Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 14

Читайте также:
  1. Білет №1
  2. Білет №10
  3. Білет №2
  4. Білет №3
  5. Білет №3
  6. Білет №4
  7. Білет №6

1. Швидкості і прискорення точок тіла в сферичному русі.

2. Задача Бертрана. Формула Біне.

3. По похилій площині зрізаної чотирикутної призми вагою Н опускається вантаж вагою Н, приводячи в рух за допомогою невагомої нерозтяжної нитки вантаж вагою Н. Знайти переміщення призми по горизонтальній ідеально гладкій площині, якщо вантаж перемістився по похилій площині вниз на 1 м. У початковий момент система знаходилася в спокої.

Затверджено на засіданні

кафедри, циклової комісії математики та методики навчання математики

Протокол № 1 від „23серпня 2013 року

Завідувач кафедри, голова циклової комісії ____________________Тарасенкова Н. А.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор ____________________Лила Д. М.

( підпис) (прізвище та ініціали)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384


Дата добавления: 2015-08-21; просмотров: 40 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1 | ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2 | ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 3 | ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 4 | ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5 | ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 6 | ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7 | ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 8 | ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 9 | ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 10 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 12| Форма № Н-5.05

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.005 сек.)