Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Приклад. Визначити витрати на 1 грн

Читайте также:
  1. Приклад.

Визначити витрати на 1 грн. товарної продукції та відсоток зниження собівартості продукції за даними таблиці:

Виріб Річний випуск, шт. Собівартість одиниці, грн./од. Оптова ціна за одиницю, грн.
    базовий період плановий період базовий період плановий період    
А

Розв'язання.

1. Визначення витрат на 1 грн. товарної продукції у базовому та плановому періодах:

2. Обчислення відсотка зниження собівартості продукції в плановому

Тобто, собівартість одиниці виробу зменшилась на 3,26%

*******************************************

Визначати зниження собівартості продукції за факторами можна не тільки методом прямого розрахунку, а й індексним методом.

Зменшення собівартості продукції за рахунок зміни норм витрат матеріалів та цін на них (ΔС н.м) обчислюється так:

І н.м та І ц- індекси зміни норм витрат матеріалів на 1 виріб та зміни ціни матеріального ресурсу відповідно;

αм в - частка матеріальних витрат у собівартості, %.

Зниження собівартості продукції за рахунок зростання продуктивності праці (ΔС пр):

де Із.п та Іпр — індекси зростання середньої заробітної плати та продуктивності праці відповідно;

αз.п - частка заробітної плати у собівартості продукції, %.

Зниження собівартості продукції (%) за рахунок зміни умовно-постійних витрат (ΔС у.п):

де І у.п. та Іq - індекси зростання умовно-постійних витрат та обсягу виробництва відповідно;

αу.п — частка умовно-постійних витрат у собівартості продукції, %.

******************************


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 79 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Группировка затрат на производство и реализацию продукции | Калькулирование себестоимости продукции | X. Расходы на продажу товарной продукции, реализуемой в учетном периоде. | У промисловості розрізняють собівартість: індивідуальну; галузеву. | Розв'язання. | Приклад. | Розв'язання. | Розв'язання. | Калькулювання собівартості продукції | Шляхи зниження собівартості продукції в умовах ринкової економіки |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Розв'язання.| Себестоимость транспортировки и хранения Н и Г

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.005 сек.)