Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Д. Патологічне розгинання у відповідь на больовий подразник

Читайте также:
  1. Відповідь, що була правдою
  2. Відповідь, що влаштувала всіх
  3. Д. Патологічне розгинання у відповідь на больовий подразник
  4. Підкреслити одну вірну відповідь

 

68. Якою максимальною кількістю балів за шкалою Глазго оцінюється смерть мозку:

А. 6 балів

Б. 5 балів

В. 4 бали

Г. 3 бали

Д. 2 бали

 

69. Процес, який відбувається в імунній системі організму після первинного контакту з алергеном, називають:

А. Алергічна реакція.

Б. Аутоалергічна реакція.

В. Анафілактоїдна реакція.

Г. Сенсибілізація.

Д. Анафілаксія цитотропна.

 

70. Підвищення активності в крові якого маркера є найбільш специфічним для гострого ІМ:

А. АСТ

Б. АЛТ

В. МВ-КФК

Г. Тропоніну І і Т

Д. КФК

 

71. До гострого коронарного синдрому відносять:

А. Коронарний синдром Х

Б. Нестабільну стенокардію

В. Вазоспастичну стенокардію

Г. Стабільну стенокардію ІІІ ФК

Д. Стабільну стенокардію ІІ ФК

 

72. Які з наведених імунодіагностичних тестів не відносяться до тестів ІІ рівня (уточнюючих):

А. Визначення рівня природних антитіл.

Б. Реакція бласттранстформації лімфоцитів.

В. Визначення титру комплементу.

Г. Визначення рівня ЦІК.

Д. Тест відновлення нітросиньоготетразоліна.

 

73. Для лікування кропив’янки використовують:

А. Мінералокортикоїди.

Б. α-адреноблокатори.

В. β-адреноблокатори.

Г. Н1 – гістаміноблокатори.

Д. Блокатори протонової помпи.

 

74. Для лікування алергічного набряку Квінке використовують:

А. Мінералокортикоїди.

Б. Глюкокортикоїди.

В. Свіжозаморожену плазму в/вкрапельно.

Г. α-адреноблокатори.

Д. Транексамову кислоту

 

75. Який імунний механізм лежить в основі алергічного набряку Квінке:

А. Утворення ЦІК з наступним відкладанням їх на поверхні ендотеліоцитів.

Б. Пряма активація тучих клітин лібераторамигістаміну.

В. Взаємодія алергена з сенсибілізованими Т-лімфоцитами на поверхні клітин різних органів.

Г. Взаємодія антигена з IgE та IgM на поверхні різних клітин крові.

Д. Взаємодія антигена з IgE та IgM на поверхні тучних клітин та базофілів.

 

76. У розвитку алергічної кропив’янки провідну патогенетичну роль відіграють:

А. Фактор, блокуючий бластоутворення та мітози.

Б. Фактор хемотаксису, фактор лімфлізису.

В. Гістамін, лейкотрієни, простагландин Д2.

Г. Лімфотоксин.

Д. Фактор, який тормозить міграцію лімфоцитів.

 

77. З метою знеболення при ГКС застосовують:

А. Трамадол.

Б. Парацетамол.

В. Анальгін.

Г. Морфін.

Д. Кетамін.

 

78. Ефекторними клітинами у хворих з анафілактичним шоком являються:

А. Базофіли.

Б. Еозинофіли.

В. Нейтрофіли.

Г. Лімфоцити.

Д. Моноцити.

 

79. Які імуноглобуліни слід вважати реагінами:

А. IgA

Б. IgE

В. IgM

Г. IgG

Д. IgD

 

80. Провокують гіпертензивний криз у хворого на феохромоцитому:

А. Гістамін.

Б. Груба пальпація живота.

В. Сульфат магнія.

Г. Еуфілін.

Д. Все перелічене.

 

81. Стартова доза аспірину при ГКС:

А. 500 мг.

Б. 75 мг.

В. 100 мг.


Дата добавления: 2015-08-09; просмотров: 71 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Д. Все перераховане. | Д. Все перераховане. | В. Негайно приступити до серцево-легеневої реанімації. | A. Визначення свідомості. | Б. 2-3 хвилини | Б. Менше 40тис.осіб | Г. Своєчасність, наступність та послідовність заходів, що проводяться на етапах медичної евакуації | В. Відсутність пульсу на сонній артерії, широкі зіниці, відсутність самостійного дихання | Б. Зап’ястям, не згинаючи рук у ліктях | Б. Закидання голови, виведення нижньої щелепи і відкриття рота |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Д. Патологічне розгинання у відповідь на больовий подразник| Г. Відсутність знань та навичок у лікаря.

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.006 сек.)