Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Варіант № 2Читайте также:
  1. Буквений варіант
  2. варіант
  3. Варіант 1
  4. Варіант 1.
  5. Варіант 10
  6. Варіант 10
  7. Варіант 11

Теоретичне питання. Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків.

Практичне завдання 1. Лиховіт звернулася до суду із заявою про оголошення її колишнього чоловіка померлим і зазначила, що при розі­рванні з ним шлюбу на утримання їхньої дитини були призначені аліме­нти, які відповідач не сплачує впродовж 5 років. По даній справі вона порушила кримінальну справу, але оскільки місце знаходження відпові­дача їй не відомо, то міліцією було оголошено його розшук. Суд на під­ставі заяви Лиховіт і довідки з житлової контори за останнім місцем проживання відповідача виніс рішення про визнання Лиховіта безвісно відсутнім. Роз'яснюючи рішення суду, суддя зазначив, що через 3 роки після вступу даного рішення в силу, позивачка зможе порушити справу про оголошення свого чоловіка померлим. Крім цього істотних розхо­джень між наслідками визнання фізичної особи безвісно відсутньою і оголошення її померлою немає.

Чи правильне рішення виніс суд? Чи правий суддя при роз’ясненні наслідків судового рішення?

Практичне завдання 2. Чубенко видала довіреності Шумко і Киричко на отримання грошових вкладів у відділеннях ощадного банку міста Харкова. Незабаром вона померла. її сестри вчинили позов про визнання довіреностей недійсними і стягнення одержаних Шумко і Киричко сум, вказавши, що Чубенко в момент оформлення довіреностей внаслідок хворобливого стану не могла розуміти значення своїх дій і керувати ними. Суд позов не задовольнив, тому що, як встановила судово-психі­атрична експертиза, Чубенко розуміла значення своїх дій і могла керува­ти ними.

Як буде вирішена справа в касаційній інстанції? Чи може суд визна­ти довіреності недійсними?

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 71 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.016 сек.)