Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Y. Напишіть стисло про виникнення національної валюти.

Читайте также:
  1. Y. Напишіть про будь-яку молодіжну організацію вашого міста, її призначення.
  2. Y. Напишіть про ваш останній візит до театру. Яку постанову ви бачили? Чи сподобалась гра акторів?
  3. Y. Напишіть про ваші улюблені місця відпочинку на території України.
  4. Y. Напишіть про особливі властивості української мови.
  5. Y. Напишіть про цікавий український обряд.
  6. Y. Уявіть собі, якщо б ви зазирнули у минуле, який одяг ви б побачили на жінках та чоловіках. Напишіть про це.

 

 

Caмостійнa робота № 11

 

Тема: З історії України.

Основні питання, що розглядаються:

1. Козак та першоджерела козацтва.

2. Основні характеристики життєдіяльності козаків.

3. Роль козаків в історії нашої країни.

 

Література:

1. Гапонова С.В. Збірник текстів про Україну в 2-х частинах. Навчальний посібник. – К.:Знання, 1996.

2. Ельбрехт О.М., Ельбрехт В.В.Focus on Ukraine. English Student’s Book.- Х.:Веста: Вид-во «Ранок», 2006. – 72 с.

 

Студент повинен знати:

1. Час виникнення українського козацтва.

2. Розвиток козацтва.

3. Запорізька Січ-серце українського козацтва.

4. Лeксичний мінімум.

 

Студент повинен вміти:р oзпoвiсти та oxapaктepизyвати етапи розвиток українського козацтва.

 

A TRAVEL TO COSSACKS TIMES

Who were the Cossacks? Why were they called so?

What did they do for Ukraine?

The word "Cossack" is probably of Turkish origin. It meant a free and independent man.

The first news about Cossacks date from the 15th century.

The original Cossacks were largely adventurous serfs who had fled from their masters and just ordinary people who were in search of a better life, freedom and military fame.

They banded together in the South Ukrainian steppes in the reaches of the Dnieper.

The Cossacks were engaged in fishing, hunting, bee-keeping and building their settlements.

They had to protect themselves against attacks by Tatars and Turks. The harshness of the conditions made those who survived brave, strong, hardworking and independent.

In the sixteenth century the Cossacks united in a single military organization. They built the first permanent fortress, the Zaporizhian Sich: The heart of Sich was the Island of Khortytsya. It was founded in 1557 by Dmitro Vishnevetsky, who was the first Cossacks hetman.

Cossacks lived in a strict military brotherhood. They had their own laws, insignia and other symbols of rank and au­thority: the standard, the mace, the seal, the kettle-drum, etc.

They launched their raids against the Crimean Khanate and the Turkish Empire and defended the Southern Ukraine from Polish landlords and Tatars.

The Ukrainian Cossacks played an important role in the history. All Ukrainian people cherish the Cossack glory. In 1990 they marked the 500th anniversary of Zaporizhian Sich, the first democratic formation in Europe.

Vocabulary:

authority - влада, полноміччя

be in search for - шукати

brotherhood -братство

Cossack - козак

fame - слава

freedom - свобода

harshness - різкість, грубість, жорстокість

insignia - знак відмінності, емблема

kettle-drum - литавра

landlord - поміщик

mace - булава, жезл

master - хозяїн

military - військовий

ordinary - звичайний

original - первісний, дійсний, самобутній

permanent - постійний

raid - наліт, облава

rank - род, звання, чин

seal - печатка

serf - кріпак, раб

settlement - поселения, колонія

standard - знамя

steppe - степ

to hand - об'єднуватись, збиратись

to be engaged - зайнятий, зацікавлений

to date from -датувати, восходити

to defend - захищати, підтримувати

to flee - бігти, спасатись бігством

to found -засновувати, установлювати

to launch - наносити удар

to protect against - захищати, обороняти

to survive -пережити, вижити

to unite - об'єднуватись

 

 

Питання для самоконтролю

1. Who were the Cossacks?

2. Why were they called so?

3. What did they do for Ukraine?

4. How do we call the first permanent fortress.

5. Who was the first Cossacks hetman?

 

Контрольні завдання до самостійної роботи № 11


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 219 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Вкажіть свої сильні сторони. | ІІІ. Складіть власний супровідний лист відповідно вашої спеціальності. | ІІІ. Складіть свій власний лист подяки до директора торгівельної компанії (Trade Company). | ІІІ рівень | Vocabulary | Vocabulary | Vocabulary | IY рівень. Розкажіть про політичну систему України. | ІІІ рівень | ІY. Уявіть, що до вас приїхав друг з Великобританії. Розкажіть йому про українську святиню Софійській собор. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ІY. Уявіть, що ви виступаєте на міжнародній конференції. Презентуйте свою Батьківщину.| Y. Якщо зазирнути у минуле, опишіть якою ви бачите Запорізьку Січ.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)