Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Знезаражування стічних водЧитайте также:
  1. Вплив стічних вод ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" на атмосферу, гідросферу, людини, рослинний і тваринний світ.
  2. Знезаражування .
  3. Токсикологічна характеристика компонентів стічних вод, що утворюються на ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот".
  4. Характеристика джерел утворення стічних вод, та їх склад і властивості.

При виборі методу знезараження треба враховувати небезпеку загрози здоров'ю залишкових кількостей біологічно активних речовин, що застосовуються знезараження чи які виникають у процесі знезараження, можливість зміни фізико-хімічних властивостей води (наприклад, освіту вільних радикалів). Важливими характеристиками методу знезараження є також наявність його ефективність у відношенні різних видівмикронаселения води, залежність ефекту та умовами середовища. При хімічних засобах знезараження питної води за для досягнення стійкого знезаражуючого ефекту необхідно вірно знайти дозу реагенту й забезпечити достатню тривалість його контакту із жовтою водою. Доза реагенту визначається пробним знезараженням чи розрахунковими методами. Задля підтримки необхідного ефекту при хімічних засобах знезараження питної води доза реагенту розраховується з головою (залишковий хлор, залишковий озон), гарантує знищення мікроорганізмів, які у воду кілька днів після знезараження.

Найпоширеніший і перевірений спосіб дезінфекції води – первинне хлорування. Нині цим методом знезаражується 98,6 % води. Причина цього в підвищеної ефективності знезараження води та економічності технологічного процесу, порівняно коїться з іншими існуючими способами.Хлорирование дозволяє як очистити воду небажаних органічних і біологічних домішок, а й цілком видалити розчинені солі заліза і марганцю. Інше найважливіша перевага цього способу – його спроможність забезпечити мікробіологічну безпеку води у її транспортуванні користувачеві завдяки ефекту післядії.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 100 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)