Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Індивідуальне заняттяЧитайте также:
  1. VІІ. Індивідуальне наВЧАЛЬНо-дослідне завдання
  2. Вказівки до виконання заняття
  3. Вказівки до виконання заняття
  4. Вказівки до виконання заняття
  5. Вказівки до виконання заняття
  6. Дидактичні матеріали до практичного заняття по темі 3:Географія розповсюдження та характеристика туристсько-рекреаційного потенціалу курортних ресурсів держави.
  7. Дидактичні матеріали до Семінарського заняття по темі 4:Видатні пам’ятники історії, археології, містобудування і архітектури.

1. Послідовність пошуку джерел інформації. Вивчення опублікованих джерел і складання списку архівів. Науково-довідкові посібники для пошуку архівних фондів. Складання списку фондів. Науково-довідковий апарат у межах фонду. Систематизація робочих матеріалів.

2. Робота з джерелами права. Особливості аналізу нормативно-правових актів держави. Роль судового прецеденту у процесі тлумачення норм права.

 

Самостійна робота

1. Основи законодавчої техніки.

2. Способи конструювання правових норм.

3. Порядок укладення тексту нормативного правового акту.

4. Правила оформлення нормативного правового акту.

5. Вивчення міжнародно-правових норм і необхідність їх імплементації у національне законодавство.

6. Порівняльна характеристика положень конституційних законів країн СНД та України.

Рекомендована література[1, З, 6, 9, 13, 14, 16, 24, 28, 32, 37, 40, 42, 44, 48, 53]

 

Тема 7: Методика вивчення наукової літератури з правознавства

Лекція

План

1. Методика поетапного вивчення наукової праці. Визначення причин, часу і умов створення наукової праці. Засвоєння правового, економічного та соціально-політичного смислу фактів і подій.

2. З'ясування поглядів, ідей особистостей, праці яких вивчаються.

3. Засвоєння нових понять і термінів.

4. Осмислення вузлових ідей і положень в аспекті предмета, що вивчається. Аналіз ідей, які були творчо розвинуті. Систематизація знань.

5. Аналіз на основі теорії фактів і подій сучасного життя.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 89 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)