Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Геометричні характеристики поперечного перерізу панелі

Читайте также:
  1. II.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАКТОРОВ СЕРИИ DONGFENG.
  2. V. Условия использования данных каротажа для выявления и характеристики разрывных нарушений
  3. V1. Случайные величины и их характеристики.
  4. А– популяционные и динамические характеристики тревожности.
  5. ВЕЗЕНИЕ «7‑НЕТ». ХАРАКТЕРИСТИКИ
  6. ВЕЗЕНИЕ «777 И БОЛЕЕ». ХАРАКТЕРИСТИКИ
  7. ВЕЗЕНИЕ «77». ХАРАКТЕРИСТИКИ

Значення геометричних характеристик поперечного перерізу потрібні для розрахунку панелі за граничними станами другої групи - визначення тріщин та прогину.

Практикою застосування панелей покриття встановлено, що в плиті та поперечних ребрах дуже мала імовірність утворення тріщин, а якщо і утворюються, то їх розкриття не перевищує допустимих значень. Жорсткість плити та поперечних ребер панелі в стадії експлуатації завжди достатня. Тому під час розрахунку панелі за граничними станами другої групи, тріщиноут-ворення та прогини перевіряються лише для поздовжніх ребер.

Для визначення геометричних характеристик використовується еквівалентний переріз зурахуванням поздовжньої арматури, що прийнята за розрахунком міцності. (рис.17)

Рис.17. До визначення геометричних характеристик поперечного перерізу поздовжніх ребер

 

Площа перерізу бетону

Із розрахунку міцності (див.п.5) ; Аs=0,393 см ;

Загальна площа перерізу арматури, що перетинає еквівалентний пе­реріз

Коефіцієнти зведення для напруженої та ненапруженої арматури:

Площа зведеного перерізу

Статичний момент бетонного перерізу щодо нижньої грані панелі

Статичний момент зведеного перерізу щодо нижньої грані

Відстань від центра ваги зведеного перерізу до нижньої та верх­ньої граней

Відстань від центра ваги зведеного перерізу до центрів ваги роз­тягненої та стисненої арматури:

Момент інерції бетонного перерізу щодо центра ваги зведеного пе­рерізу

Момент інерції зведеного перерізу щодо центра ваги

Момент опору зведеного перерізу щодо нижньої розтягненої грані

Момент опору зведеного перерізу щодо верхньої стисненої грані

Пружно-пластичний момент опору зведеного перерізу щодо нижньої розтягненої грані з урахуванням непружних деформацій бетону

Так як

=>

Пружно-пластичний момент опору зведеного перерізу щодо верхньої грані під час обтиснення панелі з урахуванням непружних деформацій бетону (полиця в розтягненій зоні)

 


Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 168 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Передмова | Розрахунок полиці плити | Розрахунок поперечного ребра | Розрахунок повздовжніх ребер | Конструктивне армування панелі | Розрахунок з утворення нормальних тріщин | Розрахунок з утворення похилих тріщин | Розрахунок прогину панелі | Розрахунок панелі в стадії виготовлення, транспортування і монтажу | Додаткові приклади розрахунку |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Розрахунок монтажних петлів| Визначення втрат попереднього напруження та підрахунок зусиль обтиснення

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.007 сек.)