнання, будівель, споруд та інженерних мереж на суму: 2009р.-18 млн.грн. 2010р.- 19,2 млн.грн. Прогнозований (плановий) обсяг робіт цеху на 2011 рік складає 26,0 млн.грн.

В подальшому обсяги робіт цеху будуть визначатися графіками та обсягами ремонтних робіт по Бурштинській ТЕС, затвердженими ВАТ «Західенерго».

Бурштинський цех бере участь в реалізації інвестиційних програм ВАТ «Західенерго». У 2007р. Бурштинський цех виконав частину робіт з реконструкції тепломережі від БуТЕС до міста Бурштин і спорудженні ПЛ-10кВ на проммайданчику БуТЕС. У 2008р. силами Бурштинського цеху виконано значний обсяг робіт з реконструкції блоку №7 Бурштинської ТЕС.

Бурштинський цех є структурним підрозділом «Львівенергоспецремонту» і немає податкових зобов’язань перед бюджетом. У відповідності до облікової політики, чинної у ВАТ «Західенерго» Бурштинський цех як і ЛЕСР в цілому не формує прибутків.

На території БуТЕС знаходиться КП «Монтажне управління №6», створене у квітні 1965р. КП «Монтажне управління №6» спеціалізується по налагодженню ел.обладнання атомних, теплових електростанцій та електропідстанцій. В КП працює 25 чоловік. За 2009-2010р. виконано робіт на суму 1500тис/грн. Перспективи розвитку – проведення електромонтажних робіт по реконструкції БуТЕС.

ЗАТ «СТМ» знаходиться на території БуТЕС – Бурштин-2. Підприємство веде сантехнічні, будівельні роботи. Кількість працюючих – 28 чоловік. Обсяг виконаних робіт за 2009 рік – 1622 тис.грн. За 2010 рік - 899 тис.грн. Прогноз на 2011рік- 860тис.грн.

Другим значним підприємством для міста є КП «Житловик», що надає комунальні послуги жителям Бурштина. КП «Житловик» діє на принципах самоокупності та самофінансування. Власником майна є Бурштинська міська рада. Підприємство створене у 2001 році в процесі реорганізації комбінату комунальних підприємств і є його правонаступником.

 

Предметом діяльності підприємства є:

- надання послуг для населення і підприємств міста та за його межами;

- експлуатація житлового фонду, з метою підтримання житлових будинків в справному технічному стані, забезпечення безперебійної роботи інженерного обладнання, своєчасне виконання планово-попереджувального, поточного та капітального ремонту будинків, благоустрою прибудинкових територій, підтримання їх в належному санітарному стані;

- забезпечення робіт по благоустрою території міста в цілому за рахунок власних коштів, коштів із бюджету міста та інших поступлень;

- ведення технічної і облікової документації по житловому та орендному фонду, контролює виконання квартиронаймачами, власниками і орендарями обов’язків, передбачених договорами найму і оренди приміщень, організовує розгляд заяв і пропозицій жильців, оформляє їх прописку і виписку, видає необхідні довідки;

- організація постачання міста тепловою енергією;

- надання послуг та обслуговування тепломереж, об’єктів теплового постачання, ремонту і техогляду паливної апаратури;

- надає послуги у водопостачанні та водовідведенні на території міста та за її межами;

- самостійно здійснює розробку артезіанських свердловин для забезпечення питною водою м. Бурштина та за його межами, згідно укладених угод;

- підтримує в належному технічному стані, обладнання і комунікації водопровідно-каналізаційного господарства;

- реалізовує державну політику комплексного розвитку житлово-комунального господарства міста з питань водо- і тепло постачання, водовідведення, експлуатації та ремонту житла, дорожнього і зеленого господарства, благоустрою території міста, надання ритуальних, готельних та інших послуг, виконання ремонтно-будівельних робіт для населення, соціально-побутових і виробничих споживачів усіх форм власності;

- приймає участь у розробленні проектів програм соціально-економічного розвитку міста;

- реалізовує економічні реформи у житлово-комунальному господарстві;

- розробляє заходи, спрямовані на забезпечення сталої роботи підприємства в умовах стихійного лиха, аварій катастроф і ліквідація їх наслідків;

- здійснює в межах своєї компетенції контроль за станом експлуатації та утримання житлового фонду і об’єктів комунального господарства усіх форм власності;

- аналізує рівень цін і тарифів на продукцію, роботи і послуги підприємства, вносить пропозиції виконкому міської ради, щодо їх удосконалення;

- складає баланс фінансових і трудових ресурсів підприємства, приймає участь у розробленні проекту бюджету міста;

- виробляє та реалізовує власну продукцію.

До складу цього підприємства входять 4 господарства: житлово-експлуатаційне господарство, водоканалізаційне господарство, господарство благоустрою та озеленення, автотранспортне господарство.

Станом на 01.01.2011р. на підприємстві працює 401чол. З них 223 жін.

На території міста розташована п’ята частина житлового фонду району. Близько 83% міського житла обладнано водопроводом, каналізацією, центральним опаленням, ваннами, гарячим водопостачанням, проти 24,6 – 34,4% аналогічних показників району.

Загальна кількість житлового фонду – 102 житлових будинків загальною площею 207606 м², в тому числі – 82 житлових будинки – два поверхи і більше.

Загальна кількість водопровідних мереж – 39,2 км, загальна кількість каналізаційних мереж – 36,9 км, загальна кількість теплових мереж у двотрубному обчисленні – 15 км.

На сьогоднішній день пріоритетним завданням для житлово-комунального підприємства є реформування комунального господарства. На підприємстві розроблено проекти розвитку комунального господарства.

1. Програму вдосконалення системи управління та формування нових відносин органів місцевого самоврядування, власників житла, виробників та виконавців житлово-комунальних послуг.

2. Впровадження енергозберігаючих технологій в житловому фонді м. Бурштин.

3. Вдосконалення системи управління у сфері поводження з твердими побутовими відходами в місті.

4. Покращення господарсько-питного водопостачання м. Бурштин, Бурштинської ТЕС та прилеглих сіл Галицького району з влаштуванням водозабору на березі ріки Лімниця.

Головна мета проектів – це покращення утримання житлових будинків та при будинкових територій, раціональне використання енергоносіїв, досягнення європейського поводження з ТПВ, покращення якості питної води.

На підприємстві розроблено комплекс заходів, які необхідно виконати для реформування комунальної служби. Дані заходи передбачають провести реконструкцію покрівель, утеплення фасадів, заміну внутрішньо будинкових мереж водопостачання, опалення та водовідведення, впровадження перетворювачів напруги для освітлення сходових кліток, оснащення інженерних вводів засобами обліку. Проект передбачає створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Реалізація проекту забезпечить надійну роботу інженерних мереж, комфортність і безпеку умов проживання громадян, знизяться витрати на виробництво комунальних послуг, скоротиться нераціональне використання енергоресурсів.

Другий напрямок розвитку комунального господарства являється удосконалення системи управління у сфері поводження з твердими побутовими відходами у місті. Розроблений проект спрямований на мінімізацію ТПВ, шляхом їх зменшення, методом повторного використання, переробки, методом впровадження нових систем збирання і перероблення вторинної сировини та відходів. Приділення уваги специфічним потоком ТПВ, які є найбільш небезпечними для довкілля та здоров’я людей.

Враховуючи те, що діючі контейнерні майданчики з контейнерами відкритого типу не вирішують проблеми екологічного забруднення міста, тому проектом передбачено замінити існуючі контейнери на контейнери європейського типу та придбання сміттєвоза для даних контейнерів. На даний час на підприємстві проводиться системи роздільного збору ТПВ. Дана система є першим кроком до радикального вирішення проблеми збору та утилізації відходів у місті, що дозволить зменшити кількість стихійних звалищ та викиду в атмосферу продуктів розкладання залишкового сміття.

На виконання Указу Президента України від 28.07.2008р. №679/2008 «Про стан реалізації державної політики щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів». Розроблено програму енергоефективності на 2009-2012 роки, що включає в себе реконструкцію мереж теплопостачання з використанням попередньоізольованих труб, встановлення індивідуальних теплових пунктів у багатоповерхових будинках, впровадження котлів на відходах деревини для обігріву віддалених від центрального опалення побутових приміщень.

Розробляється кожного року програма природоохоронних заходів та програма соціально-економічного розвитку м. Бурштин.

Ці заходи включають придбання технологічного обладнання на каналізаційних насосних станціях та каналізаційних очисних спорудах, що дозволяє зменшити споживання електроенергії, та покращити очистку побутових стічних вод, реконструкцію каналізаційних мереж, що дозволяє зменшити забруднення підземних та поверхневих вод.

Заходи з озеленення міста та при будинкових територій ведуть до покращення стану навколишнього природного середовища та озеленення санітарних умов території міста.

Результат перспективи розвитку комунального обслуговування залежить від залучення громадськості, працівників підприємств та установ до активної участі в провадженні розроблених проектів. Плани розвитку житлово-комунальної сфери доносяться до громадськості через громадські слухання, місцеве телебачення.

КП «Житловик» надає послуги населенню і підприємствам міста та за його межами, здійснює експлуатацію житлового фонду з метою підтримання житлових будинків в справному технічному стані, забезпечує роботою по благоустрою територію міста в цілому, організовує постачання міста тепловою енергією, надає послуги у водопостачанні та водовідведенні на території містата за його межами, підтримує в належному технічному стані обладнання та комунікації водопровідно-каналізаційного господарства.

Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності підприємства є доходи, основними джерелами яких є квартирна плата, плата за послуги теплопостачання, водопостачання, водовідведення та інші види господарської діяльності.

ВАТ «Домобудівник» збудовано 1994 р. для виробництва збірного залізобетону в галузі промислового і цивільного будівництва. Величезний вклад завод великопанельного домобудування вніс у розбудову і соціальний розвиток міста.

 

 


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 94 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Показники природного руху населення міста| Прогноз на 2011 р.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.014 сек.)