Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аграрні правовідносини у сфері соціального розвитку

Правові форми використання земель та інших природних | Практичне заняття № 4 | Правове становище суб’єктів господарювання у сфері | Практичне заняття № 6 | Практичне заняття № 7 | Практичне заняття № 8 | Правовий режим майна суб’єктів господарювання у сфері | Практичне заняття № 10 | Практичне заняття № 12 | Практичне заняття № 13 |


Читайте также:
  1. Аграрні відносини та їх особливості
  2. Аграрні правовідносини з оподаткування господарської діяльності
  3. Акти органів судової влади з питань застосування законодавства у сфері регулювання аграрних відносин в системі джерел аграрного права України.
  4. алицько-Волинське князівство:особливості історичного розвитку.
  5. арактеристика періодів, етапів та стадій внутрішньоутробного розвитку.
  6. арактеристика періодів, етапів та стадій зовнішньоутробного розвитку.

сільської поселенської мережі”

(1 год.)

 

План:

1. Юридична природа соціального розвитку села.

2. Правове регулювання житлового будівництва у сільській місцевості.

3. Правове регулювання шляхового будівництва у сільській місцевості.

4. Правове забезпечення культурно-побутового та спортивно-оздоровчого обслуговування жителів села.

5. Правове забезпечення наукових досліджень та підготовки кадрів для села.

6. Правове забезпечення розвитку фермерських садиб у складі сільської поселенської мережі.

Задача 1:

 

17 річний Олексій Шрамко, член фермерського господарства “Казка” вступив на навчання до Військового інституту КНУ ім. Т. Шевченка, не припиняючи членства у господарстві.

Прокурор відповідного району направив голові ФГ “Казка” протест про усунення порушень чинного законодавства про діяльність фермерського господарства з вимогою виключити О. Шрамка з членів ФГ “Казка”, так як, на думку прокурора, військовослужбовці не мають права бути членами фермерського господарства.

Голова ФГ “Казка” оскаржив даний протест до відповідного місцевого суду, мотивуючи скаргу тим, що О. Шрамко не є військовослужбовцем, оскільки йому лише 17 років (а військовослужбовцем громадянин може бути лише по досягненню повноліття) і він не є військовослужбовцем, а лише навчається у Військовому інституті.

 

Визначити коло правовідносин.

Які особливості правового статусу членів фермерського господарства?

Чи правомірна вимога прокурора?

Чи відповідає вимогам чинного законодавства заперечення голови ФГ “Казка”?

Яке рішення має прийняти суд?

Вирішити справу.

 

Задача 2:

 

При проведенні реструктуризації колективного сільськогосподарського підприємства (КСП) “Побужжя”, загальні збори КСП прийняли рішення про передачу на баланс сільської ради дитячого садка та їдальні, які були побудовані та утримувались за рахунок коштів колишнього колгоспу “Побужжя”. Натомість загальні збори КСП запропонували сільській раді передати у власність КСП “Побужжя” землі резервного фонду, які перебувають в їх користуванні.

Сільська рада відмовилась від прийняття на свій баланс дитячого садка та їдальні, мотивуючи відмову тим, що в її бюджеті не передбачено коштів на утримання даних об’єктів. Окрім цього, землі резервного фонду не можуть бути передані у власність КСП, оскільки вони передаються у власність виключного громадянам для створення фермерського господарства.

 

Визначити коло правовідносин.

Який порядок розпорядження об’єктами соціальної сфери села при реструктуризації недержавних сільськогосподарських підприємств визначений в чинному законодавстві?

Який правовий статус земель резервного фонду місцевої ради?

Чи відповідає вимогам чинного законодавства рішення сільської ради?

Задача 3:

 

Фермер Петро Гудима, якому в результаті реструктуризації колишнього колективного сільськогосподарського підприємства дістатися найвіддаленіші землі, побудував дорогу від села до свого господарства за рахунок власних коштів. Оскільки новозбудованою дорогою почали користуватися інші господарства та жителі навколишніх сіл, П. Гудима запропонував сільській раді компенсувати йому вартість будівництва дороги.

Сільська рада відмовилась від оплати вартості спорудженої дороги, посилаючись на те, що компенсація має бути здійснена за рахунок Українського державного концерну по будівництву, ремонту та утриманню автомобільних шляхів (УКРАВТОДОР).

Не погоджуючись із відмовою сільської ради, фермер звернувся до адвоката з проханням пояснити хто і як має компенсувати йому витрати на спорудження дороги як важливого соціального об’єкту села.

 

Визначити коло правовідносин.

Які особливості правового регулювання будівництва доріг в селах?

Чи промірні вимоги П. Гудими?

Чи відповідає вимогам чинного законодавства рішення сільської ради?

Підготуйте ґрунтовну юридичну консультацію на замовлення фермера П. Гудими.

 

Задача 4:

 

В процесі реструктуризації колективного сільськогосподарського підприємства (КСП) “Нива” рішенням Комісії з паювання до пайового фонду майна членів КСП були включені житлові будинки, побудовані за рахунок коштів колишнього колгоспу “Радянська нива”. На момент паювання ці будинки були передані в користування членам КСП “Нива” на 25 років з правом викупу.

Члени КСП, які проживають в цих будинках, не погодились із рішенням Комісії з паювання і звернулися до Вашої юридичної фірми з проханням пояснити, що їм робити в такій ситуації, а також з’ясувати свої права на це житло.

 

Визначити коло правовідносин.

Які особливості правового режиму об’єктів соціальної сфери села?

Підготуйте ґрунтовну юридичну консультацію на замовлення членів КСП “Нива”.

 

Задача 5:

 

Випускник юридичного факультету Іван Петренко та випускниця агрономічного факультету Олена Ващенко одружились і вирішили переселитись на постійне місце проживання до села Чистопілля Вільшанського району Кіровоградської області. Знаючи про те, що село Чистопілля постановою Кабінету Міністрів України віднесено до трудонедостатніх населених пунктів, подружжя сподівалось отримати певні пільги при переселенні.

 

Визначити коло правовідносин.

Чи передбачені чинним законодавством пільги особам, які переселяються в трудонедостатні населені пункти?

На які пільги може розраховувати подружжя Петренків при переселенні до села Чистопілля?

 

Задача 6:

 

Міжгосподарський спортивно-оздоровчий табір “Агатівка” Гощанського району було приватизовано шляхом перетворення його у відкрите акціонерне товариство. Всі акції новоствореного ВАТ були викуплені німецькою компанією “Ерголунг”, яка планувала перепрофілювати спортивно-оздоровчий табір у Міжнародний центр мисливства та рибальства.

Недержавні сільськогосподарські підприємства – правонаступники колгоспів, за рахунок капіталовкладень яких був споруджений Міжгосподарський спортивно-оздоровчий табір, подали до суду позов про визнання недійсним рішення про приватизацію табору “Агатівка”.

 

Визначити коло правовідносин.

Які особливості правового режиму об’єктів соціальної сфери села?

Чи підлягає задоволенню позов недержавних сільськогосподарських підприємств?

Вирішіть справу.

 

Задача 7:

 

Бажаючи мати надійну правовому підтримку, фермер Іван Чмига вирішив направити свого сина Петра на навчання на юридичний факультет Київського національного університету. Петро Чмига успішно склав іспити, однак не був зарахований до університету як такий, що не пройшов за конкурсом.

Вважаючи свої права порушеними, посилаючись на Закон “Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві” Петро Чмига оскаржив рішення приймальної комісії університету до суду, мотивуючи свою заяву ще й тим, що як хлопець із села він має бути зарахований поза конкурсом і навчатись за рахунок коштів державного бюджету.

 

Визначити коло правовідносин.

Які особливості підготовки фахівців для роботи в сільській місцевості?

Чи підлягає задоволенню позов Петра Чмиги?

Вирішіть справу.

 

Задача 8:

Працівник апарату Міністерства аграрної політики України Дмитро Причепа, одержавши у спадщину від матері земельну ділянку площею 0,8 га в рідному селі Душино, вирішив використовувати її для літнього відпочинку, збудувати в селі сучасний котедж, гараж та басейн.

З цією метою Д. Причепа звернувся до банку “Аркада” із завою про надання йому державного пільгового кредиту для індивідуального житлового будівництва на землях сільського населеного пункту, посилаючись на норми Закону “Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві”.

Банк “Аркада” відмовив Д. Причепі в наданні пільгового кредиту, оскільки банк є недержавною комерційною юридичною особою, статутом та іншими локальними документами якої не передбачено надання пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам.

Вважаючи свої права порушеними, пан Причепа оскаржив відмову банку “Аркада” до суду.

 

Визначити коло правовідносин.

Чи підлягає позов Дмитра Причепи задоволенню?

Вирішіть справу.

 

Задача 9:

 

Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) “Дельта Юг” запропонувало сільськогосподарському виробничому кооперативу (СВК) “Черемош” покрити заборгованість кооперативу за поставлені паливно-мастильні матеріали та засоби захисту рослин шляхом передачі у власність ТОВ будівель магазину та дитячого садочка. Рішенням загальних зборів СВК “Черемош” вказані об’єкти були передані у власність ТОВ “Дельта Юг”.

Дізнавшись про це рішення, голова сільської ради звернувся до суду із заявою про визнання недійсним рішення загальних зборів СВК про передачу об’єктів соціальної сфери села у власність ТОВ, оскільки згідно чинного законодавства такі об’єкти мають бути безкоштовно передані на баланс місцевих рад.

 

Визначити коло правовідносин.

Які особливості правового режиму об’єктів соціальної сфери села?

Чи підлягає задоволенню позов голови сільської ради?

Вирішіть справу.

 

Задача 10:

 

Комісією з реструктуризації колективного сільськогосподарського підприємства (КСП) “Хлібороб” до списків осіб, які мають право на майновий пай в цьому підприємстві, були включені члени КСП, пенсіонери з числа членів КСП, які не виїхали з села на інше місце проживання, працівники клубу, який перебуває на балансі КСП, а також вихователі дитячого садка та вчителі сільської школи. При складанні переліку осіб, які мають право на земельну частку (пай) в КСП “Хлібороб”, до списків були включені виключно члени КСП та пенсіонери з числа членів КСП, які продовжують працювати в господарстві.

Працівники сільського клубу, дитячого садочка та школи звернулись до загальних зборів КСП “Хлібороб” із заявами про включення їх до списків осіб, яким надається право на земельну частку (пай), оскільки працюючи в соціальній сфері села, вони надавали послуги в основному членам КСП “Хлібороб”.

 

Визначити коло правовідносин.

Які права мають працівники соціальної сфери села в процесі реструктуризації недержавних сільськогосподарських підприємств?

Чи відповідає вимогам чинного законодавства рішення Комісії з реструктуризації КСП “Хлібороб”?

Чи підлягає задоволенню заява працівників сільського клубу, дитячого садочка та школи про включення їх до списку осіб, яким надається право на земельну частку (пай)?

 

Задача 11:

 

Загальні збори колективного сільськогосподарського підприємства (КСП) “Жниварі” прийняли рішення про безкоштовну передачу на баланс сільської ради приміщень бібліотеки, дитячого садочка та клубу і звернулись із клопотанням до селищної ради про списання заборгованості КСП перед бюджетом на суму безкоштовно переданого майна.

Селищна рада задовольнила клопотання КСП “Жниварі”, прийняла на свій баланс об’єкти соціальної сфери (бібліотеку, дитячий садок, клуб) і списала заборгованості КСП перед бюджетом на суму вартості переданих об’єктів.

Довідавшись про таке рішення ради, прокурор звернувся до суду із позовом про визнання недійсним рішення селищної ради, оскільки згідно норм чинного законодавства органи місцевого самоврядування не наділені компетенцією приймати рішення про списання заборгованості перед бюджетом.

 

Визначити коло правовідносин.

Які особливості правового режиму об’єктів соціальної сфери села?

Чи підлягає позов прокурора задоволенню?

Вирішіть справу.

 

Задача 12:

 

В 1999 році випускниця педагогічного інституту Галина Шевчук влаштувалась на роботу вчителькою середньої школи с. Зазірки Кролевецького району Сумської області. Оскільки в 2000 році рішенням Кабінету Міністрів України с. Зазірки було включено до переліку трудонедостатніх населених пунктів, Галина Шевчук як молодий спеціаліст отримала житловий будинок, побудований за рахунок коштів державного бюджету.

Пропрацювавши в селі п’ять років, Галина перевезла до села на постійне місце проживання своїх батьків – пенсіонерів, а сама перейшла працювати перекладачем в одну з комерційних фірм м. Шостка.

Після смерті батьків, в 2009 році Галина Шевчук вирішила продати житловий будинок в с. Зазірки, вважаючи, що після 10 років використання житловий будинок перейшов у її власність. Нотаріус, до якого вона звернулась, відмовився посвідчувати договір купівлі-продажу житлового будинку, оскільки він не перебуває у власності Г. Шевчук.

Галина Шевчук звернулась до Вашої юридичної фірми з проханням роз’яснити їй:

- які вона має права на житловий будинок, отриманий нею як молодим спеціалістом в трудонедостатньому населеному пункті;

- чи відповідають вимогам чинного законодавства дії нотаріуса.

 

Визначити коло правовідносин.

Підготуйте ґрунтовну юридичну консультацію на замовлення Г. Шевчук.

Задача 13:

 

На своїй черговій сесії районна рада прийняла рішення про передачу всіх житлових будинків, які перебувають на балансі недержавних сільськогосподарських підприємств району, в комунальну власність сільських, селищних, міських рад.

Не погодившись з даним рішенням районної ради, загальні збори колективного сільськогосподарського підприємства (КСП) “Гордіївське” включили житлові будинки, побудовані за рахунок коштів колишнього колгоспу “Гордіївський”, до пайового фонду майна членів КСП.

Районна рада звернулась до суду із заявою про визнання недійсним рішення загальних зборів КСП “Гордіївське” і про примусову передачу житлових будинків КСП на баланс сільської ради.

 

Визначити коло правовідносин.

Які особливості правового режиму об’єктів соціальної сфери села?

Чи підлягає задоволення позов районної ради?

Вирішіть справу.

Задача 14:

Громадяни Анатолій Маслов отримав вищу освіту за спеціальністю агроном у Національному аграрному університеті, в якому навчався на підставі цільового договору, укладеного із сільськогосподарським виробничим кооперативом (СВК) “Зелений гай”. Положення договору визначали обов’язок СВК оплачувати навчання А. Маслова в університеті за умови наступного його повернення на роботу в СВК і відпрацювання не менше 3 років на посаді агронома.

Закінчивши в 2008 році навчання, А. Маслов не виявив бажання повертатись в село і влаштувався на роботу в м. Києві не за спеціальністю у ТОВ “Світ”.

Голова СВК “Зелений гай” звернувся до А. Маслова з вимогою негайно приступити до роботи в СВК відповідно до умов договору або ж компенсував витрати СВК на оплату його навчання.

 

Визначити коло правовідносин.

Які особливості підготовки фахівців для роботи в сільській місцевості?

Яке законодавство регулює порядок укладення і виконання цільових договорів?

Чи є законними вимоги голови СВК “Зелений гай”?

 

Задача 15:

 

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю (СТОВ) “Врожай” замовило акціонерному товариству (АТ) ”Прогрес” будівництво житлових приміщень в с. Талалаївка. Окрім того, за рахунок коштів СТОВ “Врожай” проведено газифікацію зазначеного населеного пункту.

СТОВ “Врожай” звернулося до відповідного спеціально уповноваженого органу виконавчої влади із заявою про відшкодування за рахунок державного бюджету коштів, витрачених на будівництво житла та газифікацію населеного пункту.

 

Визначте коло суспільних відносин.

Чи правомірна вимога СТОВ “Врожай”?

Вирішіть справу.

 

Задача 16:

 

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю (СТОВ) “Поділля” уклало договір з акціонерним товариством (АТ) “Ободівка-Газ”, за яким АТ “Ободівка-Газ” зобов’язується виконати монтажні роботи по газифікації адміністративного будинку СТОВ “Поділля”.

По закінченню робіт СТОВ “Поділля” відмовилося оплатити їх вартість посилаючись на те, що будівництво в сільській місцевості об’єктів мережі газопостачання здійснюється за рахунок державного і місцевого бюджетів.

 

Визначте коло суспільних відносин.

Чи правомірні дії СТОВ “Поділля”?

Вирішіть справу.

а) Нормативно-правові акти:

 

1) Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві: Закон України від 15 травня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. —1992. — № 32. — Ст. 453.

2) Про освіту: Закон України в редакції від 23 березня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. — 1996. - № 21. - Ст. 84.

3) Про інформацію Кабінету Міністрів України про стан виконання Закону України “Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві” та продовольчу безпеку України: Постанова Верховної Ради України від 22 червня 2000 року // Офіційний вісник України. — 2000. – № 26. – Ст. 1083.

4) Про концепцію Національної програми відродження села на 1995—2005 роки: Постанова Верховної Ради України від 4 лютого 1994 року // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — №.23 — Ст. 163

5) Про Основні напрями розвитку агропромислового комплексу України: Указ Президента України від 29 квітня 1998 року // Урядовий кур'єр. — 1998. — 2 черв.

6) Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі: Указ Президента України від 27 березня 1998 року // Урядовий кур'єр. – 1998. – 31 бер.

7) Про заходи щодо поліпшення умов функціонування закладів охорони здоров’я у сільській місцевості: Указ Президента України від 28 січня 1999 р. // Урядовий кур'єр. – 1999. - № 19.

8) Про державну підтримку підготовки фахівців для сільської місцевості: Указ Президента України від 19 березня 1999 року // Урядовий кур'єр. – 1999. – № 54.

9) Про деякі заходи щодо поліпшення умов господарювання недержавних сільськогосподарських підприємств: Указ Президента України від 9 березня 2000 року // Офіційний вісник України. — 2000. – № 11. – Ст. 412.

10) Про Основні напрями соціальної політики на період до 2004 року: Указ Президента України від 24 травня 2000 року // Офіційний вісник України. — 2000. – № 21. – Ст. 858.

11) Про Основні засади розвитку соціальної сфери села: Указ Президента України від 20 грудня 2000 року // Урядовий кур'єр. – 2001. – № 13.

12) Про додаткові заходи щодо вирішення соціальних проблем на селі та дальшого розвитку аграрного сектора економіки: Указ Президента України від 21 лютого 2002 року // Урядовий кур'єр. – 2002. – № 48.

13) Про Комплексні заходи щодо поліпшення медичного обслуговування сільського населення на 2002-2005 роки: Указ Президента України від 3 січня 2002 року // Офіційний вісник України. — 2002. – № 2. – Ст. 53.

14) Про пільги для сільської молоді при прийомі до вищих навчальних закладів, удосконалення системи перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 1992 року № 408 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]: http://zako№1.rada.gov.ua.

15) Про пільги для сільської молоді при прийомі до вищих навчальних закладів, удосконалення системи перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 1992 року № 408 // Збірник постанов. – 1992. – № 8. – Ст. 192. Діють лише 3 та 4 пункти.

16) Про вдосконалення формування інвестицій на соціальний розвиток села та агропромислового комплексу: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 1992 року № 423 // Збірник постанов. – 1992. –№ 8. – Ст. 206.

17) Про поетапну передачу у комунальну власність об'єктів соціальної сфери, житлового фонду сільськогосподарських, переробних та обслуговуючих підприємств, установ і організацій агропромислового комплексу, заснованих на колективній та інших формах недержавної власності: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 року № 1060 // Урядовий кур'єр. – 1996. – 19 верес.

18) Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 квітня 1997 року № 376 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 18.

19) Про порядок передачі у приватну власність громадянам незавершених будівництвом будинків садибного типу: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 року із змінами від 7 березня 2001 року // Урядовий кур'єр. – 1997. – 17 липн.

20) Правила надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 року № 1597 із змінами від 14 лютого 2001 року // Офіційний вісник України. – 1998. – № 40.

21) Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1159 // Офіційний вісник України. — 1999. — № 26. — Ст. 1239.

22) Про розвиток сільської загальноосвітньої школи: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1999 року № 1305 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 29.

23) Порядок надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 року № 916 // Урядовий кур'єр. — 2003. — № 119. – 02 лют.

24) Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1158 // Офіційний вісник України. — 2007. — № 73. — Ст. 2715.

25) Про схвалення Концепції Комплексної програми підтримки розвитку українського села на 2006—2010 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 року № 536—р // Офіційний вісник України. — 2006 — № 52. — Ст. 3339.

26) Про затвердження Положення про надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам для придбання у сільській місцевості завершених або незавершених будівництвом індивідуальних житлових будинків: Наказ Міністерства аграрної політики України та Міністерства фінансів України від 25 квітня 2001 року № 113/198 // Офіційний вісник України. — 2001. — № 21. — Ст. 969.

27) Щодо здійснення безоплатної передачі недержавними підприємствами об’єктів соціальної інфраструктури у комунальну власність: Рекомендації Міністерства аграрної політики України, Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики від 7 квітня 2000 року.

 


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 185 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Аграрні правовідносини з оподаткування господарської діяльності| машин, управляемых с пола».

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.043 сек.)