Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Альтернативні шляхи розпаду

Читайте также:
  1. Закон радіоактивного розпаду
  2. Органи і шляхи виділення кінцевих продуктів обміну
  3. Основні функції управління і шляхи їх реалізації
  4. Період напіврозпаду ізотопів, які використовуються при визначенні абсолютного віку мінералі та гірських порід
  5. Поняття істини, її види, шляхи досягнення
  6. Принципи науковості, систематичності, активності, їх характеристика, основні умови і шляхи реалізації в навчанні.

В усіх попередніх прикладах, початковий нуклід розпадався лише в один продукт. Розглянемо випадок коли один початковий нуклід може розпадатись в один з двох продуктів, тобто або двома процесами A → B і A → C одночасно. Для будь-якого часу t маємо:

 

 

оскільки загальна кількість ядер залишається тією самою. Диференціюємо щодо часу:

 

 

визначення підсумкова стала розпаду λ в термінах суми часткових сталих розпаду λ B і λ C:

 

 

Зауважте, що

 

 

Розв'язуючи це рівняння для NA:

 

 

де NA 0 це початкова кількість ядер A. Сталі розпаду λB і λC визначають імовірність розпаду в B або C так:

 

 

 

тому що частина ядер λB / λ розпадається в B, а частина ядер λC / λ розпадається в C.

 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА

ТЕМА: Моделювання радіоактивного розпаду

 

МЕТА: Перевірити закон радіоактивного розпаду.

 

ОБЛАДНАННЯ: Монети, банка, піднос

 

Теоретичні відомості

Період напіврозпаду Т - це проміжок часу, через який число радіоактивних ядер зменшується вдвічі

Позначимимо буквою N0чісло радіоактивних ядер у початковий момент, буквою N - кількість ядер, що не розпалися через деякий час t. Число ядер, що розпалися при цбому позначимо N1. Тоді закон радіоактивного розпаду матиме такий вигляд:

 

Закон правильно (в середньому) передбачає число ядер, що не розпалися, але не те, які саме ядра розпадуться на протязі певного часу; він являє собою статистичну закономіврність.

За час T кожне з радіоактивних ядер розпадається з ймовірністью 1/2. Процес радіоактивного розпаду можна моделювати підкиданням монет, при якому ймовірність 1/2 випадає «Орел» чи «Решка». Нехай, якщо випаде «Орел», ядро уцеліло, якшо якщо «Решка» - розпалось. Кожне кидання випадає для ядра протіканню проміжку часу, що дорівнює періоду півпозпаду.

 

Хід роботи:

 

1. Відрахувати початкову кількість монеть N0= 128,перемішай їх у банці і висип на піднос. Підрахуй число монет, що «не розпалися», склади їх у банку, перемішай, висип на піднос і знову підрахуй число монет, що «не розпалися».

Дослід проведіть 10 разів

2.Заповни таблиці

 

Література

 

Булавін Л. А., Тартаковський В. К. Ядерна фізика. — К.: Знання, 2005. 439 с.

 

Біленко І. І. Фізичний словник. — К.: Вища школа, Головне видав. 1979. 336 с.

 

Гродзинський Д. М. Природна радіоактивність рослин і грунтів. - Київ: Наукова думка, 1965. 216 с.

 

 


Дата добавления: 2015-07-18; просмотров: 207 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Как появилась музыка? | Разновидности минорных гамм | Глава 9 | Тональности |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Ланцюг з двох розпадів| Научное исследование

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.009 сек.)