Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Приклад використання «дерева подій».

Читайте также:
  1. Анатомия и физиология человека, предмет изучения. Общая, возрастная, прикладная, экологическая физиология.
  2. Варіант використання
  3. Використання в особистих цілях
  4. ВИКОРИСТАННЯ ГРАФІЧНОГО МЕТОДУ
  5. Використання групової діяльності з метою перевірки знань учнів
  6. Використання групової роботи в ході проведення лабораторних робіт на уроці хімії
  7. Використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей та проведення науково-дослідних робіт.

Функція Павлоградської філії ОЛО "Дніпронафтопродукт" приймання, зберігання та продаж нафтопродуктів. Нафтопродукти зберігаються у наземних резервуарах. З огляду на вогненебезпечний вміст резервуарів (бензин, дизельне паливо, олива) на нафтобазі існує реальне небезпека виникнення пожежі. Тому розглянемо наступну небажану подію: Пожежа внаслідок витікання палива з наливного резервуару через порушення його цілісності.

Пожежа розливу палива - дуже небезпечна аварія, яка може мати багато негативних наслідків. В першу чергу, вона приведе до зростання теплового навантаження території нафтобази, що понесе за собою травмування персоналу, пошкодження обладнання, особливо того, що розташоване в осередку пожежі. В цьому випадку, через деякий чає. відбудеться вигорання ущільнень роз'ємних з'єднань, послаблення несучих конструкцій внаслідок розігріву, зріст і пеку в ємностях через підвищення температури в них і т.і.

A=0,15

 

Рис. 5.3 Дерево аналізу помилок обслуговуючого персоналу

 

а, b, с, d, e - вірні дії

А, В, С, D - невірні дії

 

Розрахунки щодо людського чинника (імовірність помилки людини):

а - знаходження та ідентифікація пролину (успіх); А- неуспіх

b- припинення технологічних операцій (успіх); В - неуспіх

с- виклик аварійної служби (успіх): С- неуспіх

d- повідомлення про аварійний режим роботи (успіх); D - неуспіх

e - зустріч аварійних служб (інформація про аварійну ситуацію) (успіх);

E- неуспіх

Імовірність вірних дій

а = 0,85 b = 0,90 c = 0,98 d = 0,98 e = 0,80

Розрахунок сумарної імовірності помилок персоналу:

Р1=А=0,15

Р2=а*В = 0,85*0,1 =0,085

Р3=а*b*С*D = 0.85*0.9*0,02*0.02= 0.000306

P4=а*b*с*D = 0,85*0.9*0,98*0,02 = 0,0144

Р5=а*b*с*d*Е = 0,85*0,9*0,98*0,98*0,2 = 0,14694

PΣ= 0,397

Після вводу вхідних даних до розрахункового коду "'IRRAS" проводимо розрахунок імовірності небажаної події.

В результаті розрахунку отримали 66 мінімальних перетинів. Важливіші перетини, які впливають на імовірність небажаної події:

1) Несправне обладнання + Неякісне ущільнення фланцевих з'єднань + Людський чинник;

2) Несправне обладнання + Неякісна стяжка фланцевих з'єднань + Людський чинник.

Найбільш важливішою базисною подією, згідно з імовірнісними критеріями важливості є людський чинник.

Загальна імовірність небажаної події - 9,659Е-004,

На підставі аналізу розрахункових систем можливо відстежити шляхи щодо зменшення імовірності небажаної події, в нашому випадку - пожежі внаслідок витікання палива з паливного резервуару через порушення його цілісності:

- підвищення рівня професіоналізму та кваліфікації обслуговуючого персоналу нафтобази;

- суворе дотримання обслуговуючим персоналом правил експлуатації обладнання;

- виключення можливості експлуатації несправного обладнання;

- суворе дотримання правил ТБ на території нафтобази.

Література:

1. "Методика визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для декларування об’єктів підвищеної небезпеки" Київ: Основа, 2003

2. Методика оцінки ризиків від впливу потенційно небезпечних об’єктів:Методичні вказівки / Укл.: Дзяний Р.Б., Васійчук В.О. –Львів: В-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2005.– 25 с.

3. Чай С.М., Чай Н.М. Безпека життєдіяльності

4. Звягінцева Г.В. Методика з оцінки екологічних ризиків при забрудненні навколишнього природного середовища. Вісник Донецького національного університету, Сер. А: Природничі науки, 2009, вип. 2, C 307-316

5. Корсун Т.В. Оцінювання ризику на потенційно небезпечних об’єктах в умовах невизначеності. // Пожежна безпека: теорія і практика, 2010- №5

6. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / Мохняк С.М., Дацько О.С., Козій О.І. і ін. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2009. - 264с.

7.Основи цивільного захисту: Навч. посібник / Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І., Мохняк С.М. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010.- 412с.

8. Качинський А.Б. Екологічна безпека України: Системний аналіз перспектив покращення. Серія "Екологічна безпека", 2001.

9. Бєгун В.В. Розробка методів управління техногенною безпекою міста на основі імовірнісних структурно-логічних моделей небезпеки виробництв. автореферат, Київ – 2007.


Дата добавления: 2015-07-18; просмотров: 126 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Природно-екологічні проблеми | Соціально-економічні проблеми | На життя та здоров’я людини | Психологічні особливості людини | Психологічна реакція людей на небезпеку. | Загальний аналіз ризику в життєдіяльності людини | Концепція прийнятного ризику | В промислова розвинутих країнах | За ступенем ризику їхньої господарської діяльності | Оцінка ризику |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Управління ризиком| В умовах надзвичайних ситуацій

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)