Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Екзаменатор ___________________ _________Дідур В.В._______

Читайте также:
  1. A Born Pessimist and an Eternal Optimist
  2. A Carnival Comes to Town
  3. A Feminist Classic from the Early '70s
  4. A good teacher treats his students with ...
  5. A Happy New Year to You
  6. A Legend Seeker (Легендарный разведчик)
  7. A Radio Feature TEXT 5

Завідувач кафедри ____________________ _Войтік А.В.______

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор ___________________ ________Дідур В.В.________

( підпис) (прізвище та ініціали)

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА   Освітньо-кваліфікаційний рівень__________бакалавр______________________ Код та напрям підготовки _______6.100102 процеси, машини і обладнання____ _______________________агропромислового виробництва_______________ Спеціальність________________________ Семестр______8_________________ (назва) Навчальна дисципліна _________Ремонт машин та обладнання______________   ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _2_ Екзаменаційні запитання (максимальна оцінка 10 балів за відповідь на кожне запитання) 1.Фактори, що впливають на зміну технічного стану. 2.Ремонт електросилового обладнання. Тестові завдання різних типів (максимальна оцінка 10 балів за відповіді на тестові завдання) 1. Полярність струму при автоматичному наплавленні під шаром флюсу краща: А) «плюс» на деталі; Б) зворотна; В) пряма; Г) не має значення. 2. При зварюванні деталей з чавуна застосовують: А) метод відпалювальних валиків; Б ) флюс АФ-4А; В) безступінчасте швидке охолодження після зварювання; Г) підігрів деталі і наступне швидке охолодження; 3. Струм для зварювання тонколистової сталі рекомендується застосовувати: А) перемінний асиметричний; Б) постійний прямої полярності; В) перемінний симетричний; Г) постійний зворотної полярності. 4. Зняття внутрішніх напружень при холодному виправленні деталей здійснюється за рахунок: А нагрівання до 400-450 С і витримки до 1 години; Б) багаторазового зворотного прогину; В) нагрівання до 700-750 С і швидке охолодження; Г) проклепуванням поверхонь деталі. 5. Установка колінчастого валу в блок циліндрів в процесі складання двигуна здійснюється по методу: А) повній взаємозамінності; Б) груповій взаємозамінності; В) індивідуального пригону; Г) часткової взаємозамінності.  
Затверджено на засіданні кафедри _________________________________
Протокол № 10 від «01» квітня 2015 року

Завідувач кафедри ____________________ __Войтік А.В._____

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор ___________________ _________Дідур В.В._______

( підпис) (прізвище та ініціали)

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА   Освітньо-кваліфікаційний рівень__________бакалавр______________________ Код та напрям підготовки _______6.100102 процеси, машини і обладнання____ _______________________агропромислового виробництва_______________ Спеціальність________________________ Семестр______8_________________ (назва) Навчальна дисципліна _________Ремонт машин та обладнання______________   ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _3_ Екзаменаційні запитання (максимальна оцінка 10 балів за відповідь на кожне запитання) 1.Класифікація видів зношування. 2.Ремонт технологічного обладнання для ремонтного виробництва. Тестові завдання різних типів (максимальна оцінка 10 балів за відповіді на тестові завдання) 1. Велика теплопровідність алюмінію при його зварюванні приводить до: А) значної усадки зварювального шва; Б) втрати теплової енергії; В) додаткової витрати електродів; Г) пористості шва. 2. Підвищена зносостійкість металізаційних покрить зумовлена: А) наявністю карбіду кальцію; Б) твердістю матеріалу деталі; В) пористістю покрить; Г) хімічним складом матеріалу деталі. 3. Для зварювання в середовищі вуглекислого газу застосовують струм: А) постійний зворотної полярності; Б) перемінний асиметричний; В) постійний прямої полярності; Г) перемінний симетричний. 4. Найбільша продуктивність процесу забезпечується при наплавленні: А) аргонно-дуговим способом; Б) вібродуговим способом; В) у середовищі вуглекислого газу; Г) під шаром флюсу. 5. Послідовність шліфування шийок колінчастого валу при ремонті наступна: А) спочатку шліфування корінних шийок, а потім – шатунних; Б) спочатку шліфування шатунних шийок, а потім – корінних; В) почергове шліфування шийок, починаючи з першої корінної; Г) черговість шліфування не має значення.  
Затверджено на засіданні кафедри _________________________________
Протокол № 10 від «01» квітня 2015 року

Завідувач кафедри ____________________ __Войтік А.В._____(підпис) (прізвище та ініціали)


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 291 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Наклон почвы| Даэдрические артефакты

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.01 сек.)