Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Фінанси. Бюджет міста.

Про віднесення міста Бурштин Галицького району Івано-Франківської області до категорії міст обласного значення. | Коротка історична довідка. | Географічна довідка про місто та його особливості. | Заповідні зони | Показники природного руху населення міста | Основні показники промислової діяльності за 2010р. | Прогноз на 2011 р. | Сільське господарство. | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, екологічної безпеки та мобілізаційної роботи | Бухгалтерія |


Читайте также:
  1. АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК 1 страница
  2. АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК 2 страница
  3. АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК 3 страница
  4. АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК 4 страница
  5. Азақстан Республикасының бюджет жүйесі.
  6. азграничение доходов между бюджетами бюджетной системы РФ.
  7. аздел 1. Структура бизнес-единиц ОАО Транс №21 и задолженность по долгам в бюджеты. Список кредиторов и дебиторов. Бухгалтерский баланс ОАО Транс №21 и отчет о прибылях и убытках.

 

Згідно із статтею 2 Бюджетного Кодексу бюджет - це план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

Самостійність місцевих бюджетів відповідно до пункту 4 статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» «гарантується власними та закріпленими за ними на стабільній основі законом загальнодержавними доходами, а також правом самостійно визначати напрями використання коштів місцевих бюджетів відповідно до закону».

У 2010 р. на середніх і великих підприємствах м. Бурштина було зайнято 5.2 тис. штатних працівників облікового складу, фонд оплати праці яких склав 93.8 млн. грн., що становить відповідно майже половину та більше двох третин загально -районних показників. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за 2010р. склала 1504 грн., що на 38.9% більше ніж у цілому по району.

  Всього по району У т.ч. по м.Бурштин Питома вага міста в районі, %
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу, осіб     49.6
Фонд оплати праці штатних працівників, млн.грн. 136.2 93.8 68.9
Середньомісячна заробітна плата штатного працівника, грн.. 1082.83 1504.12  

Прогнозована структура, штатна чисельність і кошторис Бурштинської міської ради та її виконавчих органів

№п/п Назва управлінь, відділів та посад К-ть штатних посад (од.) Фонд з/плати на місяць (грн.)
  Міський голова    
  Секретар міської ради    
  Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів    
  Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів    
  Керуючий справами виконкому    
Всього      

 


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 61 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Малий бізнес.| Відділи виконкому

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.006 сек.)