Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Загальна характеристика психологічних особливостей слід­чої діяльності.

Читайте также:
  1. I. Общая характеристика работы
  2. Анатомическая характеристика жировой ткани
  3. Античная философия (общая характеристика)
  4. Архітектура інтелектуальних систем: Загальна структура і компоненти інтелектуальної системи.
  5. Базы данных. Модели баз данных. Системы управления базами данных (СУБД). Общая характеристика СУБД MS Access.
  6. Бюджетні права в Україні та їх характеристика
  7. В Глава 12. Характеристика различных чувств

Слідчі дії: допит, експеримент, обшук, упізнання, огляд та ін. різні по своєму змісті. Виконання кожного з них пов’язане з використанням безлічі різноманітних прийомів, вироблених слідчою практикою й криміналістичною наукою. Та сама завдання може бути вирішена різними прийомами й засобами, одне й теж обставина встановлена різними шляхами. Крім вищих форм інтелектуальної діяльності професія жадає від слідчого безліч чисто технічних і манипулятивних умінь і дій: акуратно підшити справу, передрукувати документ на машинці, скласти топографічний план місцевості, виготовити зліпок, зробити фотозйомку. Для професії слідчого характерне подолання опору його діяльності з боку окремих осіб, а в деяких випадках і макрогруп. Слідчий у пошуках істини в справі нерідко зіштовхується з пасивним або активним опором з боку зацікавлених у неправильному результаті справи осіб. Найбільш зацікавлений у цьому сам злочинець, що, як правило, всіма силами активно протидіє наслідку. Успіх розслідування таїть у собі погрозу життєвому благополуччю винного, що надає йому максимальну енергію й винахідливість. Нерівність у положенні слідчого й зацікавлених осіб зв’язано ще з тим, що останні знають які обставини бажано сховати, тоді як слідчий суцільно й поруч має досить неповне подання про те, що саме повинне й може бути встановлене по справі

Слідча тактика із психологічної сторони в значної частини являють собою боротьбу характерів, інтелекту, волі, моральних принципів слідчого й осіб, що беруть участь у справі. Інший психологічний аспект слідчої тактики полягає в проблемі психологічного контакту слідчого з особами, оказавшимися в сфері розслідування. Розслідуванню характерно індивідуальність праці. Будучи основним працівником у справі, слідчий особисто виконує переважну більшість різноманітних за своїм характером дій. Організація своєї власної індивідуальної роботи справа більше простої, чим організація колективної праці. Виникає необхідність розподілу обов’язків, ув’язування й координації дій, налагодження взаємної інформації, узгодження й контролю за виконанням. Індивідуальність слідчої роботи підкріплюється процесуальною самостійністю слідчого. Це дуже важлива риса, що накладає своєрідний відбиток на всю психічну діяльність

Своєрідною рисою розслідування є необхідність збереження слідчої таємниці. Розслідування неминуче пов’язане із проникненням в особисте життя людей, вивчення минулого укладу життя, сімейних відносин і сугубо інтимних обставин. Оголошення цих даних здатно заподіяти величезна шкода, привести до компрометації людей і особистої трагедії. Велика шкода може заподіяти, розголошення деяких хитрих методів здійснення й приховання злочину. Відомо чимало випадків коли злочинці збагачують свій досвід і знання, виношують нові способи здійснення й приховання злочинів. Але справа не тільки в умінні зберігати таємницю. Необхідно дотримувати спеціальних вимог конспірації, щоб не видати службових секретів, запобігти їх просочуванню за межі того кола осіб, які займаються роботою із цієї справи. Особливу обережність повинен проявляти слідчий при висвітленні тої або іншої справи в пресі. Вивчення газетних надходжень показує, що багато публікацій по кримінальних справах мають характер судової хроніки, сенсаційних повідомлень і подій. Виходячи із цього, слідчий повинен мати самостійні принципи діяльності. Система принципів дозволяє найбільше повно й всебічно розкрити основні властивості розглянутої діяльності, її якісну сторону, установити соціальну обумовленість і цінність кожного із принципів, їхній взаємозв’язок і загальну спрямованість. У дану систему входять наступні керівні принципи:законність;

публічність; рівність громадян перед законом незалежно від походження, соціального й майнового положення, расової й національної приналежності;

Загрузка...

національна мова розслідування;

недоторканість особи, житла, особистого життя, таємниці листування, телефонних переговорів і телеграфних повідомлень;

всесторонность, повнота й об’єктивність дослідження обставин справи;

забезпечення прав і законних інтересів учасників попереднього наслідку;

презумпція невинності;

швидкість виробництва попереднього наслідку;

процесуальна самостійність і відповідальність слідчого;

залучення громадськості до участі в розкритті й розслідуванні злочинів

Таким чином, психологічні особливості слідчого як особистості накладають відбиток і відіграє первісну роль у практиці слідчої роботи

Слідча робота ставиться до тих видам діяльності, успіх і навіть видатні досягнення, у яких більше пов’язані із загальним високим розвитком особистості, чим зі спеціальними здатностями.


Дата добавления: 2015-09-06; просмотров: 275 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Психологічні основи тероризму. | Типологія особи злочинців. | Психологічна структура злочину. | Психологічні особливості вивчення особи, яка підозрюється у скоєнні злочину. | Девіантна поведінка та її особливості. | Психологічна характеристико злочинної субкультури та її вплив на культуру підприємництва. | Психотехніка мислення. | Методи психологічного впливу в правознавчої діяльності. | Психотехніка професійного спостереження у професійній діяль­ності юриста. | ПСИХОЛОГІЧНИЙ портрет та особливості його створення. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Психологічні особливості діагностики брехні, приховуван­ня причетності й обставин.| Психологія обстеження місця події.

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.017 сек.)