Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вихідна допомога

Читайте также:
  1. Глава XI Правова допомога
  2. Перша допомога при опіках, електротравмах та обмороженнях
  3. Перша допомога при отруєннях
  4. Перша допомога при переломах та вивихах
  5. Перша допомога при ураженні органів дихання
  6. Перша допомога при ушкодженнях опорно-рухової

При звільненні з роботи працівникові обов'язково необхідно видати належно оформлену трудову книжку та провести з ним остаточні розрахунки. (відповідно до статті 47 Кодексу законів про працю України) Працівнику видається заробітна плата за відпрацьований час, компенсація за дні невикористаної дні відпустки, а також вихідна допомога у визначених кодексі випадках.

Так, вихідна допомога, виплачується коли підставою для припинення трудового договору є:

1) Відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв'язку із зміною істотних умов праці (п. 6 ст. 36 КЗпП) Зміни в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідація, реорганізація, банкрутство або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників (п. 1 ст. 40 КЗпП) Виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи, а так само в разі відмови у наданні допуску до державної таємниці або скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов'язків вимагає доступу до державної таємниці (п. 2 ст. 40 КЗпП) Поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу (п. 6 ст. 40 КЗпП) У вказаних випадках вихідна допомога виплачується у розмірі не менше середнього місячного заробітку.

2) У разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (п. 3 ст. 36 КЗпП) У вказаному випадку вихідна допомога виплачується у розмірі двох мінімальних заробітних плат

3) В наслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (ст.ст. 38, 39 КЗпП) У вказаному випадку вихідна допомога виплачується у розмірі передбачений колективним договором, але не менше 3-місячного середнього заробітку.

Також треба мати на увазі, що якщо звільняється працівників які є чорнобельцями 1-ї категоріїу зв'язку з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників їм виплачується допомога в розмірі трикратної середньомісячної заробітної плати, а також зберігається за їх бажанням посадовий оклад, тарифна ставка (оклад) на новому місці роботи, але не більше одного року. Їм також гарантується працевлаштування з

урахуванням їх побажань або можливість навчання нових професій (спеціальностей) із збереженням у встановленому порядку середньої заробітної плати за останнім місцем роботи за весь період перепідготовки, але не більше одного року.

РОЗРАХУНОК ВИХІДНОЇ ДОПОМОГИ

Вихідна допомоги у вказаних випадках обчислюються із середньомісячної заробітної плати. За розрахунковий період для визначення середньомісячної заробітної плати беруться виплати за останні два календарні місяці роботи. Середня заробітна плата за останні два місяці роботи, визначається шляхом множення середньоденного заробітку на число робочих днів. Тобто, СУМА ВИХІДНОЇ ДОПОМОГИ обчислюється шляхом множення середньоденної заробітної плати на середньомісячне число робочих днів у розрахунковому періоді.

 


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 244 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Працевлаштування та система органів з працевлаштування | Поняття безробітного та його правовий статус | Трудовий контракт та сфера його застосування | Особливості укладення трудового договору між працівником та фізичною особою | Трудовий договір на визначений строк, встановлений за погодженням сторін. | Особливості праці тимчасових та сезоних працівників | Сумісництво і суміщення. | Відмінність переведення від переміщення | Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. | Припинення трудового договору з ініціативи третіх осіб |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Оформлення звільнення| Ненормований робочий час

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.008 сек.)