Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Г) цінних паперів.

Читайте также:
  1. Види цінних паперів
  2. Кредитний ринок та ринок цінних паперів як основні складові фінансового ринку.
  3. Поняття, значення та ознаки цінних паперів
  4. Характеристика окремих видів цінних паперів

 

14. Ринок якого товару найбільше відповідає умовам досконалої конкуренції:

а) автомобілів;

б) освітніх послуг;

г) пральних порошків;

Д) пшениці.

 

15. Яке з тверджень є неправильним:

а) на вторинному ринку цінних паперів відбувається перепродаж цінних паперів за їхнім курсом;

б) виторг обчислюють як добуток витрат виробництва та кількості проданого про­дукту;

в) шведську модель ринкової економіки часто називають розподільним соціаліз­мом;

г) облігація дає її власникові дохід у вигляді процента.

 

16. Яке з тверджень є неправильним:

а) на первинному ринку цінних паперів взаємодіють емітенти та покупці цих па­перів;

б) власник облігації є співвласником підприємства-емітента;

в) гуртова торгівля – це купівля товарів великими партіями з метою перепродажу;

г) облігація дає її власникові дохід у вигляді процента.

 

17. Що з переліченого не може бути об’єктом купівлі-продажу на ринку ресурсів:

а) земельна ділянка;

б) нафта;

в) послуги праці;

Г) відеомагнітофон.

 

18. Комерційний кредит передбачає:

а) надання позики комерційним банком приватним підприємствам;

б) надання позики комерційним банком фізичним особам;

в) надання позики одним підприємством іншому у формі продажу товару з відтер­мінуванням платежу;

г) надання позики банком уряду країни.

 

19. Комерційний кредит передбачає:

а) надання позики під заставу нерухомого майна;

б) надання позики одним підприємством іншому у формі продажу товару з відтер­мінуванням платежу;

в) надання позики комерційним банком приватним підприємствам;

г) надання банком позики фізичним особам.

 

20. У ринковій економіці підприємство, яке виходить за межі лімітів викидів шкід­ливих речовин, змушене купувати:

а) ощадні сертифікати;

б) державні облігації;

в) інвестиційні сертифікати;

Г) “екологічні” сертифікати.

 

21. У ринковій економіці підприємство, яке виходить за межі лімітів викидів шкід­ливих речовин, змушене купувати:

а) право на концесію;

б) інвестиційні сертифікати;

в) “екологічні” сертифікати;

г) державні облігації.

 

22. Яку функцію не виконує біржа праці:

а) формування банку інформації про наявні вакансії;

б) надання статусу безробітного та облік безробітних;

в) організація громадських робіт;

Г) регулювання рівня оплати праці у країні.

 

23. Які операції не здійснює комерційний банк:

а) купівля-продаж іноземної валюти;

б) купівля-продаж акцій та облігацій;

в) залучення коштів на депозит;

Г) емісія грошей.

 

24. Які операції не здійснює комерційний банк:

а) надання кредитів фізичним і юридичним особам;


Дата добавления: 2015-08-18; просмотров: 177 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: СЕНТЯБРЯ | Г) рівень безробіття треба знизити. | Г) повна зайнятість. | Г) економічні цілі суспільства завжди доповнюють одна одну і не суперечать одна одній. | Г) марксизм. | Г) кожній країні. | Г) обсяг капіталу в економіці зріс. | Г) один із видів виробничих ресурсів. | Г) первіснообщинний, рабовласницький, феодальний, капіталістичний, соціалістичний. | Г) Україна обрала шлях “шокової терапії” в переході до ринку. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Г) відсутність диференціації доходів між різними групами населення.| Б) емісія грошей.

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.005 сек.)