Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема № 4. Правовий статус засуджених

Читайте также:
  1. I. Особенности правового статуса акционерного общества.
  2. Акушерский статус.
  3. Армия как институт государства. Правовой статус военнослужащих.
  4. Банківська система України. Правовий статус Національного Банку України
  5. Билет 35. Социальные статусы и роли личности.
  6. Білім алушының шартты академиялық статусы
  7. В. №8. Понятие муниципального служащего. Правовой статус муниципального служащего.

 

Семінарське заняття: Правовий статус засуджених

(для студентів денної форми навчання)

 

Навчальна мета заняття – під час проведення заняття студенти повинні з’ясувати поняття правового статусу засуджених,правовий механізм його встановлення,основні його структурні елементи,джерела обмеження прав,свобод і законних інтересів засуджених,а також гарантії його забезпечення.

 

Час проведення – 2 години

Місце проведення – аудиторія

 

Навчальні питання:

 

1.Поняття правового статусу засуджених.

2.Механізм встановлення і джерела правообмежень правового статусу.

3.Права, обов’язки і законні інтереси засуджених.

4.Дисциплінарна,адміністративна там кримінальна відповідальність засуджених.

 

Методичні вказівки до навчальних питань

 

Під час вивчення першого питання необхідно визначити загальне поняття правового статусу громадянина,а також конституційно – правове закріплення правового статусу засудженого в частині 3 ст. 63 Конституції України. Особливу увагу слід приділити аналізу співвідношення понять кримінального покарання, як передбаченого законом обмеження прав і свобод засудженого(ч.1 ст. 50 УК) і основ правового статусу засуджених,які закріплює ст.7 кримінально – виконавчого кодексу України.

По другому питанню необхідно з ясувати механізм встановлення правового статусу засудженого до якого надходять: конкретизація,обмеження,збереження загально правового статусу громадянина, а також надання йому додаткових спеціальних прав і обов’язків під відбування кримінального покарання. При цьому,слід окремо підкреслити, що єдиним джерелом право обмежень – є закон,застосувати який в Україні має право тільки суд.

Третє питання розкриває поняття основних структурних елементів правового статусу засуджених – їх права,обов’язки і законні інтереси. Складність цього питання полягає у тому що ці правові категорії мають специфічні форми реалізації в залежності від конкретного виду кримінального покарання тому різняться за переліком,змістом,обсягом і тривалістю.

При оволодінні знаннями з четвертого питання також слід мати на увазі різні категорії засуджених до яких у відповідних умовах і встановленому чинним кримінально-виконавчим кодексом (ст. 40,46,54,68-70.82 83,132-135,145,146,151-1 КВК) і кримінальним кодексом (ст. 389-395 КК) порядку застосовуються заходи і міри дисциплінарного, адміністративного або кримінального примусу.

 

Питання цільових виступів студентів

 

Для більш повного розкриття окремих проблем,позначених в основних питаннях семінарського заняття студентом пропонуються наступні теми цільових виступів:

 

1.Закріплення і реалізація права засудженого на особисту безпеку.

2.Особливості реалізації права засудженого на свободу світогляду і віро сподівання.3.Умови і порядок реалізації виборчих прав засуджених

Під час проведення семінарського заняття можливо заслухати виступи студентів, які підготували реферати або наукові роботи з вивчаємої теми,із наступної тематики:

1. Поняття і соціальне призначення прав засуджених.

2. Основні права засуджених.

3. Право засудженого на особисту безпеку.

4. Особливості реалізації прав засудженого на свободу світогляду і віросповідання.

5. Поняття і соціальне призначення обов’язків засуджених.

6. Основні обов’язки засуджених.

7. Поняття і соціальне призначення законних інтересів засуджених.

8. Адміністративна відповідальність засуджених.

9. Кримінальна відповідальність засуджених.

10. Дисциплінарна відповідальність засуджених.

Література

1. Законодавчі та відомчі нормативні акти: 1-4, 7, 9, 11, 15, 17, 18, 20, 32, 36, 57.

2. Навчальна література: 7-10, 22, 41, 47, 71, 75, 77, 82-85, 89, 90, 100. 102-105, 107, 113, 124, 152, 166.

 


Дата добавления: 2015-11-26; просмотров: 135 | Нарушение авторских правmybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.005 сек.)