Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Чи має право в даному разі господарський суд відмовити в прийнятті позову? Як розраховується ціна позову?

Читайте также:
  1. ERP - типизация производственных процессов и продуктов. Нормативно-справочная информация о продукте
  2. I. Недостаток нормативно-правовой база к закону о медицинском страховании граждан РФ.
  3. I. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРАВОВОЙ ЖИЗНИ И ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
  4. III. Правова основа
  5. IX. Правосудие
  6. Quot;Право государства" и человек
  7. T 1. Традиции и опыт государственно-правовых преобразований , в России: актуальные уроки

 

Задача 2.

Складіть позовну заяву з моделюванням обставин справи з приводу звернення до господарського суду Одеської області підприємства „Н” до приватного підприємця „К” з приводу порушення умов договору поставки, а саме прибуття вантажу від ПП «К» до підприємства „Н” у вагоні, в якому не були пошкоджені пломби, та з нестачею продукції у кількості 10 одиниць двигунів загальною вартістю 100000 гривень.

 

Завдання 1.

Наведіть приклади неналежних способів захисту порушених прав та законних інтересів на основі аналізу матеріалів судової практики.

 

Завдання 2.

Порівняйте зміст позовної заяви за ГПК України та проектами ГПК та КГС.

 

Основна література:

1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

2. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його бункрутом: Закон Украхни від 14 травня 1992 р. в редакції Закону України від 30 червня 1999 р. // ВВР України. – 1992. - № 21. – Ст. 296.

3.Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України от від 26.12.2011 р. № 18 // http://www.arbitr.gov.ua/files/pages/ppVGSU_26122011_18.pdf

4. Про деякі питання судової практики застосування Статуту залізниць України, інших норм транспортного законодавства: Оглядовий лист ВГСУ від 29.11.2007 р. N 01-8/917// http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1077.1621.0

5. Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з перевезення вантажів залізницею: Роз’яснення Президії ВГСУ N 04-5/601 від 29.05.2002 р.(в редакції від 29.09.2008р.)// http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v_601600-02

6. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х.:Одіссей, 2011. – 400 с.

7. Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.практ комент. – К.: Юстиніан, 2008. – 872 с.

Додаткова література:

1. Арбитражный процесс: Учебник для вузов / Под ред. проф. М. Треушникова. – М., 1993

2. Гурвич М. А. Право на иск / ред. Клейман А. Ф. — М: Изд-во Академии наук СССР, 1949. — 215 с.

2. Кожухарь А.Н. Право на судебную защиту в исковом производстве / Под ред. Е.Г. Мартынчика. – Кишинев, 1989. – 128 с.

3. Кройтор В.А. Претензии и иски в практике разрешения хозяйственных споров: Науч.-практ. пособие. – Х.: Эспада, 2001. – 356 с.

4. Про ратифікацію Угоди про порядок вирішення спорів, пов’язаних зі здійсненням господарської діяльності: Постанова ВВР від 19 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 9.- Ст. 66.

5. Осокина Г.Л. Иск (теория и практика). – М.: Городец, 2000. – 192 с.

6. Судова практика у справах господарського судочинства. Договірні зобов'язання / За ред. І.І. Баклицького. – К.: Юрисконсульт, 2007. – 144 с.

Тема 12. Розгляд господарських спорів у першій інстанції(2 години)

1. Сутність та значення розгляду судового спору по суті.

2. Порядок ведення судового засідання.

3. Відкладення судового розгляду, перерва у судовому засіданні.

4. Зупинення провадження у справі та його поновлення.

5. Припинення провадження та залишення позову без розгляду.

6. Порядок прийняття, форма та зміст судового рішення.

7. Ухвала суду та її зміст. Додаткове рішення, окрема ухвала.

 

Задача 1.

ТОВ «ДЮК» пред’явлений позов до ПП «РЕМ» третя особа ПАТ «Погляди» про стягнення шкоди. Позовні вимоги були обґрунтовані тим, що в результаті проведення ПП «РЕМ» робіт з прокладення кабелю, замовником яких є ПАТ «Погляди» , була пошкодження будівля ТОВ «ДЮК». Суд залишив позовну заяву без розгляду з підстав пред’явлення позову не до тієї особи.


Дата добавления: 2015-10-30; просмотров: 147 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Які правові наслідки порушення господарським судом провадження у справі про банкрутство? | Тема 15. Перегляд рішень господарських судів у касаційному порядку | Тема 19. Виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Тема 11. Пред’явлення позову та порушення справи у господарському процесі| Чи має право в даному разі господарський суд залишити позов без розгляду? Визначіть, за яких умов є можливим притягнення ПАТ «Погляди» до участі у справі у якості співвідповідача?

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.018 сек.)