Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Основна частина

Читайте также:
  1. I. Основная концепция проекта
  2. II. Основная часть
  3. II. Основная часть
  4. Б1. Слитно (основная форма): замена синонимом.
  5. В шестой период основная цель — плодотворная трезвая
  6. В) Основная проблема психопатологии: развитие личности или процесс?
  7. Ваша Основная Работа
№ з/п Питання для обговорення Зміст питання
1. Предмет, структура, методи і місце сучасної психології в системі наук
  Матеріалістичне та ідеалістичне розуміння психіки Протягом століть змінювалися уявлення про сутність і характер психологічних явищ. З моменту зародження психології ведеться непримиренна боротьба між матеріалістичним та ідеалістичним напрямками розуміння і пояснення психіки. Представники ідеалістичного напрямку розглядали. психіку як … . Матеріалістичне розуміння психіки виражається в тому, що психіка розглядається як … . Психіка – продукт тривалого розвитку матерії. В історії розвитку світу був період, коли психіка булавідсутня. Рослинний світ, неорганічна природа психікою, свідомістю не володіють. Вони не можуть мислити, відчувати. Психічне життя з'явилося лише на певній стадії розвитку матерії. Сучасне діалектико-матеріалістичне розуміння психіки розкрито в теорії відображення, основними положеннями якої є: 1. Твердження про те, що психіка – властивість мозку, його специфічна функція; 2. Ця функція носить характер відображення; 3. Правильність відображення підтверджується практикою.  
  Що таке психіка? Психіка– це системна якість мозку, високоорганізованої матерії, що проявляється у відображенні навколишнього світу. Психіка відображає навколишню дійсність. Завдяки психічному відбитку реальності людина пізнає її і так чи інакше впливає на навколишній світ. Психіка – це … . Виходячи з цього констатуємо, що психіку треба розглядати як суб’єктивний образ об’єктивного світу.  
  Система наукових психологічних знань Життєві психологічні відомості, здобуті із суспільного й особистого досвіду, утворюють донаукові психологічні знання. Вони можуть деякою мірою сприяти орієнтуванню в поведінці оточуючих людей, можуть бути в певних межах правильними і такими, що відповідають дійсності, … . Термін “психологія” у науковому використанні з’явився лише у середині ХІХ сторіччя. У перекладі з грецької мови слово “психологія” означає вчення (або наука) про „душу”. … У результаті психологія перетворилась у самостійну галузь наукових знань. Наука взагалі – це система абстрактних знань, що створюються теоретичним шляхом.  
 
 

 


Психологія – наука про факти, закономірності і механізми психіки як образу дійсності, який складається у мозку, на основі і за допомогою якого здійснюється управління поведінкою і діяльністю, що мають у людини особистісний характер.

 


Дата добавления: 2015-09-03; просмотров: 36 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ | Материалы научных конференций и семинаров | Подготовка и защита выпускной квалификационной работы | ВЫПУСКНАЯ | Заключна частина | Житомир | Заключна частина | Вступна частина | Основна частина заняття | Заключна частина заняття |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Житомир| Заключна частина

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.005 сек.)