Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Зміна варти

Читайте также:
  1. Бег по квартире
  2. Безграничность квартиры
  3. Благоустройство территорий многоквартирных и индивидуальных жилых домов
  4. ГОСТЫ и СНиПы по ремонту квартир.
  5. Двухкомнатная квартира чешского проекта
  6. ДЕКЛЯРАЦІЯ КОНЄЦПОЛЬСКОГО, ЗМІНА ГЕТЬМАНА, ВІДПОВІДЬ КОЗАКІВ КОНЄЦПОЛЬСКОМУ, УГОДА, РЕВІЗІЯ РЕЄСТРУ, СТАРШИЙ ОРЕНДАРЕНКО.
  7. Дії варти у разі нападу на об'єкти, які охороняються, під час стихійного лиха та пожежі

 

147. Начальник нової варти після прибуття з розводу до місця розташування попередньої варти залишає варту перед входом на територію об'єкта, що охороняється, або перед вартовим приміщенням на відстані, зазначеній в інструкції начальникові варти, відрекомендовується начальникові попередньої варти й повідомляє йому пароль для зміни.

148. Начальник попередньої варти переконується в правильності пароля та допускає нову варту на територію об'єкта, що охороняється, або до вартового приміщення, для шикування на майданчику перед вартовим приміщенням і шикує свою варту на майданчику перед фронтом нової варти.

У вартовому приміщенні залишається помічник начальника варти або один із розвідних.

149. Начальники варт стають перед фронтом своїх варт і, подавши команди: «Варта — РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО», стройовим кроком рухаються назустріч, зупиняються за два-три кроки один від одного й, починаючи з начальника нової варти, доповідають, наприклад: «Товаришу (пане) лейтенанте. Нова варта для зміни прибула. Начальник варти лейтенант Сова»; «Товаришу (пане) лейтенанте. Варта до зміни готова. Начальник варти лейтенант Подуст».

Після доповідей начальники варт змінюють чатового біля входу у вартове приміщення.

Нова варта заходить до вартового приміщення, попередня — до кімнати для попередньої варти.

У негоду та у вартах з одним постом зміна варт проводиться у вартовому приміщенні.

150. Особовий склад нової варти, ввійшовши до приміщення, ставить зброю у ставницю, після чого начальники варт наказують своїм помічникам здати (прийняти) вартове приміщення та згідно з описом обладнання, інвентар і майно, що є в ньому, розвідним здати (прийняти) зліпки з печаток, відбитки з пломб і ліхтарі розвідних.

151. Після прийняття зліпків із печаток, відбитків пломб начальник нової варти командує: «Перша зміна— СТАВАЙ». За цією командою розвідні та вартові першої зміни беруть свою зброю та шикуються в одну шеренгу за номерами постів справа наліво. Розвідні стають на правих флангах своїх змін, маючи при собі зліпки з печаток (відбитки пломб).

Розвідні попередньої варти стають поруч і справа від повідних розвідних нової варти.

Начальник нової варти перевіряє знання обов'язків розвідними та вартовими, нагадує вартовим особливості несення служби на кожному посту, звертаючи особливу увагу на порядок застосування зброї, виводить зміну з вартового приміщення, шикує її на майданчику для заряджання зброї, подає команду: «Зміна, справа по одному — ЗАРЯДЖАЙ». За цією командою військовослужбовці почергово ступають крок уперед, примикають багнет і заряджають зброю, а начальник варти перевіряє правильність заряджання зброї (стаття 112 цього Статуту). Зарядивши зброю, кожен із них доповідає: «Зброю заряджено і поставлено на запобіжник», бере її самостійно в положення «на ремінь» і ступає крок назад.

152. Після того, як зміна зарядить зброю, начальник нової варти командує: «Зміна, право-РУЧ», «На пости крокомРУШ». Кожен розвідний командує: «Зміна, за мноюРУШ» і веде зміну на пости.

Після того, як перша зміна піде на пости, помічник начальника варти проводить бойовий розподіл особового складу варти, що залишився, на резервні групи та ставить завдання на випадок відбиття нападу на об'єкти, що охороняються, або на вартове приміщення та на випадок виникнення пожежі.

153. Прямування змін на пости та з постів здійснюється колоною по одному. Розвідний іде на чолі колони. Рух змін на посту біля Бойового Прапора військової частини (з'єднання) здійснюється стройовим кроком.

Розвідний попередньої варти йде поруч і зліва розвідного нової варти. Усі команди подає розвідний нової варти.

У вартах з великою кількістю постів, а також у разі розташування постів на великій відстані один від одного або від вартового приміщення рух змін на пости може здійснюватися на машинах, які виділяє для цього начальник гарнізону (командир військової частини).

Коли останній вартовий першої зміни нової варти буде виставлений на пост, розвідний попередньої варти веде своїх вартових, які змінилися, до вартового приміщення, йдучи на чолі зміни. Розвідний нової варти прямує зліва розвідного попередньої варти. Усі команди подає розвідний попередньої варти.

Зміни вартових під час прямування на пости та з постів виконують військове вітання тільки посадовим особам, яким варта підпорядкована, згідно з правилами, визначеними Стройовим статутом Збройних Сил України.

154. Під час зміни варти начальник нової варти разом із начальником попередньої варти обходом, зовнішнім оглядом перевіряють стан найважливіших об'єктів, визначених в інструкції начальникові варти, та справність їх освітлення, огорожі, окопів, стан вартового приміщення та гауптвахти, після чого приймає від нього за описом документи, ящик із боєприпасами, печатки на них і ключі від них, допуски на розпечатані об'єкти, що охороняються, а також засоби зв'язку та сигналізації.

155. Після повернення з постів розвідні попередньої та нової варт біля вартового приміщення по черзі доповідають своїм начальникам варт про проведення зміни, наприклад: «Товаришу (пане) лейтенанте. Зміну проведено. Пости здано (прийнято) у справності. Перший розвідний сержант Кучеренко».

Зброю розряджають у порядку, визначеному в статті 111 цього Статуту. За командою начальників варт зброю спочатку розряджають розвідні обох варт, потім начальник попередньої варти командує: «Справа по одному — РОЗРЯДЖАЙ».

За цією командою вартові почергово роблять крок уперед, під наглядом розвідного розряджають свою зброю, вкладають споряджені магазини (обойми з патронами) у сумки й доповідають: «Зброю розряджено», відводячи затворну раму (затвор) назад, подають зброю для огляду. Начальник варти і розвідний оглядають зброю вартових, після чого вартові відпускають затворну раму (досилають затвор) у попереднє положення, спускають курок, ставлять зброю на запобіжник, відмикають (відкидають) багнет, беруть зброю в положення «на ремінь», ступають крок назад, стають на своє місце. Потім вартові на чолі зі старшими вирушають до місця перебування попередньої варти, а розвідні — до вартового приміщення.

156. Після розряджання зброї начальники варт, починаючи з начальника попередньої варти, підписують постову відомість попередньої варти, причому начальник нової варти записує до неї зауваження про всі недоліки, виявлені під час зміни, які попередня варта не здатна усунути за час зміни.

Якщо під час зміни варти присутня особа, яка прибула для перевірки варт, то розвідні питають у неї дозволу й доповідають начальникові варт про проведену зміну. Після прийняття доповідей від розвідних і розряджання зброї начальник нової варти командує: «СТРУНКО», потімначальники варт по черзі доповідають особі, яка прибула для перевірки, про проведену зміну.

Про зміну та недоліки, які неможливо усунути особовим складом попередньої варти, начальники варт доповідають своєму черговому варт (військової частини) по телефону, особистим рапортом або письмово через вартового.

157. Після зміни варти начальник попередньої варти відводить варту до свого підрозділу (військової частини).

Прибувши до підрозділу після зміни, начальник варти вишиковує особовий склад і доповідає командирові підрозділу про виконання завдання, наприклад: «Товаришу (пане) капітане. Варта прибула в повному складі. За час несення служби надзвичайних подій не трапилося (чи трапилося те і те). Лейтенант Фесюк», після чого доповідає про зазначені в постовій відомості результати перевірки та здає йому постову відомість разом з іншими документами. Після цього особовий склад варти під наглядом начальника варти здає зброю та боєприпаси.

Вартових, які охороняли об'єкти тільки вночі, після закінчення строку охорони об'єктів і здавання боєприпасів начальникові варти, які він зберігає в спеціальному залізному ящику із замком, начальник варти направляє до підрозділу (військової частини) під командою старшого. Про прибуття в підрозділ старший повинен доповісти старшині підрозділу та проконтролювати здавання зброї. Начальник варти, переконавшись, що військовослужбовці прибули у підрозділ і здали зброю, робить відповідну позначку в постовій відомості та доповідає черговому варт (військової частини).

Склад варт, що змінився, звільнюється у день зміни від занять і робіт; вартові, що охороняли об'єкти тільки вночі, звільнюються від занять та робіт на 4 години після прибуття до підрозділу.

У разі оголошення тривоги зміна варт здійснюється підрозділами, які призначені згідно з планом бойової та мобілізаційної готовності. Розвід варт у цьому випадку не проводиться. Після короткого інструктажу черговим варт (військової частини) і отримання пароля для зміни варта прибуває до вартового приміщення.

Зміна варт здійснюється за встановленим порядком у скорочені строки. Кількість постів, особливі обов'язки осіб варти та новий пароль визначаються в документації на випадок оголошення тривоги (стаття 121 цього Статуту).

158. Зняття варти з об'єкта, що охороняється, проводить черговий варт (військової частини) згідно з письмовим наказом начальника гарнізону (командира військової частини) в присутності начальника об'єкта, що охороняється. Про зняття варти складають акт за підписом чергового варт (військової частини), начальника варти та начальника об'єкта, що охороняється.

Про зняття постійної гарнізонної варти начальник гарнізону подає донесення командувачеві військ оперативного командування, про зняття постійної внутрішньої варти командир військової частини подає донесення начальникові, який затвердив розклад варт.

 


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 570 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Військовий комендант на транспорті | Загальні положення | Черговий варт і його помічник | Патрулювання в гарнізоні | Покладання вінків до пам'ятників і могил воїнів | Розділ 4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | Охорона та оборона об'єктів | Озброєння варт | Наряд варт | Підготовка варт |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Розвід варт| Зміна чатових

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.016 сек.)