Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Законодавче забезпечення прав, свобод і обов'язків у аграрному праві України.

Аграрне право в умовах світових інтеграційних економічних та державно – правових явищ: тенденції та перспективи | Поняття, особливості та види джерел аграрного права. | КУ як джерело АПУ | Закони України та Постанови ВРУ як джерела АПУ | Міжнародні договори та міждержавні угоди | Укази ПУ у системі джерел аграрного права | Нормативно – правові акти КМУ та інших оввл як джерела АП | Акти органів судової влади з питань застосування законодавства у сфері регулювання аграрних відносин в системі джерел аграрного права України. | Характеристика, види і юридична природа локальних нормативно-правових актів як джерел аграрного права України | Конституційні права, свободи особи у аграрному праві України |


Верховна Рада України прийняла низку уніфікованих законів, які є основними для регулювання аграрних відносин. їх можна назвати системою аграрних законів. В аграрній сфері економіки внаслідок специфіки її існування має місце багатопрофільна система господарювання, неодмінно пов'язана з використанням землі, води та інших природних ресурсів, спеціальних матеріально-технічних та енергетичних ресурсів, капіталу й людської праці. У законодавчому плані виникла потреба у прийнятті ряду уніфікованих законів, спрямованих на інтеграцію правового регулювання аграрних відносин з метою побудови цілісної органічної системи внутрішньо комплексних галузевих нормативно-правових актів, наділених єдиним правовим змістом.

Законодавче забезпечення прав, свобод та інтересів в аграрному праві України забезпечується за допомогою ряду законів, які підрозділяються: уніфіковані акти про організаційно-правову перебудову структури АПК: Закони: "Про колективне сільськогосподарське підприємство", "Про сільськогосподарську кооперацію", "Про особисте селянське господарство", а також закони України "Про споживчу кооперацію" і "Про кредитні спілки";

Диференційованими можна вважати такі закони." "Про зерно та ринок зерна в Україні"; "Про насіння й садивний матеріал"; "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них" та інші.

 


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 72 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Юридична природа обов'язків особи в аграрному праві України.| Юридичні гарантії здійснення суб'єктивних прав, свобод та виконання обов'язків особи у сфері сільського господарства та агропромислового комплексу.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)