Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Читайте также:
  1. Її обсяг і форми контролю
  2. Мета та завдання вивчення дисципліни Контракти в цивільному праві.
  3. Мета та завдання навчальної дисципліни
  4. Мета та завдання навчальної дисципліни
  5. Мета та завдання навчальної дисципліни
  6. Мета та завдання навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Організація управління страховою діяльністю

Тема 1. СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ І РОЛЬ СТРАХУВАННЯ

Історичні передумови виникнення страхування. Необхідність і зміст страхування. Аспекти необхідності страхового захисту: природний, економічний, соціальний, юридичний, міжнародний. Суб'єкти та об'єкти страхування: страховик і страхувальник. Ці положення викладаються на лекції.

Закон України "Про страхування", терміни, які використовуються в страховій справі, обов'язки страховика та страхувальника, форми та системи страхування. Звернути увагу на перелік видів страхування, які є обов'язковими в Україні, основи дії обов'язкових видів страхування, а також сутність добровільного страхування.

 

Тема 2. КЛАСИФІКАЦІЯ СТРАХУВАННЯ

Поняття класифікації страхування і її значення.

Класифікація за історичною ознакою Класифікація за економічною ознакою. Розподіл страхування в залежності від спеціалізації страховика на сфери діяльності: страхування життя; загальні види страхування.

Класифікація страхування в залежності від статуту страховика: комерційне, взаємне, державне.

Класифікацію за юридичною ознакою (відповідно міжнародним нормам), види довгострокового страхування (страхування життя та пенсій), загальні види страхування.

Класифікація страхування за об’єктами. Підгалузі власного страхувальника. Підгалузі майнового страхування. Класифікація за формами проведення.

 

Тема 3. Особисте, майнове страхування і страхування відповідальності

Страхування майна юридичних осіб: суб’єкти і об’єкти страхування. Страхові ризики, порядок укладання договорі страхування. Страхова оцінка. Страхова сума. Визначення збитку і умови страхового відшкодування. Системи страхування. Види добровільного і обов’язкового страхування майна юридичних осіб. Зобов’язання сторін. Страхова премія та порядок її сплати.

Слід розглянути особливості страхування життя та його основні види. Особливості укладання договорів страхування життя. Змішане страхування життя. Довічне страхування. Страхування пенсій і ренти.

Страхування від нещасних випадків. Страхові випадки. Порядок проведення і умови виплати страхового відшкодування. Обов’язкове та добровільне страхування від нещасних випадків. Страхування від нещасних випадків на транспорті. Добровільне індивідуальне і колективне страхування від нещасних випадків.

Медичне страхування. Суб’єкти і об’єкти страхування. Умови обов’язкового медичного страхування. Добровільне медичне страхування.

Сутність, види та принципи страхування відповідальності. Страхування відповідальності на транспорті. Страхування професійної відповідальності.


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 78 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Мета та завдання навчальної дисципліни| Тема 4. Державне регулювання страхової діяльності

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.006 сек.)