Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

І. ВступЧитайте также:
  1. I. ВСТУП
  2. V. Вступительные испытания
  3. VI. Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями здоровья
  4. Ананда вступил в Сангху на второй год после начала Буддой проповеди Дхармы вместе с другими принцами из рода Сакья, такими как Бхаддия, Ануруддха, Бхагу, Кимбила и Девадатта.
  5. В каком возрасте вступали в брак совсем недавно
  6. Ведущий, в отличие от конферансье, не вступает в общение с публикой, или общение это носит весьма формальный, поверхностный характер.
  7. Ведущий. в отличие от конферансье, не вступает в акт общения с публикой. или общение это носит весьма формальный. поверхно­стный характер.

Стрімке зростання інтерактивного бізнесу та віртуальної економіки спонукає підприємства переглянути існуючі форми і методи здійснення традиційної комерції. Віртуальна економіка, на відміну від традиційної - це економіка, що базується на інтерактивному бізнесі та на головному законі життєдіяльності сучасної людини - законі економії часу.

Інтерактивний бізнес - це бізнес, побудований на скоординованих діях бізнес-процесу (взаємодії бізнесмена та комп'ютера), що впливає як на зовнішні відносини між підприємствами, та їх партнерами, так і на внутрішню структуру самих підприємств, які в теперішній час все більш стають орієнтованими на маркетинг.

Головною метою опанування студентами дисципліни "Електронна комерція" є формування системи знань щодо основних положень та принципів здійснення електронної комерції, як складової сучасного електронного бізнесу.

Основними завдання курсу є: ознайомлення студентів з відповідним понятійно-термінологічним апаратом, що характеризує електронну комерцію; набуття практичних навичок розв'язання конкретних завдань щодо здійснення різноманітних форм електронної комерції; виховання здатності до творчого пошуку напрямків та резервів удосконалення процесу електронної комерції; оволодіння сучасними знаннями та навичками користування ресурсами мережі Інтернет.

Предметом дисципліни є процес електронної комерції маркетингової та виробничо-комерційної діяльності фірми, як методу організації електронного ринку та електронної підтримки споживачів, так і тактичних прийомів електронної комерції підприємства.

Місце дисципліни "Електронна комерція" у навчальному процесі визначається тим, що вона є однією з додаткових до профілюючих предметів при підготовці фахівців з маркетингу і разом з іншими дисциплінами повинна сформувати у студентів необхідний обсяг спеціалізованих знань, потрібних їм у майбутній професійній діяльності. Тому дисципліна "Електронна комерція" тісно пов'язана з такими дисциплінами як "Маркетинг", "Маркетингова товарна політика", "Маркетингова політика розподілення", "Маркетингова політика комунікацій", "Логістика" та ін.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 68 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)