Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вихрові масообмінні апарати із зустрічним рухом фаз в зоні контакту.

Читайте также:
  1. III. Тарілки з односпрямованим рухом газу і рідини (прямотечійні або струменеві).
  2. БЕЗПІЛОТНІ ЛІТАЛЬНІ АПАРАТИ
  3. БЕЗПІЛОТНІ ЛІТАЛЬНІ АПАРАТИ
  4. Визнання та оцінка інвестиційної нерухомості
  5. Вимоги безпеки під час випробування обладнання рефрижераторного рухомого складу.
  6. Вимоги безпеки під час ремонту обладнання рефрижераторного рухомого складу.
  7. Вимоги безпеки під час технічного обслуговування і екіпіровки рефрижераторного рухомого складу.

Вперше можливість організувати зустрічний рух фаз в одному ступені розпилу рідини було запропоновано в нашому університеті професором Б. Г. Холіним. З того часу була проведена велика робота із створення нових конструкцій вихрової масообмінної техніки із зустрічними газокраплинними потоками.

Раніше в конструкціях вихрових апаратів з перехресним і прямоточним рухом фаз використовувалися осьові завихорювачі. Кроком вперед стало використання тангенціальних завихорювачів, що дозволило створити великі швидкості в центрі так званої "вихрової камери" і отримати більш дрібнодисперсний розпил рідкої фази завдяки взаємодії високошвидкісного потоку газу і струменя розпиленої рідини, яка рухається нормально до ньойго.

Використання такого підходу дозволило створити конструкції апаратів з тангенціальними завихорювачами, які працюють таким чином (рис. 18). Потік газу, проходячи через тангенціальні завихорювачі, створює обертальний рух. До центру вихрової камери тангенціальні складові швидкості газу досягають значень близько 80-100 м/с. Газ захоплює краплі в обертальний рух і вони рухаються до периферії камери.

 

 

Рис. 18 – Схема вихрового масообмінного апарату із зустрічним рухом фаз

в зоні контакту

 

Існує велика кількість різноманітних конструкцій масообмінних апаратів, в яких використовується розпил рідини і вихровий рух газового потоку. Але, незважаючи на це, досі як за кордоном, так і у вітчизняному хімічному машинобудуванні були відсутні конструкції апаратів, які забезпечують зустрічний рух мікрокрапель рідини у вихровому газовому потоці по радіусу вихрової масообмінної камери.

Розпилювання струменів рідини, які вводяться в газовий потік, відбувається за рахунок енергії газу. Газовий потік втягує краплі рідини в обертальний рух. У апараті із зустрічним рухом потоків необхідно забезпечити рух крапель рідини від центру до периферії під дією відцентрових сил. При цьому газ рухається від периферії до центру, а краплі навпаки.

Проведено дослідження роботи вихрових розпилюючих масообмінних апаратів із зустрічним рухом фаз в умовах ректифікації. Запропоновано застосування вказаних апаратів при виробництві метанолу, розподіленню суміші ацетон-вода у ГІАП (Москва), а також в технологічному процесі розподілу продуктів синтезу бутоксибутенина на Сорскому молібденовому комбінаті, для очищення газових викидів на Шосткінському ВО "СВЕМА" і в цеху виробництва амофосу Сумського ВО "Хімпром" від фтору і аміаку.

 

 


Дата добавления: 2015-08-18; просмотров: 135 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Звезды встали правильно... | Колонні масообмінні апарати, їх класифікація. | Розпилюючи та плівкові колонні апарати. | Гідродинаміка розпилюючи абосорберів | Масопередача у розпилюючих абсорберах | Швидкісні прямотечійні розпилюючі абсорбери. | Гідродинамічні режими роботи насадок | Вибір насадок. | Блокова насадка. | Розподільні плити. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
А. Абсорбери з вертикальним валом.| Б. Механічні абсорбери з горизонтальним валом

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.011 сек.)