Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

З0. Загальне і особливе у механізмі правового регулювання суспільних відносин у сільському господарстві та агропромисловому комплексі України.

КУ як джерело АПУ | Закони України та Постанови ВРУ як джерела АПУ | Міжнародні договори та міждержавні угоди | Укази ПУ у системі джерел аграрного права | Нормативно – правові акти КМУ та інших оввл як джерела АП | Акти органів судової влади з питань застосування законодавства у сфері регулювання аграрних відносин в системі джерел аграрного права України. | Характеристика, види і юридична природа локальних нормативно-правових актів як джерел аграрного права України | Конституційні права, свободи особи у аграрному праві України | Юридична природа обов'язків особи в аграрному праві України. | Законодавче забезпечення прав, свобод і обов'язків у аграрному праві України. |


Читайте также:
  1. II. Общая схема приема, временного размещения, предоставления правового статуса и направления соотечественников к месту вселения.
  2. Iндивiдуальний трудовий договiр як форма регулювання вiдносин зайнятостi.
  3. агальна характеристика правового статусу
  4. Аграрне право у сучасній правовій доктрині України.
  5. Аграрні відносини та їх особливості
  6. Аграрні правовідносини з оподаткування господарської діяльності
  7. Аграрні правовідносини у сфері соціального розвитку

Загальне та особливе у механізмі правового регулювання суспільних відносин у сільськогосподарському та агропромисловому комплексі України виявляється у системі аграрного законодавства. Джерелом аграрного права є Конституція її закони та підзаконні акта Укази Президента України, постанови, декрети і розпорядження Кабінету Міністрів України, затверджені ним Положення, а також накази, інструкції та інші акти, прийняті Міністерством агропромислового комплексу України, Державним комітетом України по земельних ресурсах та іншими відомствами України. Вміщені в законах правові норми за своїм призначенням характеризуються як такі, що мають загальний (уніфікований) І спеціальний (диференційований) зміст. Ці акти визначають правовий статус та правосуб'ектність усіх легальних суб'єктів аграрного підприємництва. Особливим в механізмі правового регулювання є те, цю різновидом джерел аграрного права слід розглядати також внутрішньогосподарські локальні акти. Соціальне економічне становище ективних, державних сільськогосподарських підприємств, суб'єктів аграрного підприємництва зумовлює їхню правосуб'єкіність. Суб'єктивні права і юридичні обов'язки кожного з них відповідно до чинного законодавства полягають у самостійному вирішенні правових питань виробничо-господарської, фінансової, збутової та іншої діяльності. У вирішенні цих питань поряд з органшційно-управлінськими заходами неправового характеру важливу роль відіграє правова їх регламентація, що здійснюється на основі внутрішньогосподарських нормативно-правових актів. Останні за порядком набуття юридичної сили розмежовуються на дві групи. До першої групи належать внутрішньогосподарські нормативно-правові акти, які набувають юридичної сили з моменту реєстрації підприємства у відповідних державних органах. До другої — акти, що набувають юридичної сили відразу з моменту прийняття їх найвищими органами самоврядування господарств — загальними зборами членів. Так, до першої групи локальних нормативно-правових актів належить лише статут господарства, а в господарських товариствах — установчий договір та статут. До другої—всі інші внутрішньогосподарські корпоративні правові акти.

 


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 256 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Юридичні гарантії здійснення суб'єктивних прав, свобод та виконання обов'язків особи у сфері сільського господарства та агропромислового комплексу.| Поняття, загальні та особливі ознаки аграрних правовідносин в Україні.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)