Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Варіант № 3

Читайте также:
  1. Аналіз та обґрунтування варіантів організації виробничих процесів
  2. Варіант - сільськогосподарські будівлі
  3. Варіант 1
  4. ВАРІАНТ 1
  5. Варіант 10.
  6. Варіант 13
  7. Варіант 13.

 

1. Близькодистанційна променева терапія здійснюється при ВДП:

а. 5-50 см;

б. 10-30 см;

в. 1,5-30 см.+

2. Пік Брегга в кінці пробігу в тканинах утворюють:

а. протони;+

б. g-випромінювання;

в. Ro- випромінювання;

г. b- випромінювання.

3. До дистанційного рухомого методу опромінення відносять:

а. багатопольне;

б. аплікаційне;

в. секторне.+

4. При опроміненні об”єктів неправильної форми для корекції шкірного поля застосовують:

а. дискримінатор;

б. вольфрамові екрануючі блоки;+

в. решітчатий фільтр

5. При далекодистанційній променевій терапії ВДП (відстань джерело-поверхня) складає:

а. 1-50 см;

б. 30 см - 1,5-4 м;+

в. 1,5см - 1,5 м.

6. Утворення сухого епідерміту при мілкому фракціонуванні (по 2 Гр) g-променями спостерігається при дозі:

а. 40-45 Гр;

б. 20-25 Гр;

в. 30-35 Гр.+

7. При недрібноклітинному раку легенів в І стадії показано лікування:

а. хірургічне;+

б. комбіноване;

в. комплексне.

8. При дрібноклітинному раку легенів в І стадії показано лікування:

а. хіміохірургічне;+

б. комбіноване;

в. хіміопроменеве.

9. Променева терапія раку молочної залози проводиться шляхом:

а. дистанційної гамма-терапії;+

б. контактної b-терапії;

в. методом вибіркового накопичення радіонуклідів.

10. Для лікування рака молочної залози в І стадії використовують лікування:

а. хірургічне;

б. комбіноване;+

в. комплексне.


11. Лікування раку середньо- та нижньогрудного відділів стравоходу в І-ІІІ стадіях проводять за допомогою:

а. поєднаної променевої терапію (ДГТ та ВПГТ);

б. внутрішньотканинної b-терапії;

в. комбінованого лікування.+

12. З метою запобігання розвитку метастазів в печінці при раку шлунка проводять:

а. дистанційну Rо-терапію печінки;

б. введення колоїдного золота Au-198;+

в. поєднану променеву терапію (ДГТ та ВПГТ).

13. Променеву терапію у хворих на рак шлунка проводять з:

а. одного шкіряного поля;

б. двох-трьох шкіряних полів;+

в. чотирьох-п’яти шкіряних полів.

14. При лікуванні рака прямої кишки в І стадії використовують:

а. трансанальне видалення пухлини;

б. комбіноване лікування;+

в. поєднану променеву терапію (ДГТ та ВПГТ).

15. Лікування раку шійки матки в стадії І проводять за допомогою:

а. хірургічного лікування;

б. паліативної ДГТ.

в. поєднаної променевої терапії;

г. комбінованого лікування;+

16. Лікування раку шійки матки в стадії ІІ проводять за допомогою:

а. хірургічного лікування;

б. комбінованого лікування;

в. поєднаної променевої терапії;+

г. паліативної ДГТ.

17. Пік Брегга в кінці пробігу в тканинах утворюють:

а. g-випромінювання;

б. Ro- випромінювання;

в. прискорені тяжкі іони;+

г. b- випромінювання.

18. Лікування раку губи ІІІ і ІV стадій проводять за допомогою:

а. електронотерапії+

б. внутрішньотканинної бета-терапії

в. аплікаційної гамма-терапії

19. При стереотаксичній гамма-терапії патологічний осередок:

а. одноразово опромінюнюється з декількох сотень позицій джерела випромінювання за допомогою високо сфокусованих гамма-променів;+

б. багаторазово опромінюнюється з декількох шкірних полів за допомогою гамма-променів;

в. одноразово опромінюнюється з декількох шкірних полів за допомогою гамма-променів;

20 Толерантність шкіри при мілкому фракціонуванні (по 2 Гр) g-променями становить:

а. 10-20 Гр;

б. 20-25 Гр;

в. 50-55 Гр.+

 


Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 1414 | Нарушение авторских прав


 

 

<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Варіант № 2| ПЕРЕДМОВА

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.059 сек.)