Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Р қаржы құқығы» пәні бойынша СОӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру кестесі

Читайте также:
  1. Аз. Кеуде және құрсақ қуысының жарақаттары, қаз.
  2. Аз. Хирургиялық гастроэнтерология және колопроктология, қаз
  3. Аз. Хирургиялық ифекция және амбулаторлы хирургия, каз.
  4. Андай рецепторлардан сенсорлық ақпарат Швальбе, Манаков, Дейтерс және Бехтерев ядроларына келіп түседі?
  5. Ауаның шаңдылығы және газдылығымен күресу іс-шаралары
  6. Бұлшық етке инъекцияны орындау
  7. Бiрiншi бағыт: оқыту және жұмысқа орналасуға жәрдемдесу
№   Тақырыптың атауы Тақырып бойынша тапсырманың мазмұны Ұсынылатын әдебиеттер СОӨЖ өткізу нысаны өткізу аптасы, сағат саны (кестеге сәйкес, ауд. н/е on-line)
Мемлекеттің қаржы қызметі   ҚР-ның қаржы жүйесі, қаржылық қызметінің әдістері 1. Худяков А. И. Финансовое право РК. Общая часть. – Алматы: Жеты жаргы, 2001. С.30-54 2. Найманбаев С.М.. Финансовое право РК. Общая часть – Алматы: Норма - К, 2002. С.5-10 схема   3-апта online (1 сағат)
Мемлекеттің қаржылық қызметінің ерекшелігі Қазіргі мемлекет өміріндегі қаржының рөлі 1. Худяков А. И. Финансовое право РК. Общая часть. – Алматы: Жеты жаргы, 2001. С.7-30 2. Найманбаев А. Финансовое право РК. Общая часть – Алматы: Норма - К, 2002. Баяндама (2-бет) 4-апта online (1 сағат)
Қаржы құқығының ұғымы, пәні және жүйесі Қаржылық құқықтық нормалардың қолданылуы 1. Худяков А. И. Финансовое право РК. Общая часть. – Алматы: Жеты жаргы, 2001. С.112-118 2. Найманбаев А. Финансовое право Республики Казахстан. Общая часть – Алматы: Норма - К, 2002. схема   5-апта online (1 сағат)
Ақша жүйесінің құқықтық негіздері   Дүние жүзілік ақша жүйесі 1. «Ақша төлемі мен аударымы туралы» ҚР-ның Заңы. 29.06.1998 2. «Валюталық реттеу және бақылау туралы» ҚР-ның Заңы. 13.06.2005 3. Худяков А. И. Финансовое право РК. Общая часть. – Алматы: Жеты жаргы, 2001. 142-167 4. Найманбаев А. Финансовое право Республики Казахстан. Общая часть – Алматы: Норма - К, 2002. Әлемдегі валюта жүйесі туралы таблица (кез келген 3 мемлекет) 6-апта online (1 сағат)
Мемлекеттің ақша жүйесінің құқықтық негіздері 1. ҚР-ның ақша жүйесінің қалыптасуы 2. Валюталық операцияларды жүргізу тәртібі 1. «Ақша төлемі мен аударымы туралы» ҚР-ның Заңы. 29.06.1998 2. «Валюталық реттеу және бақылау туралы» ҚР-ның Заңы. 13.06.2005 3. Худяков А. И. Финансовое право РК. Общая часть. – Алматы: Жеты жаргы, 2001. С.159-177 конспект 7-апта аудиторияда (1 сағат)
Қаржы бақылаудың кұкықтық негіздері   Мемлекеттік қаржылық бақылауды жүргізу тәртібі   1. ҚР Бюджет кодексі. 04.12. 2008 2. «Қаржылық ұйымдар мен қаржы рыногын мемлекеттік реттеу мен қадағалау туралы» ҚР-ның Заңы. 04.07.2003 3. Худяков А. И. Финансовое право Республики Казахстан. Общая часть. – Алматы: Жеты жаргы, 2001. С.216-230   сызба түрінде орындау 7-апта аудиторияда (1 сағат)
Бюджет жүйесі және құрылымы ҚР-ң бюджет жүйесі және құрылымы   1. ҚР Бюджет кодексі. 04.12. 2008 2. Худяков А. И. Финансовое право Республики Казахстан. Особенная часть. – Алматы: Норма - К, 2002. сызба түрінде орындау 8-апта аудиторияда (1 сағат)
Бюджет процесі Бюджетті жоспарлау мен жобасын әзірлеу   1. ҚР Бюджет кодексі. 04.12. 2008 2. Худяков А. И. Финансовое право Республики Казахстан. Особенная часть. – Алматы: Норма - К, 2002. конспект 8-апта аудиторияда (1 сағат)
Бюджетті бекіту мен атқару Бюджет жобасын бекіту мен бюджеттің орындалуы 1. ҚР Бюджет кодексі. 04.12. 2008 2. Худяков А. И. Финансовое право Республики Казахстан. Особенная часть. – Алматы: Норма - К, 2002. кесте түрінде орындау 9-апта online (1 сағат)
Салық және мемлекеттің салық қызметі Қазіргі мемлекет өміріндегі салықтың рөлі 1. ҚР Салық кодексі. 10.12. 2008 2. Худяков А. И. Финансовое право Республики Казахстан. Особенная часть. – Алматы: Норма - К, 2002. Эссе (1-бет) 10-апта online (1 сағат)
Қаржы-құқықтык категория ретіндегі салық 10.12. 2008ҚР Салық кодексіне талдау. Салық түрлері 1. ҚР Салық кодексі. 10.12. 2008 2. Худяков А. И. Финансовое право Республики Казахстан. Особенная часть. – Алматы: Норма - К, 2002. Кез – келген 5 салық түрі бойынша олардың ерекшеліктерін көрсете отырып кесте құрастыру 11-апта online (1 сағат)
Мемлекеттік несиенің құқықтық негіздері   Бюджеттік кредиттеу талаптары мен рәсімдері   1. ҚР салық және басқа да міндетті төлемдер туралы Кодексі. 10.12.2008 2. Худяков А. И. Финансовое право Республики Казахстан. Особенная часть. – Алматы: Норма - К, 2002. кесте түрінде орындау 12-апта online (1 сағат)
Банк қызметі ұйымының құқықтық негіздері ҚР Банк жүйесінің қалыптасуы және құқықтық реттелуі   1. «ҚР-да банк және банктік қызмет туралы» ҚР-ның Заңы. 31.08.1995 2. «Ұлттық банк туралы» ҚР-ның Заңы. 30.03.1995 3. Худяков А. И. Финансовое право Республики Казахстан. Особенная часть. – Алматы: Норма - К, 2002. Баяндама (2 бет). Сызба түрінде 13-апта аудиторияда (2 сағат)
Сақтандыру ұйымының құқықтық негіздері ҚР-да сақтандыру қызметінің қалыптасуы және оны құқықтық реттеу негіздері   1. Сақтандыру қызметі туралы ҚР-ның Заңы. 18.12.2000 2. Найманбаев С.М. Сақтандыру құқығы (жалпы және ерекше бөлімдері) / Оқу құралы Алм. 2007 3. Худяков А.И. Страховое право РК:Учебник. 1997 4. Худяков А. И. Финансовое право Республики Казахстан. Особенная часть. – Алматы: Норма - К, 2002. Тақырыпқа сай 3 есеп құрастыру 14-апта online (1 сағат)

10. Әдебиеттер тізімі

Загрузка...


Нормативтік-құқықтық актілер:

1.ҚР Конституциясы. 30.08.1995

2. ҚР Бюджет кодексі. 04.12. 2008

3. ҚР салық және басқа да міндетті төлемдер туралы Кодексі. 10.12.2008

4. «ҚР-да банк және банктік қызмет туралы» ҚР-ның Заңы. 31.08.1995

5. «Ұлттық банк туралы» ҚР-ның Заңы. 30.03.1995

6. «Сақтандыру қызметі туралы» ҚР-ның Заңы. 18.12.2000

7. «Валюталық реттеу және бақылау туралы» ҚР-ның Заңы. 13.06.2005

8.«Аудиторлық қызмет туралы» ҚР-ның Заңы. 20.11.1998

9.«Ақша төлемі мен аударымы туралы» ҚР-ның Заңы. 29.06.1998

10. «Бағалы қағаз рыногы туралы» ҚР-ның Заңы. 02.07.2003

11. «Мемлекеттік және мемлекеттік кепілдік берген қарыз алу мен борыш туралы» ҚР-ның Заңы. 02.08.1999

12. «Республикалық және жергілікті бюджеттердің орындалуын бақылау туралы» ҚР-ның Заңы. 29.01.2002

13. «ҚР-да жергілікті мемлекеттік басқару туралы» ҚР-ның Заңы. 23.01.2001

14. «Инвестициялар туралы» ҚР-ның Заңы. 08.01.2003

15. «Қаржылық ұйымдар мен қаржы рыногын мемлекеттік реттеу мен қадағалау туралы» ҚР-ның Заңы. 04.07.2003

16. «Лицензиялау туралы» ҚР-ның Заңы. 11.01.2007

17. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы ҚР-ның Кодексі. 30.01.2001

Негізгі әдебиеттер:

18. Худяков А. И. Финансовое право Республики Казахстан. Общая часть. – Алматы: Жеты жаргы, 2001.

19. Худяков А. И. Финансовое право Республики Казахстан. Особенная часть. – Алматы: Норма - К, 2002.

20. Худяков А. И. Основы теории финансового права. – Алматы: Жеты жаргы, 1995.

21. Финансовое право. Учебник / Под. Ред. Химичевой Н. И. – М.: БЕК, 2000.

22. Финансовое право. Учебник / Под. Ред. Горбуновой О. Н. – М.: Юрист, 2000.

23. Бельский К. С. Финансовое право. – М., 1995

24. Карасаева М. В. Финансовое право. Общая часть. – М.: Юрист, 1999.

25. Грачева Е. Ю., Соколова Э. Д. Финансовое право. Учебное пособие. – М.: Новый юрист, 1998

26. Назарбаев Н. Ә. Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы ҚР Президентінің Қазақстан халқына жолдауы 2006 жыл 1 наурыз

27. Найманбаев С. М. Финансовое право. Общая и особеная части. –Алматы, Данекер, 2004


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 97 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Р қаржы құқығы» пәні бойынша СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру кестесі| Рекламно-информационный стенд

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.01 сек.)