Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

VI Режим у контрольних пунктах

Читайте также:
  1. G. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОХРАНЫ
  2. H. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОХРАНЫ
  3. I. ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОХРАНЫ
  4. II-В. Диагностирование возможности возникновения пожара от аварийных режимов работы технологического оборудования, приборов и устройств производственного и бытового назначения.
  5. II.6. Режимы работы усилительных элементов.
  6. S7 - Перемежающийся номинальный режим с частыми реверсами и электромеханическим торможением.
  7. V. Режим территории санитарно-защитной зоны.

6.1. У контрольних пунктах органом охорони державного кордону встановлюються режимні правила, що регламентують порядок доступу в них осіб, які беруть участь у контролі та обслуговуванні пасажирів транспортних засобів, відправленні з контрольних пунктів транспортних засобів, що вибувають натериторію проведення антитерористичної операції і прибувають із неї.

6.2. У приміщення (на місце) та транспортні засоби, в яких перебувають пасажири, які пройшли перед в’їздом на неконтрольовану територію перевірку документів, інші перевірки, що проводяться у ході прикордонного контролю, а також у приміщення (на місце) та транспортні засоби, в яких перебувають пасажири, які прибули з неконтрольованої території і не пройшли такої перевірки та контролю, вхід іншим особам забороняється без дозволу уповноважених службових осіб підрозділу охорони державного кордону.

6.3. Працівники контрольних органів і служб під час виконання службових обов'язків у контрольних пунктах повинні мати при собі службові посвідчення та представницькі картки, а інші особи, які прибувають у службових справах до контрольного пункту – припис на виконання завдання.

6.4. Додержання громадського порядку в контрольних пунктах забезпечується органами внутрішніх справ у взаємодії з іншими контрольними органами і службами, а у випадку загрози злочинних та інших протиправних посягань – з відповідними підрозділами ЗСУ та НГУ.

6.5. Посадка осіб у транспортні засоби, а також завантаження (вивантаження) вантажу та багажу в контрольних пунктах проводиться тільки з дозволу уповноважених службових осіб підрозділу ДПСУ та ДФСУ, якщо це не заборонено іншими контрольними органами і службами.

6.6. Пасажири і обслуговуючий персонал транспортних засобів після в'їзду на територію контрольних пунктів на вимогу уповноважених службових осіб підрозділу охорони державного кордону та інших контрольних органів і служб надають для огляду транспортні засоби, вантажі та інше майно.

6.7. Пасажири та обслуговуючий персонал транспортних засобів, що в'їхали на територію контрольних пунктів, мають право:

бути присутніми під час огляду транспортних засобів, вантажів і багажу, що їм належать, а також відбору зразків проб речовин і матеріалів, що їм належать, для експрес-аналізу відповідними компетентнимиорганами;

отримувати від уповноважених службових осіб підрозділу охорони державного кордону та інших компетентних органів усні роз'яснення в разі тимчасової відмови їм у в'їзді на територію проведення антитерористичної операції та виїзді з неї.

6.8. Виїзд транспортних засобів з контрольних пунктів здійснюється тільки з дозволу уповноважених службових осіб підрозділу охорони державного кордону.

6.9. Виконання законних вимог уповноважених службових осіб підрозділу ДПСУ та інших компетентних органів у контрольних пунктах обов'язкове для всіх осіб, які в’їжджають на територію проведення антитерористичної операції та виїжджають з неї.

VII. Дозволи фізичній особі 3

7.1. Дозвіл фізичній особі надається за умови надання згоди на обробку та зберігання її персональних даних в інформаційно-телекомунікаційній системі та при наявності однієї з таких підстав:

1) проживання на неконтрольованій (контрольованій) території особи, яка намагається в’їхати на цю територію, або її близьких родичів чи членів сім’ї, що підтверджується документами, виданими уповноваженими державними органами України;

2) розташування на неконтрольованій (контрольованій) території місця поховання близьких родичів або членів сім’ї, що підтверджується відповідними документами;

3) смерті близьких родичів або членів сім’ї на неконтрольованій (контрольованій) території, що підтверджується відповідними документами;

4) наявності права власності на об’єкти нерухомості, які знаходяться на неконтрольованій (контрольованій) території;

5) необхідності участі у забезпеченні національних інтересів України з метою мирного врегулювання конфлікту чи з гуманітарних питань;

6) необхідності виконання дипломатичних та консульських функцій, в тому числі в рамках діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна (виключно за клопотанням або погодженням з МЗС).

7) необхідності виконання функцій в рамках діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна (виключно за клопотанням або погодженням з МЗС);

8) здійснення регулярних поїздок на неконтрольовану (контрольовану) територію (трудова діяльністю, навчання, оздоровлення, тощо).

7.2 Для отримання дозволу фізичній особі необхідно подати особисто або через уповноважених представників, каналами поштового або електронного зв’язку:

1) заяву, в якій вказується маршрут переміщення (населені пункти), термін знаходження в районі проведення АТО (контрольованій чи неконтрольованій території);

2) копію паспортних документів;

3) копію документа, що підтверджує перебування на території України на законних підставах (для іноземців та осіб без громадянства);

4) копію сторінки паспортного документа або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними особи, з перекладом українською мовою, засвідченим в установленому порядку (для іноземців та осіб без громадянства);

5) копію документа, що підтверджує мету в’їзду на неконтрольовану територію:

проживання особи, яка намагається в’їхати на неконтрольовану (контрольовану) територію проведення АТО, або її близьких осіб чи членів сім’ї на території проведення АТО;

місце поховання близьких осіб на неконтрольованій (контрольованій) території;

відомості про смерть або хворобу близьких осіб на неконтрольованій (контрольованій) території;

право власності на об’єкти нерухомості, які знаходяться на неконтрольованій (контрольованій) території;

клопотання або погодження МЗС України (для іноземців та осіб без громадянства);

інші документи, що можуть підтвердити мету в’їзду на неконтрольовану (контрольовану) територію;

6) для іноземців та осіб без громадянства – документ, що підтверджує наявність достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування на території України або відповідні гарантії приймаючої сторони.

У разі подання документів засобами електронного зв’язку, то подаються їх електронні копії та електронний варіант фотографії, яка ідентифікує особу (неповнолітню особу) на час подачі документів.

Про рішення щодо включення в реєстр повідомляється на електронну адресу вказану у заяві фізичної особи.

7.3 Дозвіл фізичній особі надається на підставі заявок:

протягом 10 діб через відповідний підрозділ з питань режиму та економічної діяльності на територіях прилеглих до смуги безпеки вздовж лінії зіткнення, блокпости першого рубежу;

протягом доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду або блокпости першого рубежу на напрямках руху при наявності відповідних документів(документи про смерть або хворобу близьких осіб; документ, що підтверджує місце поховання близьких осіб) за письмовим (усним) погодженням керівників КЦ та КГ.

7.4. Перевірка громадян проводиться протягом 10 діб уповноваженими особами СБУ, МВСУ, ДПСУ, ДМСУ, ДФСУ, ГПУ та підтверджується підписом посадової особи, яка її проводила.

7.5. Після надання дозволу фізичній особі, КЦ та КГ формують електронний реєстр та щоденно каналами захищеного зв’язку передають його до ДПС України. Дані про дітей, які не досягли 16 років заносяться разом з даними батьків.

7.6. Дозвіл фізичній особі надається для одноразового або багаторазового (строком на один рік) в’їзду на неконтрольовану (контрольовану) територію та виїзду з неї. Для іноземця або особи без громадянства дійсний протягом терміну, що не може перевищувати дозволений строк перебування іноземця або особи без громадянства на території України та повинен враховувати строк, необхідний для виїзду за межі України (не менше трьох днів).

7.7 Рішення про відмову у наданні дозволу фізичній особі приймається:

1) коли особа підозрюється у вчиненні кримінально-караного діяння;

2) коли паспортний документ підроблений, зіпсований або чи належить іншій особі;

3) якщо є підстави вважати, що особа має інші, ніж заявлені у заяві, підстави та мету в’їзду на неконтрольовану (контрольовану) територію або якщо вона не надала підтвердження щодо підстав та мети в’їзду на зазначену територію;

4) відсутності у іноземця чи особи без громадянства документа, що підтверджує наявність достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування на території України або відповідних гарантій приймаючої сторони (крім іноземців та осіб без громадянства, яким перепустка видається за умов, передбачених підпунктами 5, 6, 7 пункту 7.1 цього Порядку);

7.8 Наявність дозволу у фізичної особи не виключає можливості проведення перевірки посадовими особами підрозділу охорони державного кордону та іншими особами, які несуть службу на блокпості, КПВВ, документів, що підтверджують мету в’їзду на неконтрольовану (контрольовану) територію.

7.9 Дозвіл у фізичної особи припиняється:

1) закінчення строку дії дозволу;

2) особа підозрюється у вчиненні кримінально-караного діяння;

3) якщо є підстави вважати, що особа має інші, ніж заявлені у заяві, підстави та мету в’їзду на неконтрольовану (контрольовану) територію.

VIII Видача дозволів на перевезення вантажу (товарів) до або з неконтрольованої території 2

8.1 Громадянин (власник або уповноважена ним особа), який має намір ввезти або вивезти вантаж (товар), крім гуманітарної та благодійної допомоги (продукти харчування, одяг, взуття, ліки, предмети гігієни, тощо) та вугільної продукції (код за УКТЗЕД (на рівні 4 знаків): 2701 – вугілля кам’яне, антрацит, брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам’яного вугілля; 2704 – кокс, напівкокс з кам’яного вугілля), до/з тимчасово неконтрольованих територій повинен звернутись з відповідною заявою до Головного міжрегіонального управління оперативного забезпечення зони проведення антитерористичної операції Державної фіскальної служби України (далі – ГМУОЗ АТО ДФСУ), представники якого знаходяться у наступних населених пунктах:

04053, м. Київ, Львівська площа, 8 (ДФС України);

84313, м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, 22 (ДПІ у м. Краматорськ ГУ ДФС України в Донецькій області);

87526, м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької дивізії, 114 (ГУ ДФС України в Донецькій області);

93113, м. Лисичанськ, вул. Свердлова, 347 (ДПІ у м. Лисичанськ ГУ ДФС України в Луганській області), а також за місцем розташування визначених вантажних КПВВ.

Заява відповідного зразка (Додаток 2) подається у письмовій формі за визначеними адресами та дублюється на електронну адресу ГМУОЗ АТО ДФСУ:ato@sfs.gov.ua.

Заяви, які оформлені з порушенням, до розгляду не приймаються.

Органи ДФСУ у термін до 5 (п’яти) робочих днів здійснюють перевірку та ГМУОЗ АТО ДФСУ надсилає подання до КЦ щодо включення до Переліку суб’єктів господарювання, яким надано право перевозити визначені товари до або з тимчасово неконтрольованої території Донецької та Луганської областей (далі – Перелік).

Щодо вантажів з гуманітарною допомогою, подання до КЦ подає Мінсоцполітики, щодо вантажів з благодійною допомогою – Донецька та Луганська обласні державні адміністрації.

Щодо вугільної продукції – подання до КЦ подає Міненерговугілля.

КЦ розглядає подання ДФСУ, Мінсоцполітики, Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій та Міненерговугілля протягом:

гуманітарна та благодійна допомога – до 3 (трьох) робочих днів;

Товари для виробничих потреб – до 10 (десяти) робочих днів;

Інші товари – до 30 (тридцяти) робочих днів.

У визначені терміни керівник КЦ за погодженням з представниками СБУ (заступником керівника КЦ з питань захисту економічних інтересів держави), ДФСУ (заступником керівника Координаційного центру з питань переміщення товарів), ДПСУ (офіцером по напрямку), МВСУ (офіцером по напрямку), приймає протокольне рішення щодо затвердження Переліку і змін до нього, які вносяться до: Додатку 3 “Перелік суб’єктів господарювання, яким надано право перевозити визначені товари до або з тимчасово неконтрольованої території Донецької області”; Додатку 4 “Перелік суб’єктів господарювання, яким надано право перевозити визначені товари до або з тимчасово неконтрольованої території Луганської області”; Додатку 5 “Перелік донорів/отримувачів, яким надано право перевозити гуманітарну та благодійну допомогу до або з тимчасово неконтрольованої території Донецької та Луганської областей”; Додатку 6 “Перелік суб’єктів господарювання, яким надано право на ввезення (вивезення) вугільної продукції виключно залізничним транспортом через лінію розмежування в районі проведення АТО”.

Про прийняте рішення керівник КЦ встановленим порядком інформує першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) про необхідність внесення змін до Порядку та подає проект відповідного наказу.

Після підписання наказу керівник КЦ інформує СБУ, МВСУ, Адміністрацію ДПСУ та ДФСУ для опублікування його на офіційних сайтах.

У виняткових випадках, з метою оперативного реагування з попередження та подолання наслідків виникнення особливих соціальних чи економічних обставин, пов’язаних з загрозою життю та здоров’ю людей, порушенням нормальних умов життєдіяльності та ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, військового та соціального характеру, які унеможливлюють дотримання вимог Порядку щодо перетину лінії зіткнення в районі проведення АТО, КЦ у складі керівника КЦ та представників ДФС, МВС, СБУ, ДПС з дотриманням вимог пункту 8.2 Порядку, має право прийняти протокольне рішення щодо погодження питання про надання або відмову у наданні дозволу на переміщення вантажів (товарів) без подальшого внесення змін до Порядку за згодою першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей).

Товари першої необхідності (продукти харчування, ліки, медичні препарати, тощо) перевозяться на контрольованій території у районі проведення АТО за наявності довідки про постачання товарів першої необхідності, виданої місцевими органами державної влади або самоврядування, на територію який здійснюється постачання цих товарів.

Довідка складається у трьох примірниках (перший – для власника товару, другий – для пред’явлення на КПВВ, третій – залишається у органі, який видав довідку). У довідці зазначається найменування перевізника, ПІБ водія, марка та державний номер транспортного засобу, опис вантажу та місце призначення 4.

8.2 Підставами для відмови до включення у Додатки 5, 6, 7, 8 Переліку є:

вантаж (товар), а саме предмети і речовини, які вилучені з цивільного обороту або обмежені в обороті для ввезення або вивезення до або з неконтрольованої території;

наявна інформація правоохоронних органів про можливість використання такого товару у злочинних цілях та/або використання такого товару терористичними організаціями на неконтрольованій території;

наявна інформація про порушення отримувачем та/або постачальником вантажу (товару) вимог податкового та/або митного законодавства;

наявна інформація про використання коштів за поставлений товар з метою фінансування тероризму;

наявність інформації про причетність власника або отримувача товару до терористичної організації;

наявна інформація про відсутність постачальника та/або отримувача за місцем знаходження та/або інша інформація яка не дозволяє здійснити заходи щодо встановлення фактичного постачальника та/або отримувача вантажу (товару).

8.3 Для оформлення дозволу на вантажних КПВВ власник вантажу або його уповноважена особа, яка супроводжує вантаж, надає співробітникам ДФСУ, що знаходяться на КПВВ, наступні документи: договір, видаткова накладна, товарно-транспортна накладна, довіреність та за наявності: зареєстровану податкову накладну, ВМД, фінансові документи про оплату вантажу (товару).

Для оформлення дозволу на переміщення гуманітарних вантажів уповноважені представники донора або отримувача гуманітарної допомоги надають співробітникам ДФСУ, що знаходяться на КПВВ, перелік вантажів, визнаних гуманітарною допомогою на підставі наказу Мінсоцполітики “Про визнання вантажів гуманітарною допомогою”, який розмішений на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики: www.mlsp.gov.ua, для оформлення дозволу на переміщення благодійних вантажів – рішення Донецької або Луганської обласних державних адміністрацій з переліком вантажів благодійної допомоги.

8.4. Дозвіл на переміщення товарів до або з тимчасово неконтрольованої території оформлюється у двох примірниках безпосередньо на КПВВ співробітниками ДФСУ:

примірник № 1 – повертається заявнику після доставки товару перевізником;

примірник № 2 – залишається на контрольному пункті в’їзду виїзду, не має сили оригіналу дозволу на переміщення товарів (використовується для внутрішнього та статистичного обліку на пункті пропуску).

8.5 Достовірність внесених до дозволу даних щодо суб’єкта господарської діяльності та вантажу (товару) засвідчується особистим підписом власника вантажу (товару) або його уповноваженої особи 2.


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 248 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: I. Загальні положення | ІІІ Права і обов’язки особового складу | ХІ Перелік товарів на які не поширюється дія цього Порядку |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
V Контрольні пункти| Х Здійснення контролю при в’їзді на неконтрольовану територію та виїзді з неї

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.023 сек.)