Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Суб’єкти екологічної експертизи.Читайте также:
  1. Види екологічної експертизи.
  2. Вина як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони злочину. ЇЇ сутність, форми, ступінь та види
  3. Завдaння страхування від нещасного випадку. Принцип та види страхування. Суб’єкти та об’єкти страхування. Страховий ризик та страховий випадок.
  4. Загальна характеристика відносин власності в сільському господарстві України: поняття, суб’єкти, об’єкти та зміст права власності сільськогосподарських підприємств
  5. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ (ЗЕД): СУБ’ЄКТИ, ВИДИ, ТА МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ
  6. Змістовий модуль 4. Суб’єкти аграрного права
  7. Історія впровадження екологічної експертизи в Україні

Суб'єктами екологічної експертизи проектів можуть виступати юридичні і фізичні особи.

Державні органи, які реалізують функцію екологічної експертизи, виступають колективними суб'єктами, які несуть відповідальність перед державою і суспільством за збереження встановленого порядку проведення експертизи, за її об'єктивність і якість еколого-експертних заключень.

Фізичні особи наділяються всією сукупністю експертних прав і обов'язків як суб'єкти екологічної експертизи проектів в порядку разових доручень компетентних органів і організацій.

В таких випадках відповідальність за достовірність проведеної екологічної експертизи проектів і підготовку обґрунтованих заключень покладено на конкретних фізичних осіб, які виступають самостійними суб'єктами еколого-експертних досліджень.

Слід розрізняти суб'єктів екологічної експертизи проектів від осіб, які беруть участь в її проведенні або в консультаціях при проведенні екологічної експертизи.

Суб'єктами екологічної експертизи можуть бути:

· спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, тобто управління експертизи Міністерства екології та природних ресурсів та його низові ланки, еколого-експертні підрозділи державних управлінь екоресурсів;

· інші державні органи, органи виконавчої влади на місцях, місцеві Ради відповідно до законодавства;

· громадські організації екологічного спрямування чи створювані ними спеціалізовані формування;

· інші установи, організації та підприємства, в тому числі іноземні юридичні і фізичні особи, які залучаються до проведення екологічної експертизи;

· окремі громадяни в порядку, передбаченому актами законодавства.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 102 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.006 сек.)