Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тотығу-тотықсыздану титрлеуі

Читайте также:
  1. Тұндыру титрлеуі
  2. Тотығу-тотықсыздану тепе-теңдігі

582. Тотығу-тотықсыздану титрлеу әдісі негізделген реакция:

A) Бейтараптану.

B) Тотығу.

C) Тотығу-тотықсыздану.

D) Тотықсыздану.

E) Гидролиз.

 

583. Тотығу-тотықсыздану титрлеу әдістерінің топтастырылуы негізделген:

A) Реакция ортасының рН-ына.

B) Тотықтырғыш ерітіндісінің табиғатына.

C) Титрант ерітіндісінің табиғатына.

D) Стандартты зат ерітіндісінің табиғатына.

E) Тотықсыздандырғыш ерітіндісінің табиғатына

 

584. Тотығу – тотықсыздану титрлеу әдістерінің реакцияларына қойылатын талаптарды қанағаттандырмайтын щарт:

A) Жоғары жылдамдықпен және соңына дейін жүруі, яғни К ≥ 108.

B) Реакцияның қайтымсыз болуы.

C) Эквивалентті нүкте айқын және дәл анықталуы.

D) Өнімдердің құрамының тұрақты болуы.

E) Реакцияның қайтымды болуы және К ≤ 108.

 

585. Тотығу–тотықсыздану титрлеуде эквивалентті нүктені анықтауға қажетті шамалар:

A) Анықтайтын зат пен титранттың стандарттты ТТ потенциалы және ТТ реакциясына қатысатын электрон саны.

B) Анықтайтын зат пен титранттың жалпы ТТ потенциалы.

C) ТТ реакциясына қатысатын электрон саны.

D) Титранттың концентрациясы .

E) Тотыққан және тотықсызданған түрлерінің концентрациясы.

 

584. Редокс жұптың тотығу-тотықсыздану потенциалын есептейтін Нернст теңдеуі:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) φ0[ох] – φ0 [red].

 

585. Тотығу-тотықсыздану титрлеу қисығын тұрғызуда тотығу-тотықсыздану потенциалы есептелмейді:

A) Эквивалентті нүктеге дейін.

B) Эквивалентті нүктеден кейін.

C) Эквивалентті нүктеде.

D) Аралық нүктелерде.

E) Бастапқы нүктеде.

 

586. 100 мл 0,1 н. ерітіндісі 100 мл 0,1 н. ерітіндісімен титрленгенде тотығу-тотықсыздану потенциалын есептейді:

A)

B) .

C) .

D) .

E)

 

587. 100 мл 0,1 н. ерітіндісі 0,1 н. ерітіндісімен эквивалентті нүктеге дейін титрленгенде тотығу-тотықсыздану потенциалын есептейді:

A)

B) .

C) .

D) .

E)

 

588. Қоспадағы бірнеше затты жекелеп титрлеу үшін редокс жұбының стандартты потенциалының айырымы болу керек (B):

A) 0,2.

B) 0,4.

C) 0,6.

D) < 0,2.

E) < 0.

 

589. раекциясының бағытын оңнан солға өзгертуге қажетті жағдай:

A) Әлсіз қышқылдық орта.

B) Сілтілік орта

C) Әлсіз сілтілік орта.

D) Күшті қышқылдық орта.

E) Бейтарап орта.

 

590. Редоксиметриялық титрлеу әдістерінде эквиваленттік нүктені анықтайды:

A) Амперметрлік титрлеумен.

B) Потенциометрлік титрлеумен.

C) Жүйенің тотығу – тотықсыздану потенциалының өзгеруіне сәйкес түсін өзгертетін редокс– индикаторларымен.D) Титранттың ең аз артық мөлшерінен анықтайтын зат пен титрант әрекеттесіп біткенде өзінің түсін өзгертетін спецификалық индикаторларымен.

E) Қышқылдық – негіздік титрлеумен.

 

591. Тотығу–тотықсыздану процестеріндегі реакцияның бағытын есептейтін формула:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) φ0[ох] – φ0 [red].

 

592.Тотығу – тотықсыздану индикаторының түс ауысу аралығының pH-ның мәнін есептейтін формула:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) φ0[ох] – φ0 [red].

 

593. Тотығу-тотықсыздану титрлеу қисығын тұрғызатын тәуелділік:

A) Ерітінді потенциалының қосылған титрант көлемінен өзгеруі.

B) Ерітінді электрөткізгіштігінің қосылған титрант көлемінен өзгеруі.

C) Ерітінді ток күшінің қосылған титрант көлемінен өзгеруі.

D) Ерітінді потенциалының титрленген ерітінді дәрежесінен өзгеруі.

E) Ерітінді рН-ның қосылған титрант көлемінен өзгеруі.

 

594. Тотығу-тотықсыздану титрлеуде потенциалдың өзгерісінің ең үлкен мәні байқалады:

Загрузка...

A) Титрлеудің бастапқы нүктесінде.

B) Титрлеудің аралық нүктелерінде.

C) Эквивалентті нүктеде.

D) Эквивалентті нүктеден кейін.

E) Эквивалентті нүктеге дейін.

 

595. Тотығу-тотықсыздану титрлеу қисығындағы потенциалдың секіру шамасы тәуелді емес:

A) Қосылыстың тотыққан және тотықсызданған түрлерінің концентрациясына.

B) Температураға.

C) Ерітінді рН-на.

D) Комплекстүзуші иондардың болуына.

E) Қосылыстың тек тотыққан түріне.

 

596. Тотығу-тотықсыздану титрлеу қисығын тұрғызуда өлшенетін шама:

A) Жұптың тотығу- тотықсыздану потенциалы.

B) Тотықтырғыштың концентрациясы.

C) Ерітінді рН-ы.

D)Тотықсыздандырғыштың концентрациясы.

E) Ерітінді көлемі.

 

597. Тотығу-тотықсыздану титрлеудегі индикаторларға қойылатын талаптарды қанағаттандырмайтын шарт:

A) Міндетті түрде қайтымды болуы.

B) Эквиваленттік нүктеде тотықтырғышпен немесе тотықсыздандырғыштың аз

мөлшерімен әркеттесуі.

C) Тотыққан және тотықсызданған түрлердің түстерінде айырмашылықтың болуы.

D) Индикатор түсінің ауысу аймағының жоғары болмауы.

E) Индикатор құрамының тотықтырғыштар мен тотықсыздандырғыштардың әсерінен

өзгермеуі.

 

598. Редоксиметрияда тотығу-тотықсыздану реакциясының Е ≥ 0,47 B болғанда қолданатын титрлеу тәсілі:

A) Тура.

B) Кері.

C) Орынбасу.

D) Диференциалды.

E) Физика-химиялық.

 

599. Редоксиметрияда тотығу-тотықсыздану реакциясының Е = 0,20 B болғанда қолданатын титрлеу тәсілі:

A) Тура.

B) Кері.

C) Орынбасу.

D) Диференциалды.

E) Физика-химиялық.

 

600. Калий перманганаты ерітіндісін сақтаудың жағдайларына жатпайтын шарт:

A) Қараңғы жерде.

B) Концентрациясы жуық дайындалған ерітіндісін сақтаған жөн.

C)Қоңыр шыныдан жасалған ыдыста.

D) 8 – 10 күн сақтап, сүзіп, содан соң стандарттайды.

E) Жарықта.

 

601. Қышқылдық ортада калий перманганаты тотықсызданғанда түзіледі:

A) MnO42-.

B) MnO.

C) MnO2.

D) Mn2+.

E) MnO4-.

 

602. Натрий тиосульфаты ерітіндісін тура титрлеу әдісімен калий дихроматы бойынша стандарттауға болмайды, себебі:

A) Титрлеу барысында жанама реакция жүретіндіктен реакцияны бір теңдеумен көрсетуге болмайды.

B) Эквиваленттiк нүктенi анықтау мүмкiн емес.

C) Реакция қайтымды бір теңдеумен көрсетуге болады.

D) K2Cr2O7 бастапқы затқа жатпайды.

E) K2Cr2O7 дәл мөлшерiн өлшеу мүмкiн емес.

 

603. Темір (ІІ) ионын калий дихроматымен титрлегенде титрлеу секірмесі потенциалдың

0,94 – 1,32 B интервалында жатады. Эквиваленттік нүктені анықтау үшін пайдаланылатын индикатор:

A) Фенилантронил қышқылы E0 = + 1,08 B.

B) Дифениламин E0 = + 0,76 В.

C) Фениламиназосульфон қышқылы E0 = +0,84 В.

D) Нейтрал қызыл E0 = + 0,24 В.

E) Метил көгi E0 = 0,53 В.

 

604. Қышқылдық ортада перманганотометриялық титрлеу әдісі негізделген жартылай реакция:

A) MnO4- + 8H+ + = Mn2+ + 4H2O.

B) MnO4- + = MnO42- .

C) .

D) .

E) +

 

605. Перманганометриялық титрлеуде эквиваленттік нүктені анықтайды:

A) Адсорбциялық индикаторлары қатысында.

B) Металлохромды индикаторлары қатысында.

C) Қышқылдық – негіздік индикаторлары қатысында.

D) Индикаторсыз.

E) Тоығу-тотықсыздану индикаторлары қатысында.

 

606. Mn(NO3)2 + PbO2 + HNO3 = HMnO4 + Pb(NO3)2 + H2O тотығу – тотықсыздану реакциясындағы марганец ионының эквиваленттік факторы:

A) 1/3.

B) 1/4.

C) 1/5.

D) 1/6.

E) 1/2.

 

607. Әртүрлі ортадаға сәйкес KMnO4 эквиваленттік факторлары болуы мүмкін:

A) .

B) .

C) .

D) , , .

E) 1.

 

608. Темірді (II) перманганатометриялық анықтауда (II) ЭДС = 0,74в, Кр = 1064 қолданылатын титрлеу:

A) Кері.

B) Тура.

C) Орынбасу.

D) Сусыз ортада.

E) Реверсивті.

 

609. Сутек пероксидін перманганатометриялық анықтауда пайдаланылатын титрлеу әдісі:

A) Орынбасу.

B) Кері.

C) Тура.

D) Дифференциалды.

E) Физикалық.

 

610. Жартылай Cr2O72- + 14H+ + 6e → 2Cr3+ + 7H2O тотықсыздану реакциясындағы калий дихроматы (Mr(K2Cr2O7) = 294,22) эквивалентінің молярлық массасы (г/моль):

A) 38,09.

B) 294,22.

C) 49,03.

D) 29,42.

E) 98,06.

 

611. Cr2(SO4)3 + Cl2 + KOH = K2CrO4 + KCl + K2SO4 + H2O тотығу – тотықсыздану реакциясындағы хромның эквиваленттік факторы:

A) 1/2.

B) 1/3.

C) 1/4.

D) 1/5.

E) 1/6.

 

612. Дихроматометриялық титрлеу әдісінде қолданылатын реакция:

A) Тотығу – тотықсыздану.

B) Алмасу.

C) Орынбасу.

D) Тотығу.

E) Тотықсыздану.

 

613. с(1/6 K2Cr2O7 = 0,02 моль /л, көлемі 100 мл ерітінді дайындауға қажетті калий дихроматының (Mr(K2Cr2O7) = 294,22) массасы (г):

A) 98,06.

B) 9,806.

C) 0,9806.

D) 0,09806.

E) 0,009806.

 

614. Иодометрия әдісінің жартылай тотығу-тотықсыздану реакциясы:

A) 2S2O32- + О2 = 2SO42- + 2S↓.

B) S2O32- + 2е = J S4O62-

C) S2O32- + 10 OH- - 8e = 2SO42- + 5H2O.

D) J2 + 2S2O32- = J2 + S4O62-

E) S2O32- + 6OH- - 4e = 2SO32- + 3H2O.

 

615. Аскорбин қышқылын анықтайтын титриметриялық талдау әдісі:

A) Иодометрия.

B) Перманганатометрия.

C) Бромометрия.

D) Броматометрия.

E) Дихроматометрия.

 

616. Иодометриялық титрлеу әдісіндегі жұмыс ерітіндісі:

A) Натрий тиосульфаты.

B) Калий дихроматы.

C) Күкірт қышқылы.

D) Калий иодиді.

E) Натрий тетратионаты.

 

617. Титрлеуге қажет иодты дайындағанда:

A) Иодты калий иодидінде ерітеді.

B) Иодты суда ерітеді.

C) Иодты спиртте ерітеді.

D) Бос иодты пайдаланады.

E) Иодты калий иодатында ерітеді.

 

618. Жартылай тотығу 2S2O32- - 2e = S4O62- реакциясындағы тиосульфаттың

(Mr(Na2S2O3 * 5H2O = 248,19) эквиваленттінің молярлық массасы(г/моль):

A) 49,04.

B) 31,61.

C) 248,19.

D) 127.

E) 63,04.

 

619. Иодты тиосульфат ерітіндісімен титрлеуді (φ0 = 0,42 В, K = 1012) қолданатын титрлеу түрі:

A) Тура.

B) Кері.

C) Орынбасушыны титрлеу.

D) Реверсивті титрлеу.

E) Сусыз ортада титрлеу.

 

620. Броматометриядағы бромат-бромид қоспасы:

A) BrO3- + Br-.

B) BrO2- + Br-.

C) Br20 + Br-.

D) BrO- + Br20.

E) BrO- + Br-.

 

621. Броматометриялық титрлеудегі титрант ерітіндісі:

A) Н2О2.

B) KBr.

C) Br2.

D) K2CrO7.

E) KBrO3.

 

622. Салицил қышқылын браматометриялық титрлеу әдісіндегі титрант:

A) Na2S2O3.

B) J2.

C) KBrO3.

D) HCl.

E) KBr.

 

623. ClО3- /Cl- жұбының тотығу-тотықсыздану потенциал жұбы мына формуламен есептеледі:

A)

B)

C)

E)

 

624. Эквивалентінің молярлық конценрациясы 0,5000 моль / л, көлемі 100 мл ерітінді дайындауға қажетті қымыздық қышқылының (Mr(H2C2O4 * 2H2O) = 126,08) массасы (г):

A) 3,152.

B) 31,52.

C) 63,04.

D) 6,304.

E) 126,08.

 

625. Перманганометриялық әдіспен темір (ІІ) мөлшерін анықтауда пайдаланылатын Циммерман – Рейнгард қоспасы:

A) MnSO4; NaCl; H2SO4.

B) MnSO4; H2SO4; CaCl2.

C) MnSO4; H3PO4; H2SO4.

D) MnSO4; H2SO4; ZnCl2.

E) MnSO4; H3PO4; HCl.

 

626. K2Cr2O7 + KI +HCI → реакциясы нәтижесінде бөлінген иодты тиосульфат ерітіндісімен титрлеуді орындайды:

A) Кері.

B) Тура.

C) Орынбасу.

D) Сусыз ортада титрлеу.

E) Реверсивті.

 

627. 5H2C2O4 + 2KMnO4 + 2H2SO4 => 2MnSO4 + 10CO2 + 8H2O реакциясы бойынша калий перманганатының титрін анықтауды орындайды.

A) Кері.

B) Тура.

C) Орынбасу.

D) Сусыз ортада титрлеу.

E) Реверсивті.

 

 

628. Талдауға алынатын өлшенді массасы «2,5324» г болғанда, өлшеу дәлдігі (г):?

A) 1.

B) 0,1.

C) 0,01.

D) 0,001.

E) 0,0001.

 

629. Салицил қышқылының мөлшерін броматометриялық анықтаудағы титрант:

A) Na2S2O3.

B) J2.

C) KBrO3.

D) HCl.

E) KBr.

 

630. Темірді перманганатометриялық анықтауда (II) ЭДС = 0,74в, Кр = 1064 қолданылатын титрлеу:

A) Кері.

B) Тура.

C) Орынбасу.

D) Сусыз ортада.

E) Реверсивті.

 

631. Салицил қышқылының мөлшерін анықтайтын әдіс:

A) Иодометрия.

B) Броматометрия.

C) Перманганатометрия.

D) Цериметрия.

E) Ванадатометрия

 

632. BrO3- + I- = 3I2 + Br- +3H2O реакциясындағы тотықтырғыштың қосып алған электрон саны:

A) 2.

B) 4.

C) 5.

D) 6.

E) 7.

 

633. Cr2O72- + 14H+ + 6e- → 2Cr3+ + 7H2O жартылай реакция үшін Нернст теңдеуінің өрнегі:

A)

B)

C)

D)

E)

 

634. Нитритиметриялық титрлеудегі титрант:

A) Стрептоцид.

B) Сульфосалицил.

C) Норсульфазол.

D) Екіншілік хининдер.

E) Натрий нитриті.

635. Пермангонаметриялық әдіспен темір (II) мөлшерін анықтауда пайдаланылатын Циммерман –Рейнгард қоспасы:

A) MnSO4 , NaCl, H2SO4.

B) MnSO4 , H2SO4, CaCl2

C) MnSO4 , H3PO4, H2SO4.

D) MnSO4 , H2SO4, ZnCl2

E) MnSO4 , H3PO4, HCl.

 

636. Қоспадағы бірнеше иондарды жекелеп титрлеу үшін редокс жұптың стандартты айырымы болу керек (В):

A) 0,2.

B) 1,0.

C) 0,1.

D) 0,01.

E) 0,02.


Дата добавления: 2015-11-26; просмотров: 351 | Нарушение авторских правmybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.054 сек.)