Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

III. Дослiдна установка та методика вимiрювання

Читайте также:
  1. I. ПРОБЛЕМА И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
  2. II МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
  3. IХ. Теория и методика преподавания русского языка
  4. Nissan Skyline R31 установка подвески и тормозов от Nissan S13
  5. XI. УСТАНОВКА КОЛЕС. ПРАВКА РАМЫ
  6. А - установка термосифона, б-г - конструкции термосифонов на 10 - 200 кг адсорбента силикагеля.

Методика дослідження основана на вимірюванні цифровим омметром величин опорів резисторів, поміщених у термостат, при зміні температури.

100 нагр вкл К1 К2 50 охл  
       
 
   
Термостат
 

 


R1 R2 R3

t0 А

(mV1)

В

 

0 1 2 3

 

П

 

W

 

Рис.1. Схема установки для дослідження терморезисторів та визначення їх параметрів.

Склад схеми:

W –омметр для вимірювання опору

R1, R2, R3 –досліджувані резистори

t0 – вимірювач температури (мілівольтметр mV1 зі шкалою в градусах у комплекті з термопарою А–В)

П –перемикач для перемикання між клемами омметра

0, 1, 2, 3– вихідні клеми резисторів.

Термостат –прилад для нагрівання чогось у середині

Дослiдна установка складається із макета з термостатом, в який поміщено дослiджуванi напiвпровiдниковi резистори, і приладу для вимiрювання величини опорiв (наприклад Ом-метр). Нагрiв зразкiв відбувається при ввiмкненні тумблера К2 в позицію «Нагрiв». Дослiдження усіх резисторів виконуються одночасно, в діапазонi температур 20…100°С.

При нагрiваннi до 50°С перемикач К1 на макетi встановлюється в позицію «50». При нагрiваннi вище нiж 50°С – К1 встановлюється в позицію «100». Вимiри проводяться з інтервалом 4…5°С (у залежності від шкали термометра). Під’єднання резисторів до Ом-метра здійснюється перемикачем П.

Перше вимірювання виконуються при кімнатній температурі, а потім вмикається “Нагрів” і виконується дослідження для трьох резисторів одночасно. Якщо виникає необхiднiсть знизити температуру в термостатi – вмикається тумблер К2в позицію «Охолодження».

Температурний коефіцієнт опору (ТКО) αR показує відносну зміну опору терморезистора при зміні температури на 10С (або К). Температурний коефіцієнт опору для малої різниці опорів ∆R = R2 R1 при зміні температури ∆T = Т2Т1 вираховують безпосередньо (1), у випадку нелінійної залежності – за значенням температурної чутливості матеріалуВ (2):

, (1) або (в даному разі у %/К ) (2)

Зміна опору у робочому діапазоні температур для напiвпровiдникового терморезистора з негативним температурним коефіцієнтом опору (НТК-резистора) відбувається за експонентним законом та описується формулами:


(3), або (4)

 

 
 

У формулах А і В – константи зразка матеріалу. Користуючись другою формулою, можна розрахувати опір терморезистора при будь-якій температурі, знаючи величину В і опір зразка R0 при температурі Т0. Значення температурної чутливості В визначається експериментально, шляхом виміру опору терморезистора з негативним ТКО при двох температурах – Т2 і Т1:


Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 163 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
I. Мета роботи| Загадка снежного человека

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.005 сек.)