Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ДОПОМІЖНА

Читайте также:
  1. Допоміжна
  2. Допоміжна

50. Баклан О. Контрольно - наглядова діяльність у сфері охорони праці: окремі питання // Право України.- 2000. - №10.-с. 69.

51. Венедіктов В.С. Про концепцію нового трудового кодексу України // Право України. 2002. №8, с. 3-5.

52. Венедиктов В. Адміністративна і кримінальна відповідальність за порушення трудового законодавства, //Радянське право, 1991 - № 8 - 3-5 с.

53. Гавел О. Основні концептуальні підходи до визначення змісту трудового договору // Право України. - 2000. - №12.- с. 55.

54. Жернаков В. Міжнародний аспект правового регулювання соціально – трудових відносин. // Право України. - 2001. - №4 – с. 59.

55. Жернаков В. Правове регулювання праці: співвідношення трудового і цивільного права // Право України. - 2000. - №7. – с. 49.

56. Жоравович Д. Вплив міжнародних норм про працю на вітчизняне трудове право// Право України. - 2001. - №3. с. 69.

57. Заржицький О. Соціальне партнерство у соціально-трудових відносинах // Право України. - 2000. - №11.- с.53.

58. Зуб І. В., Стичинський Б. С., Грицяк І. А. Трудове право. – К., 1996.

59. Кондратьев Р.И. Сочетание централизованого и локального правового регулирования трудовых отношений. - Львов, 1977.

60. Лилак Д. Колізії наукових поглядів на поняття "законодавство" і практичну необхідність його нормативної легалізації. // Право України. - 2001. - №8.

61. Луценко А. Контракт - нова модель регулювання трудових відносин // Право України. 1992. -№11, с. 28-31.

62. Маврин С.П. Принципы трудового права в условиях рыночной экономики // Правоведение.-1992.- №2.-с. 53.

63. Неумивайченко Н. Припинення трудових правовідносин з державними службовцями // Право України. - 2001. - №4.- с. 62.

64. Пилипенко П. Способи укладання трудового договору. // Право України. - 2001. - № 4. – с.

65. Пилипенко П. Про участь профспілок у трудових правовідносинах у світлі Закону України “ Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності. // Право України. - 2001. - № 9. – с. 81.

66. Правове регулювання контрактної форми трудового договору / Авт. – уклад. А.С. Луценко. – Д.: Сталкер, 1999. – 288 с.

67. Прокопенко В.І. Порядок прийняття і звільнення з роботи, Закон і практика,- К.,1996.

68. Реус О. Особливості припинення трудових правовідносин з неповнолітніми.// Право України. - 2001. - №4.

69. Тищенко О. Звільнення за аморальний проступок працівника, який виконує виховні функції: правові проблеми // Право України. - 2000. - №6. – с. 50.

70. Хуторян Н. М., Дріжчана С.В., Бабаскін А.Ю., Стадник М.П Проблеми вдосконалення трудового законодавства на сучасному етапі // Правова держава· Вип, 8. - К., 1997.

71. Чернадчук В. До питання про поняття моральної шкоди// Право України. - 2001. - №.2. – с. 105.

72. Яресько А. Поліпшення механізму розгляду індивідуальних трудових спорів // Право України. - 2000. - №10. – с. 67.

73. Ярошенко О. Щодо дискримінації в реалізації права на працю // Право України. - 2000. - №7.- с. 53.

74. Бойко М.Д. Право соціального забезпечення України. Навч. посібник. - Київ, 2004.75. Мін. Праці, Пенсійний фонд України. Реалізація законів України з питань пенсійного реформування. - К. - 2003.

76. Надточій Б., Яценко В. Пенсійне забезпечення в Україні: історичний аспект/ Україна: аспекти праці. - №1, 2000.

77. Довгерт А.С. Правовое регулирование междунвродніх трудовіх отношений, Киев, 1992.

78. Кох Х., Магнус П. Международное частное право и сравнительное правоведение, Москва: Международніе отношения, 2003, 480с.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 175 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Нормативно-правова література| ТЕОРЕТИЧН ПИТАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.008 сек.)