Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Малий бізнес.

Про віднесення міста Бурштин Галицького району Івано-Франківської області до категорії міст обласного значення. | Коротка історична довідка. | Географічна довідка про місто та його особливості. | Заповідні зони | Показники природного руху населення міста | Основні показники промислової діяльності за 2010р. | Прогноз на 2011 р. | Відділи виконкому | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, екологічної безпеки та мобілізаційної роботи | Бухгалтерія |


Читайте также:
  1. Малий агробізнес в системі агроформувань
  2. Причина и лечение аномалий рефракции
  3. Скрининг-тесты для выявления аномалий развития плода
  4. скрининг-тесты для выявления аномалий развития плода
  5. Устойчивость техногенных геохимических аномалий в целом определяют две группы факторов.

Розвиток підприємництва у місті істотно впливає на структурну перебудову в економіці, робить певний внесок у збільшеннях обсягів виробництва, роздрібного товарообігу, платних послуг, вирішення проблем зайнятості населення, створення сприятливого середовища для розвитку конкуренції. Згідно облікових даних ДПІ в Галицькому районі на території Бурштинської міської ради послуги споживачам у 2009-2010 роках надавали більше 25 суб’єктів господарювання, що мають статус юридичної особи, основним видом діяльності яких є надання послуг. Питома вага їх у загальній кількості аналогічних підприємств по району становила 39,2%. Обсяг вироблених послуг підприємствами міста у 2010році склав 7,6 млн.грн., що становить 74,1% до районного показника. Реалізовано послуг на суму 8,6 млн.грн., у тому числі населенню – 4,3 млн.грн., або половину загального обсягу.

  Всього по району У т.ч по м. Бурштин Питома вага міста в районі, %
Обсяг вироблених послуг (без ПДВ) 10190,2 7553,1 74,1
Обсяг реалізованих послуг (включаючи ПДВ) 11395,0 8630,8 75,7
У т.ч. реалізовано населенню 5942,2 4269,0 71,8

Споживчий ринок міста Бурштина представлений послугами торгівлі, громадського харчування, ринків та рядом інших платних послуг населенню. Станом на 01.01.2011р. торгова мережа міста Бурштина складається з 90 торгових об’єктів (в т.ч. по продажу продовольчих товарів – 56, по продажу непродовольчих товарів – 32), 26 закладів громадського харчування, 3 автозаправочних станції, 14 аптек і аптечних кіосків. У стаціонарних приміщеннях – магазинах – на правах оренди, або суборенди працюють суб’єкти підприємницької діяльності, що мають відокремлені відділи для здійснення торгівельної діяльності.

Аналізуючи стан торгової мережі за два останні роки, можна зробити висновок, що торгова мережа міста має тенденцію розвитку. Особливо це стосується об’єктів торгівлі продовольчими товарами.

  2009р. 2010р.
Кількість підприємств та приватних підприємців, що здійснюють торгівлю в стаціонарних приміщеннях 53 68
Кількість магазинів: 72 86
В т.ч. – продовольчих 48 55
- непродовольчих 24 31

 

Мережа закладів громадського харчування станом на 01.01.2011р. представлена: ресторан-1, бари-кафе-25, літні майданчики-2, магазин -кулінарія-2, домова кухня-1.

Надання побутових послуг у місті здійснюється суб’єктами господарювання як у стаціонарній мережі, так і по телефонних заявках в залежності від виду надаваних послуг. Стаціонарна мережа міста представлена такими побутовими послугами: перукарські послуги, фото-послуги, виготовлення та ремонт швейних виробів, послуги автостоянок. Ремонт автомобілів, ритуальні послуги, фурнітурні майстерні, ремонт годинників, ремонт телерадіоапаратури, комп’ютерні ігри, послуги Інтернету.

Стаціонарна мережа побутових послуг складається з кіосків та стаціонарних приміщень. Облаштованість цих приміщень залишається на середньому рівні із-за відсутності достатньої кількості обігових коштів суб’єктів господарювання. Це в основному стосується ремонту взуття, ремонту годинників. Перукарські послуги надаються у 6 перукарнях, які в основному мають другу категорію.

  2009р. 2010р.
Перукарські послуги 5 7
Фото послуги 2 3
Ремонт автомобілів 3 3
Виготовлення та ремонт швейних виробів 1 1
Ремонт та обслуговування складної побутової техніки 1 2
Послуги автостоянок 1 2
Ритуальні послуги 3 4
Виготовлення ключів 1 1
Фурнітурна майстерня 2 2
Ремонт взуття 3 3
Ремонт годинників 2 2
Косметичні послуги 5 6
Ремонт телерадіоапаратури 1 1
Комп’ютерні ігри 6 6
Послуги Інтернету 4 4

Комунальний ринок має тенденцію до розвитку якості обслуговування мешканців міста і створення достатнього рівня умов здійснення торгівлі для підприємців. За рахунок його функціонування забезпечується додаткове надходження коштів до міського бюджету.

Послуги споживачам у 2010р. надавали 25 суб’єктів господарювання, що мають статус юридичної особи, основним видом діяльності яких (згідно даних ЄДРПОУ)є надання послуг. Питома вага їх у загальній кількості аналогічних підприємств по району становила 39,2%. Обсяг вироблених послуг підприємствами міста у 2010р. склав 7,6 млн.грн., що становить 74,1% до районного показника. Реалізовано послуг на суму 8,6 млн.грн., у тому числі населенню – 4,3 млн.грн., або половину загального обсягу.

 

(тис.грн.)

  Всього по району У т.ч. по м.Бурштин Питома вага міста в районі, %
Обсяг вироблених послуг (без ПДВ) 10190,2 7553,1 74,1
Обсяг реалізованих послуг (включаючи ПДВ) 11395,0 8630,8 75,7
У т.ч. реалізовано населенню 5942,2 4269,0 71,8

 

Ведеться робота по залученню інвестицій. Значна увага приділяється створенню позитивного іміджу міста, сприятливого для розміщення інвестицій та на представлення в різноманітних засобах інформації суб’єктів інвестування.

Протягом 2010р. підприємствами і організаціями міста освоєно 46,2 млн.грн. інвестицій в основний капітал (67,6% інвестицій району).

На території міста зосереджено 66,7% будівельних організацій району. За 2010р. ними виконано підрядних робіт (вартість робіт з нового будівництва, реконструкції, розширення, технічного переозброєння, капітального та поточного ремонтів) на суму 5,7 млн.грн., що складає 63,1% до районного обсягу.

 

  Всього по району У т.ч. по м.Бурштин Питома вага міста в районі, %
Кількість будівельних організацій 12 8 66,7
Обсяг підрядних робіт, виконаних власними силами, тис.грн. 8952 5650 63,1
Інвестицій в основний капітал (капітальні вкладення), тис.грн. 68320 46186 67,6

 

За 2010 рік платниками юридичними особами сплачено до місцевого бюджету 9436,7 тис.грн.

Відтак, за підсумками 2010р. кращими платниками податків ДПІ в Галицькому районі визначено Бурштинську ТЕС (директор Романів М.С.), ВАТ «Західенерго»(голова правління Галета І.В.), КП «Житловик» (директор Патригура П.Я.), підприємець Іваськів А.С., підприємець Сенчина Я.Й., ТзОВ «Монтаженергомаш» (керівник Бондар І.І.). І все це – підприємства і підприємці міста Бурштина.

Критеріями відбору були насамперед розмір податкового навантаження підприємства, середня заробітна плата його працівників, обсяг та своєчасність сплати податків.


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 77 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Сільське господарство.| Фінанси. Бюджет міста.

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)