Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Черговий варт і його помічник

Читайте также:
  1. Черговий парку
  2. Черговий роти

 

37. Для безпосереднього керівництва гарнізонними вартами призначається черговий варт з офіцерів військових частин гарнізону, за посадою не нижче командира роти, та його помічник — з молодших офіцерів.

Наказом начальника гарнізону обов'язки чергового варт можуть бути покладені на чергового військової частини, від якої призначена гарнізонна варта.

38. Черговий варт підпорядковується начальникові гарнізону та військовому комендантові гарнізону. Він відповідає за правильне несення служби гарнізонними вартами.

Черговий варт зобов'язаний:

одержати напередодні заступання на чергування в штабі військової частини припис про призначення його на чергування;

прибути в призначений час до військового коменданта гарнізону, подати припис про призначення черговим варт, отримати записки з паролями та необхідні вказівки;

відрекомендуватися попередньому черговому варт і повідомити йому пароль для зміни;

вивчити відомість гарнізонного наряду, схеми розміщення постів, табелі постів, інструкції начальникам варт, черговому варт та патрулів, схему патрулювання;

провести розвід гарнізонних варт;

перебувати у відведеному для нього приміщенні, відлучаючись з нього за службовою необхідністю, залишати за себе свого помічника, повідомивши його, куди і на який час відлучився;

перевіряти не менше як двічі на добу (з них один раз уночі) несення служби вартами і вживати заходів щодо термінового усунення виявлених недоліків;

давати вказівки щодо змін тривалості перебування чатових на постах залежно від погодних умов;

перевіряти готовність чергового підрозділу гарнізону до дій у разі тривоги або виклику.

39. Після закінчення розводу новий черговий варт приймає від попереднього чергового зазначені в описі документи.

Після доповіді начальників варт про проведену зміну чергові варт про здавання та приймання чергування доповідають начальникові гарнізону, а за його відсутності — військовому комендантові гарнізону, наприклад: «Товаришу (пане) генерал-майоре. Капітан Марков чергування по вартах здав»; «Товаришу (пане) генерал-майоре. Капітан Дзюба чергування по вартах прийняв».

Недоліки, виявлені під час приймання чергування, записують до книги приймання та здавання чергування, яку новий черговий варт подає на перегляд військовому комендантові гарнізону.

40. Під час прибуття начальника гарнізону, військового коменданта гарнізону та їх начальників черговий варт зустрічає їх і доповідає, наприклад: «Товаришу (пане) полковнику. За час чергування надзвичайних подій не трапилося (або трапилося — перелічити, що саме). Черговий варт капітан Коваль».

Під час прибуття посадової особи для перевірки варт черговий варт перевіряє у неї разове посвідчення на право перевірки варти (посвідчення про відрядження для офіцерів із штабів вищого рівня), посвідчення особи, після чого супроводжує у вартове приміщення особисто або посилає свого помічника.

41. У разі надзвичайної події в одній з гарнізонних варт черговий варт негайно відбуває на місце події. У разі потреби, з дозволу начальника або військового коменданта гарнізону, викликає черговий підрозділ або його частину, а під час виникнення пожежі — пожежну команду.

Про надзвичайну подію у вартах і про вжиті заходи черговий варт негайно доповідає начальникові гарнізону й військовому комендантові гарнізону та повідомляє командирові військової частини, від якої віднаряджено варту.

42. У разі заміни (хвороби, поранення тощо) начальника варти черговий варт покладає виконання його обов'язків на помічника начальника варти, викликає з військової частини нового начальника варти, прибуває разом із ним до вартового приміщення та керує прийманням варти. Про заміну начальника варти доповідає військовому комендантові гарнізону.

43. Помічник чергового варт підпорядковується черговому варт.

Помічник чергового варт зобов'язаний:

прибути разом із черговим варт у призначений час до військового коменданта гарнізону на інструктаж;

вивчити відомості гарнізонного наряду, схему розміщення постів, табелі постів, інструкції начальникам варт, черговому варт та його помічникові, патрулям, схему патрулювання;

вишикувати варти для розводу, перевірити їх склад, записати військові звання та прізвища начальників варт й оголосити особовому складові військове звання та прізвище чергового варт і своє прізвище;

прийняти за описом майно та інвентар, що перебуває в кімнаті чергового варт;

перевіряти за наказом чергового варт несення служби вартами та доповідати йому про результати перевірки;

виконувати обов'язки чергового варт за його відсутності.

44. Черговий варт та його помічник перебувають у військовій комендатурі гарнізону, їх забезпечують транспортом тієї військової частини, від якої вони віднаряджені.

45. Черговий варт та його помічник озброюються пістолетами з двома спорядженими магазинами. Ім. дозволено по черзі відпочивати (спати) не більш як 4 - години кожному у визначений начальником гарнізону час, не роздягаючись (без взуття) й не скидаючи спорядження.


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 168 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ПІДЙОМ ЗА БОЙОВОЮ ТРИВОГОЮ І ЗБІР | БОЙОВЕ ЧЕРГУВАННЯ | Загальні положення | Черговий парку | ПЕРЕЛІК ВІЙСЬКОВИХ ЗВАНЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ | ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | Частина І | Начальник гарнізону | Заступник начальника гарнізону з виховної роботи | Військовий комендант на транспорті |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Загальні положення| Патрулювання в гарнізоні

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.012 сек.)