Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Пластинчасто-статорні насоси

Читайте также:
  1. Адсорбційні насоси
  2. Дифузійні молекулярні (пароструминні) насоси
  3. Молекулярні насоси.
  4. Обертальні безмасляні насоси
  5. Пластинчасто-роторні насоси
  6. Поршневі насоси

Принцип роботи пластинчасто-статорного насоса показано на рис.3.9.

 

Рисунок 3.9 - Пластинчасто-статорний насос: 1 – ротор;2 – статор (корпус); 3 – пластина; 4 – пружина; 5 – впускний клапан; 6 – випускний клапан

 

У даному типі насоса пластина 3 розміщена в корпусі (статорі) 2. Через те, що ротор 1 розміщений ексцентрично відносно статора 2 і обертається навколо осі симетрії циліндричної порожнини статора, пластина під дією пружини може брати участь у зворотно-поступальному русі, розділяючи робочу камеру на дві порожнини: всмоктувальну А та вихідну В. При обертанні ротора в напрямку, указаному стрілкою, об’єм простору А збільшується та відбувається всмоктування газу. У той же час об’єм простору В зменшується, що приводить до стиснення газу та виштовхування його через випускний клапан 6 в атмосферу.

У пластинчасто-статорному насосі за один оберт ротора видаляється об’єм газу, що дорівнює робочому об’єму камери насоса (простір А плюс простір В). Тому швидкість дії насоса визначається за тією самою формулою, що й для пластинчасто-роторного насосу. Весь агрегат насоса розміщується в масляній ванні.

Граничний вакуум двохступеневого пластинчасто-статорного насосу може досягати величини Ргр=10-4 мм.рт.ст.

На рис.3.10 показано конструкцію багатопластинчасто-статорного обертального насоса.

Рисунок 3.10 - Конструкція багатопластинчастого-статорного обертального насоса:

1 – статор; 2 – ротор; 3 – пластини; 4 – газобаластний клапан

 

У циліндричній камері статора 1 обертається ексцентрично розміщений ротор 2, у поздовжніх пазах якого знаходяться пластини 3. При обертанні ротора, пластини щільно прилягають до поверхні статора й утворюють велику кількість різних за об’ємом комірок (камер), які послідовно заповнюються газом.

У крайньому верхньому положенні відбувається відключення кожної комірки від впускного патрубка і при подальшому обертанні ротора 2, об’єм комірки поступово зменшується, а газ, що в ній знаходиться, стискається та виштовхується в атмосферу через випускний патрубок насоса.

Внутрішній об’єм багатопластинчастих насосів на відміну від описаних вище пластинчастих не заповнюється маслом. Масло подається лише в невеликих кількостях для змащення поверхонь тертя. Це дозволяє збільшити швидкість обертання ротора та збільшити швидкість дії насоса.

Для зменшення впливу шкідливих ( паразитних) просторів на граничний тиск кожна комірка з’єднується каналом 4 з коміркою, що знаходиться в положенні перед початком стискання.

Одноступеневі багатопластинчасті насоси забезпечують граничний тиск Ргр=10 мм.рт.ст., а двоступеневі Ргр=1-0,5 мм рт. ст..

Покажемо на графіку залежність швидкості дії багатопластинчастого насоса від впускного тиску для одноступінчастих (1) та багатоступінчастих (2) багато пластинчастих насосів (рис. 3.11).

 

Рисунок 3.11 – Залежності Sn=f(p) для одноступеневого (крива 1) та двохступеневого (крива 2) багатопластинчастого насосів


Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 149 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Розподіл молекул газу за швидкостями | Тиск. Ступені вакууму | Взаємодія газів з твердими тілами | Конденсація та випаровування. | Адсорбція газів і пари | В’язкість газів. Перенесення теплоти у вакуумі | Електричні явища у вакуумі | Теоретичні основи процесу відкачування | Отримання вакууму та класифікація вакуумних насосів | Поршневі насоси |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Пластинчасто-роторні насоси| Золотниковий (плунжерний) насос

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.02 сек.)