Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Рекомендовані джерела для поглибленого вивчення міжнародно-правоввих стандартів в галузі громадянства

Читайте также:
  1. Вивчення мотивацій та купівельних пріоритетів споживачів на ЗР. У цій
  2. Вивчення ринкового, підприємницького середовища на зовнішніх ринках
  3. ДЖЕРЕЛА ВИПРОМІНЮВАННЯ.
  4. Джерела з історії середніх віків 11-15ст.
  5. Джерела з історії середніх віків 5-11ст.
  6. Джерела штучного освітлення
  7. Зближення технічного регулювання, стандартів та оцінки відповідності

 

1. ООН. Загальна декларація прав людини. Прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10.11.1948 року: [Електроний ресурс] // Режим доступу :http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_015&p=1299912109528145
2. ООН. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Зі змінами, внесеними Протоколом № 11 {Додатково див.: Інформацію до Конвенції та протоколів у Документі від 23.08.2006} {Додатково див. Протоколи до Конвенції: Перший протокол від 20.03.1952; Протокол № 2 від 06.05.1963; Протокол № 4 від 16.09.1963; Протокол № 6 від 28.04.1983; Протокол № 7 від 22.11.1984; Протокол № 9 від 06.11.1990; Протокол № 10 від 25.03.1992; Протокол № 11 від 11.05.1994; Протокол № 12 від 04.11.2000; Протокол № 13 від 03.05.2002; Протокол № 14 від 13.05.2004; Протокол № 14-bis від 27.05.2009} {Конвенцію ратифіковано Законом № 475/97-ВР від 17.07.1997} // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_004
3. Європейська конвенція про громадянство (Страсбург, 06.11.1997 р.) {Конвенцію ратифіковано із застереженням та заявою Законом № 163-V від 20.09.2006} {Додатково див. Протокол № 14-bis від 27.05.2009}: [Електроний ресурс] // Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_004&p=1299912109528145
4. Ліга Націй. Конвенція, що регулює деякі питання, що повязані з колізією законів про громадянство ( 12.04.1930 р.): [Електроний ресурс] // Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_218
5. ООН; Конвенція, Міжнародний документ вiд 20.02.1957 Конвенція про громадянство одруженої жінки 20 лютого 1957 року: [Електроний ресурс] // Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_158
6. Конвенция о сокращении безгражданства 30 августа 1961 года: [Електроний ресурс] // Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_240
7. Рада Європи; Конвенція про скорочення випадків багатогромадянства та про військову повинність у випадках багатогромадянства вiд 06.05.1963 (Изменения в текст не внесены. Дополнительно см. Протокол от 24.11.77 Второй протокол от 02.02.93: [Електроний ресурс] // Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_302
8. Рада Європи; Протокол, Міжнародний документ вiд 24.11.1977 Додатковий Протокол до Конвенції про скорочення випадків багатогромадянства та про військову повинність у випадках багато громадянства: [Електроний ресурс] // Режим доступу : // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_304
9. Рада Європи; Протокол, Міжнародний документ вiд 02.02.1993 Другий протокол, що вносить поправки до Конвенції про скорочення випадків багатогромадянства та про військову повинність у випадках багато громадянства: [Електроний ресурс] // Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_037
10. ПРОГРАМА інтеграції України до Європейського Союзу (Програму схвалено Указом Президента № 1072/2000 від 14.09.2000): [Електроний ресурс] // Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=n0001100-00&p=1299912109528145

Дата добавления: 2015-08-09; просмотров: 60 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Рекомендовані джерела для поглибленого вивчення міжнародно-правоввих стандартів в галузі громадянства | Nota bene | Рекомендовані джерела для поглибленого вивчення міжнародно-правоввих стандартів в галузі правового статусу людини |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Семінарське заняття № 7. Основи конституційно-правового статусу людини та громадянина. Громадянство України: конституційно-правове регулювання| Семінарське заняття № 8. Конституційні права, свободи та обов’язки особи і громадянина: поняття, система, міжнародно-правові стандарти

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.006 сек.)