Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Алгоритм розрахунку основних технічних характеристик холодильної машини МВТ 14-1-0

Читайте также:
  1. I. Краткая характеристика группы занимающихся
  2. I. Общая характеристика работы
  3. II-1. Краткие технические характеристики современных котельных агрегатов.
  4. IV. Внешняя скоростная характеристика двигателя
  5. IV. Характеристика профессиональной деятельности бакалавров
  6. IV. Характеристика профессиональной деятельности бакалавров
  7. IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАКАЛАВРОВ

1. По - діаграмі визначити необхідні для подальшого розрахунку значення ентальпій у відповідних вузлових точках циклу.

б.
а.

а б

Рис. 7. Діаграма холодильного агента:

а - схематичне зображення; б - зображення циклу холодильної машини.

 

Точка 1, що характеризує стан пари холодильного агента на вході в компресор, визначається як точка перетину ізобари з ізотермою , або як перетинання ізобари з верхньою граничною кривою (рис. 7б).

Лінія 1-2 - адіабатний стиск парів холодильного агента в компресорі;

Лінія 2-3 - ізобарний (при ) відвід теплоти від холодильного агента в конденсаторі.

Лінія 3-4 - дроселювання холодильного агента в терморегулюючому вентилі при постійній ентальпії ( ).

Лінія 4-1 - ізобарна передача теплоти від охолоджуваного середовища холодильному агенту при його кипінні у випарнику.

2. Визначити питому холодопродуктивність холодильного агента, q0, кДж/кг

(4)

3. Визначити питому роботу стиску пару холодильного агента в компресорі, l,кДж/кг

(5)

4. Визначити питоме теплове навантаження конденсатора, qk.,кДж/кг

(6)

5. Визначити холодильний коефіцієнт холодильної машини,

(7)

6. Визначити масову витрату холодильного агента, Мк, кг/с

(8)

де - теоретична подача компресора, м3/с;

- щільність парів холодильного агента на вході в компресор (питомий об'єм парів холодильного агента визначається по - діаграмі), кг/м3;

- коефіцієнт подачі компресора, що враховує об'ємні втрати (приймається рівним 0,7 - 0 - 0,75).

Теоретична подача компресора визначається по формулі

(9)

де D - діаметр поршня, (D=67,5 мм);

S - хід поршня,(S=50 мм);

z - число циліндрів, (z=4);

n - частота обертання, с-1 (n=16 с-1).

7. Визначити холодильну потужність машини, кВт

, (10)

8. Визначити холодильну потужність машини за результатами вимірів температури води в охолоднику, кВт

, (11)

де Мв -маса води в охолоднику,(Мв =80 кг );

Св - теплоємність води, (Св = 4,19 кДж/кгК );

- час випробування, с.

9. Зобразити цикл роботи машини в - діаграмі без суворого дотримання масштабу, але з вказанням значень параметрів холодильного агента у вузлових точках циклу.

 


Дата добавления: 2015-12-07; просмотров: 149 | Нарушение авторских правmybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.007 сек.)